Organisatie Parkmanagement

Parkmanagement is geen organisatie of een persoon. Parkmanagement is vooral een manier van organiseren. Het is een middel voor ondernemers en gemeenten om samen de kwaliteit van de bedrijventerreinen te verbeteren en te behouden.

 

Binnen Parkmanagement Bedrijventerreinen Gemeente Bladel is sprake van een eenvoudige organisatie, waarbij de stuurgroep zaken coördineert op bestuurlijk niveau. Deze stuurgroep stimuleert de besluitvorming richting het college van B&W en het dagelijks bestuur van OBGB en bestaat uit:

 • Bestuursleden OBGB (Frits Oomen en Anton van Limpt),
 • De portefeuillehouder Economische Zaken gemeente Bladel (Burgemeester Swachten)
 • Ondersteuning geschiedt door beleids mede werker Economische zaken gemeente Bladel (Yvette Wijnen) en parkmanager OBGB (Hetty Maas)

 

Daarnaast is sprake van drie structurele werkgroepen:

 • Werkgroep Veiligheid (voorheen projectgroep KVO)
  Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van OBGB (bestuursleden Wim van Eijk, Jan van den Bersselaar en park manager Hetty Maas), vertegenwoordiging vanuit de gem. Bladel (coördinator KVO Christel Rampen, integrale veiligheid & rampenbestrijding Ine Leduc), vertegenwoordiging vanuit de brandweer (Koen Willems) en vertegenwoordiging vanuit de politie (John Leuvering).
 • Werkgroep Beheer en Onderhoud
  Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van OBGB (bestuurslid Anton van Limpt en parkmanager Hetty Maas) en vertegenwoordigers van de gem. Bladel (hoofd openbare werken Willem Meijer en beleidsmedewerker Yvette Wijnen).
 • Werkgroep Communicatie
  Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van OBGB (voorzitter Frits Oomen en parkmanager Hetty Maas) en vertegenwoordigers van gem. Bladel (beleidsmedewerker Yvette Wijnen en communicatieadviseur Miep van de Goor).

 

 

 

Prioriteiten voor 2014

De stuurgroep heeft de volgende prioriteiten toegekend aan onderstaande onderwerpen voor het huidige en het komende jaar:

 • Parkmanagement na 2014;
 • Uitvoeren communicatiestrategie;
 • Project camerabeveiliging;
 • Glasvezelproject
 • Actieplan Industrie
 • KVO Bladel
 • Kennisuitwisseling beheer en groenkwaliteit bedrijventerreinen
 • Grensoverschrijdende activiteiten