Arbo

CZ Bedrijf & Gezondheid (hierna B&G) is met Inkoop Samenwerking de Kempen een unieke raamovereenkomst aangegaan voor verzuimbegeleiding. CZ zal als nieuwe verzuimpartner op het bedrijventerrein aanwezig zijn met een casemanager en een bedrijfsarts.
 

Demedicaliseren
Een groot deel van het verzuim is niet-medisch van aard. B&G vindt daarom dat je verzuimproblemen, waar mogelijk, moet demedicaliseren. In onze aanpak is er daarom een belangrijke rol weggelegd voor een niet-medische functionaris: de casemanager. Deze helpt uw bedrijf bij het begeleiden van verzuimende medewerkers en indien gewenst coaching van uw leidinggevenden. Anders dan bij de traditionele arbodienstverlening heeft B&G geen belang bij het behalen van omzet uit uw verzuim. Net als voor u, is ons belang het voorkomen van verzuim en de financiële gevolgen daarvan. B&G heeft daarom zeer scherpe tarieven in de verschillende pakketten omtrent verzuimbegeleiding.


Voor elk bedrijf verzuimbegeleiding op maat
CZ bespreekt met u wat uw wensen zijn in verzuimbegeleiding en adviseert hierin welk pakket het beste past bij uw bedrijf. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een pakket waarbij de volledige regie bij u ligt en B&G op uw verzoek adviseert en ondersteunt in het verzuimproces. Dit is een pakket op verrichtingenbasis. De mogelijkheid is er ook om de volledige regie uit te besteden aan B&G. We kijken samen naar wat het beste aansluit bij uw wensen en u ontvangt hiervoor een voorstel op maat.
 

Extra korting op zorgverzekering!
De samenwerking die CZ met ISK heeft inzake de collectieve zorgverzekering levert extra voordeel op voor uw medewerkers en hun gezinsleden. Als u de collectieve zorgverzekering aanvult met verzuimbegeleiding, dan ontvangen uw medewerkers direct 2% extra korting op de CZ collectieve basisverzekering bij het aangaan van een verzuimcontract voor 3 jaar. Bij een verzuimcontract van een jaar ontvangen uw medewerkers 1% extra korting op de collectieve basisverzekering.


Contact opnemen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gabriëlle Couwenberg van CZ (telefoonnummer: 076 – 5243471 of per email: gabrielle.couwenberg@cz.nl ) of Hetty Maas van ISK (tel. 06-41559548 of per e-mail hetty@iskempen.nl ).