Glazenwassen

ISK heeft vanaf begin 2010 een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van glazen wassen in samenwerking met Purschel Cleanings (Best) en Schoonmaakbedrijf Roefs (Bladel).


Een zestal schoonmaak/glazenwasbedrijven zijn t.b.v. dit project door ISK benaderd en hebben ingeschreven door middel van offertes en een advies op maat voor het glazenwassen van een drietal panden van bedrijven in de regio. Ook is getoetst op aandachtspunten als prijs, referenties, kwaliteit van dienstverlening, en de invulling daarvan. De uiteindelijke keuze is gevallen op deze twee bedrijven, omdat zij beiden op eigen wijze invulling kunnen geven aan de diverse behoeften die er zijn op het gebied van glazenwassen.

 

Purschel Cleanings is opgericht in 2001, en inmiddels gestaag gegroeid naar 5 vaste werknemers. De hoofdtaken zijn het  glazenwassen, periodiek onderhoud (dagelijks,wekelijks, maandelijks) en specialistische reiniging. De werkzaamheden van Purschel Cleanings worden verricht in de omgeving Eindhoven waaronder ook de Kempen. Meer informatie is te vinden op http://www.purschel.nl/

 

Schoonmaakbedrijf Roefs is vanaf 1993 een schoonmaak- en gevelrenovatiebedrijf met momenteel 180 medewerkers, voornamelijk actief in de Kempen bij een klantenkring van ruim 4.000 klanten. Hoofdactiviteiten zijn interieurverzorging, glazenwas onderhoud en gevelrenovatie- en reiniging, maar ook het stoomcleanen van damwanden. 1 adres voor alles op schoonmaakgebied! Kijk op http://www.smbroefs.nl/  en http://www.roefsgevelrenovatie.nl/ !


Met bovenstaande partners zijn de volgende afspraken gemaakt:

  • Er is sprake van een korting van 3% op de dienstverlening m.b.t. glazen wassen voor lidbedrijven. Dat geldt uiteraard ook voor huidige klanten van Purschel Cleanings en Schoonmaakbedrijf Roefs. Noodzakelijk is wel om dit kenbaar te maken aan ISK d.m.v. een antwoordfax of email (klik hier).
  • Voor ISK-leden, die geen klant zijn bij Purschel Cleanings of Schoonmaakbedrijf Roefs maken deze bedrijven een advies op maat (offerte). Onderdeel van deze offerte is een eenmalig aanbod op maat/gratis dienst. E.e.a. is afhankelijk van de grootte en wensen van het betreffende lidbedrijf. Deze offertes liggen uiteraard in lijn met de offertes die eerder uitgebracht zijn t.b.v. dit collectief.

Door middel van het retourneren van een antwoordfax of email naar ISK (klik hier) kunt u uw interesse voor dit initiatief kenbaar maken.


Meer informatie kunt u verkrijgen bij:

Purschel Cleanings - Paul Purschel
Zevensprong 12 5683 KR Best
Telefoon 06-53992781
E-mail info@purschel.nl

 

Schoonmaakbedrijf Roefs
Mastbos 23 5531 MX Bladel
Telefoon 0497-388458
Email roefs@smbroefs.nl