ISK Projecten

Deelnemers van OBGB hebben het recht deel te nemen aan de diverse inkoop-projecten die door Inkoop Samenwerking de Kempen (ISK) opgezet zijn. In dit gedeelte wordt informatie gegeven over de diverse voorzieningen en beheerstaken waaraan gewerkt wordt door Inkoop Samenwerking de Kempen. Zie ook www.iskempen.nl of klik hier voor een overzicht van alle projecten.


OBGB Projecten: Beveiliging en AED

Deze projecten worden door OBGB georganiseerd. Heeft u interesse in een lopend project, dan kunt u dit melden bij onze parkmanager, Hetty Maas, bereikbaar onder hetty@obgb.nl

 

Maak hieronder een keuze uit de diverse projecten voor meer informatie: