OBGB Nieuwsbrief Januari 2019
 
Calamiteitenontsluiting bedrijventerrein De Sleutel

De laatste jaren werd duidelijk dat bedrijventerrein de Sleutel kwetsbaar is bij een calamiteit zoals een brand of het vrijkomen van giftige stoffen. Zowel de gemeente Bladel als ondernemers zien de noodzaak om te werken aan de veiligheid en een betere ontsluiting van bedrijventerrein De Sleutel. Daarom wil de gemeente samen met de ondernemersvereniging OBGB een tweede ontsluiting naar de N284 aanleggen. Omdat dit nog enkele jaren kan duren is besloten een calamiteitendoorsteek aan te leggen in het verlengde van de Ambachtsweg, direct aansluitend aan N284. Vanaf 14 januari is de calamiteitendoorgang te gebruiken.

Waarnemend burgemeester Peter Maas heeft de noodzaak van een goede ontsluiting direct ervaren: ‘’De brand bij Koster Keunen maakte duidelijk dat het bedrijventerrein erg kwetsbaar is als het gaat om de ontsluiting. De aanwezigheid van deze doorsteek verbetert voor zowel bedrijven als bewoners het veiligheidsgevoel’’. Ook voorzitter van OBGB Ger Baken onderschrijft dit: ‘’We hopen natuurlijk dat zich geen calamiteit meer voor doet en we denken dat dit zeker in de tussenliggende periode een goede oplossing is. We hopen dat de tweede ontsluiting zo spoedig mogelijk gerealiseerd kan worden’’.
 
Een werknemer als vrijwilliger bij de brandweer

Wat betekent dat voor uw bedrijf?
Brandweervrijwilligers: Voor u een meerwaarde, voor de samenleving onmisbaar. 

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de brandweer in onze regio. Iedere burger die of elk bedrijf dat hulp van de brandweer nodig heeft, kan daarop rekenen. De brandweer heeft om gekeerd ook uw hulp en medewerking nodig bij het beschikbaar stellen van vrijwilligers.

Vrijwilligerswerk bij de brandweer is niet vrijblijvend. Vrijwilligers van de brandweer zijn verantwoordelijk voor de lokale veiligheid, bij brand, maar ook bij andere calamiteiten. Die verantwoordelijkheid wordt door vrijwilligers, beroepsmedewerkers, de commandant en het bestuur serieus genomen. In de avonduren worden brandweervrijwilligers geschoold en wekelijks zijn er oefenavonden. Brandweervrijwilligers zorgen ervoor dat zij hun werk bij de brandweer goed kunnen combineren met hun beroep en maken, indien nodig, met werkgevers afspraken. Klik hier voor meer informatie of kijk op www.brandweer.nl
 
Aangepaste omgevingsvisie gemeente Bladel: mestverwerking

In het najaar van 2018 is door de gemeenteraad een aangepaste omgevingsvisie vastgesteld op het gebied van natuur, veehouderij en mestverwerking. Dat betekent dat de voorkeur vastgelegd is voor mestverwerking op de bedrijventerreinen, een uitgangspunt dat ook op provinciaal niveau gesteund wordt. Concreet betekent dat dat er nu mogelijkheden geopend zijn voor mestverwerking op alle gemeentelijke bedrijventerreinen. Daarbij zijn overigens wel kaders vastgesteld met betrekking tot o.a. gezondheidsgebied, wijze van verwerking en emissie.

OBGB heeft zowel aan de  Gemeenteraad als aan het College van B&W (herhaaldelijk) aangegeven geen voorstander te zijn van mestverwerking op de bedrijventerreinen binnen onze gemeente. Wij zijn dan ook teleurgesteld dat er geen aandacht is besteed aan de belangen van onze leden, ondernemers op de bedrijventerreinen in Hapert en Bladel. Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
 
 
Storingen aan openbare verlichting

In deze donkere maanden is het erg vervelend als de verlichting niet werkt. Meld daarom storingen aan de openbare verlichting! Het oplossen van deze storingen en het onderhoud van de openbare verlichting is uitbesteed aan de onderhoudsdienst van Heijmans Techniek en Mobiliteit. In de winterperiode worden storingen elke week afgehandeld. Bij een storing die de (verkeers)veiligheid of de openbare orde in gevaar brengt, wordt er direct actie ondernomen.

Storingen kunnen makkelijk en snel worden gemeld via www.heijmans-verlichting-bladel.nl. Levensbedreigende storingsmeldingen en incidenten met aangereden lichtmasten moeten rechtstreeks gemeld worden bij Heijmans afdeling Service & Onderhoud via telefoonnummer 088-4345602 (24/7 t.b.v. calamiteiten).
 
Grensinfopunt GIP en Eures

Voor werkgevers en werknemers in de grensstreek is het grensinfopunt GIP opgericht. Aan de medewerkers van dit grensinfopunt kunen vragen over grensoverschrijdende arbeid gesteld worden. Denk daarbij aan informatie over pensioen, sociale zekerheid, belasting en andere praktische zaken. Het GIP Eindhoven is gevestigd bij Holland Expat Center South. 

Dienstverlening is kosteloos en wordt aangeboden door grensgemeenten, SVB en Interreg V. Voor meer informatie neemt u contact op met gip@eindhoven.nl, telefoon 040-238 6775. U kunt ook contact opnemen met Randall Sowirono van Eures, een Europees netwerk dat grensoverschrijdende arbeid stimuleert (randall.sowirono@uwv.nl, telefoon 06 -1189905). Hij is consulent bij dit netwerk. 

 
 
Brexit Impact Scan en Brexit seminar

De kranten staan vol over Brexit. Voor ondernemers is het erg belangrijk om u voor te bereiden. Brexit kan namelijk elk bedrijf raken, ook al vermoedt u het niet. Doe de Brexit Impact Scan op www.brexitloket.nl/impactscan, ontdek eventuele onverwachte gevolgen en bereid u voor. De Brexit Impact Scan zal in de nabije toekomst, na nauwkeurige bestudering van het terugtrekkingsakkoord, worden aangepast naar de actuele ontwikkelingen.

Op woensdag 30 januari 2019 organiseren FME, NBCC, KPMG Meijburg & Co en VNO-NCW Brabant-Zeeland een speciaal Brexit-seminar in Eindhoven om ondernemers bij te praten en te informeren. Heeft u interesse? Aanmelden is mogelijk via deze link

 
 
Cursus Brabantse Kempen Onderneemt

Huis van de Brabantse Kempen start weer met de cursus Brabantse Kempen Onderneemt. Hiermee wordt je ondernemerskennis vergroot en ontvang je hulp bij het opzetten van een eigen bedrijf. Professionele begeleiders bieden kennis en handvatten aan om van je ondernemerschap een succes te maken.

Er wordt ingegaan op de basiselementen van een ondernemersplan en onderwerpen als marketing, communicatie en social media, verkoop bevorderende technieken, belastingvoordelen voor starters en financiën. De cursus bestaat uit tien praktijkgerichte workshopavonden, begeleiding door een persoonlijke coach en netwerkbijeenkomsten. De kosten bedragen 
slechts € 250 excl. BTW in totaal; aanmelden is mogelijk tot 24 januari 2019 d.m.v. een e-mail naar wvdpol@brabantsekempen.eu. Voor meer info klik hier
 
Informatiebijeenkomst Broodfonds

Omdat ca. 70% ondernemers geen inkomensvoorziening hebben bij arbeidsongeschiktheid heeft OBGB-lidbedrijf Pensioenhuys het initiatief genomen om te proberen om een broodfonds te introduceren in De Kempen. Een broodfonds zorgt voor een tijdelijk inkomen in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Een broodfonds kan een laagdrempelig alternatief zijn voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering of hiermee gecombineerd worden.  

Op dinsdag 26 februari 2019 organiseert Pensioenhuys een informatiebijeenkomst waarin door de Broodfondsmakers wordt uitgelegd hoe een broodfonds werkt. De bijeenkomst vindt plaats in Businessdome, Brouwer 1 te Eersel (ontvangst vanaf 19:00 uur, start om 19:30 uur). Bij voldoende interesse wordt gestart met oprichting. Aanmelden: een e-mail naar info@pensioenhuys.nl. of via https://www.broodfonds.nl/nieuws/agenda 
 
Libra ICT en Imagine ICT fuseren

OBGB-lidbedrijven Libra ICT en Imagine ICT bundelen de krachten en worden vanaf 2019 samengevoegd tot één organisatie. Daarmee ontstaat de grootste ICT specialist in de regio. De twee automatiseerders, beide gevestigd in Bladel, zien met vertrouwen een stevigere positie voor de nieuwe organisatie tegemoet. De samenvoeging biedt een mooie kans om het beste van twee bedrijven bijeen te brengen en daarmee een nóg completere dienstverlening te bieden en best practices door te ontwikkelen.

Door de fusie ontstaat een organisatie met 30 ICT specialisten die kan voldoen aan de wensen van klanten en fabrikanten anno 2019. Praktisch verandert er de komende tijd weinig: alle afspraken met klanten blijven gehandhaafd en op termijn zullen de twee bedrijven samengevoegd worden. Eerste stap zal de verhuizing van Imagine ICT naar het adres van Libra zijn, waar beide bedrijven hun eigen werkwijzen aanhouden, maar waar de teams kennis met elkaar kunnen gaan maken. 
 

www.obgb.nl
info@obgb.nl
OBGB

Secretariaat OBGB
Postbus 52
5530 AB Bladel