Doelstellingen

OBGB heeft zich ten doel gesteld om de gemeenschappelijke belangen te behartigen van de aangesloten ondernemers op alle bedrijventerreinen in de gemeente Bladel. Vanzelfsprekend zal OBGB daarom ook optreden als gesprekspartner voor (lokale) overheden aangaande kwesties die de bedrijventerreinen betreffen. Het parkmanagementtraject vormt daarbij een instrument. OBGB organiseert met regelmaat bedrijfsbezoeken en bijeenkomsten om aangesloten leden een platform te bieden te netwerken. OBGB heeft een actieve vertegenwoordiging in het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) en Inkoop Samenwerking de Kempen (ISK).