OBGB Nieuwsbrief Augustus 2018
 


 
OBGB Werkgeversbokaal 2018

Tijdens de Eindejaarsbijeenkomst dit jaar wordt voor de eerste keer de OBGB Werkgeversbokaal uitgereikt. Om ondernemers die gekenschetst worden door ‘goed werkgeverschap, grote toegevoegde waarde voor de gemeenschap, maatschappelijk betrokken’ in het zonnetje te zetten heeft het OBGB-bestuur besloten om jaarlijks een OBGB Werkgeversbokaal uit te reiken.

Een onafhankelijke jury beoordeelt de nominaties die door OBGB-lidbedrijven gedaan worden in de maanden september en oktober. Voorwaarden voor nominatie zijn:
- Vestiging op de gemeentelijke bedrijventerreinen.
- Goed werkgeverschap, grote toegevoegde waarde voor de gemeenschap, stabiele werkgever, langdurige arbeidscontracten en maatschappelijk betrokken.
- OBGB-lidmaatschap (minstens 5 jaar).

Wij vragen OBGB-lidbedrijven (vrijblijvend) om een bedrijf met daaraan gekoppeld een persoon (eigenaar, oprichter, directeur) te nomineren. Uiteraard vragen wij ook om een korte motivatie (plm. 100 woorden) waarom juist dit OBGB-lidbedrijf de Werkgeversbokaal verdient (via een mail naar hetty@obgb.nl). De jury, bestaande uit notaris Hans van Voskuijlen, oud OBGB voorzitter Frits Oomen en oud directeur WVK-Groep Lambert van Erp, beoordeelt de nominaties en maakt tijdens de feestelijke Eindejaarsbijeenkomst de winnaar bekend.

Wij hopen met de jaarlijkse toekenning van deze bokaal de verdienstelijke ondernemers op onze bedrijventerreinen extra in het zonnetje te zetten! 


 
Businessplan bedrijventerrein de Sleutel

Zoals in juli aangekondigd zullen na de zomer drie werkgroepen van start gaan t.b.v. het businessplan voor bedrijventerrein de Sleutel. Stec groep stelt in opdracht van Gemeente Bladel en in samenwerking met OBGB en de gevestigde bedrijven een businessplan op voor een vitaal en toekomstproof bedrijventerrein.

Op korte termijn zullen drie werkgroepen van start gaan om te werken aan de volgende onderwerpen:
- Duurzaamheid (w.o. zonnepanelen)
- Uitstraling van het bedrijventerrein naar een hoger niveau brengen
- Verkeer en vervoer op orde
Ondernemers die zich aangemeld hebben zullen in september een uitnodiging ontvangen voor het eerste overleg. 
 
Mobiliteit in de Kempen

Om de mobiliteit in de Kempen op een hoogwaardige niveau te krijgen, is in 2016 de Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant opgesteld. Een programma met zo’n 130 kleine en grote mobiliteitsprojecten in 21 gemeenten. Voor de Kempengemeenten gaat het om ruim 30 projecten. In veel gevallen gaat het om infrastructurele aanpassingen die het fiets- en autoverkeer verbeteren. Of die het gebruik van het openbaar vervoer toegankelijker maken. Daarnaast heeft het programma nog negen slimme mobiliteitsprojecten die de bereikbaarheid van de hele regio verbeteren.

Op de website www.mobiliteitindekempen.nl houden de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden u op de hogte van de verschillende mobiliteitsprojecten. Op deze website is informatie te vinden over projecten als doorstroming autoverkeer N284 en verkeer m.b.t. bedrijventerrein de Sleutel. Uiteraard komen deze onderwerpen ook aan de orde tijdens de parkmanagement overleggen die plaatsvinden tussen OBGB en gemeente. 
 
Provinciehuis: Richard Theuws in Brabant Battle

OBGB-er Richard Theuws van Merchandise.nl was laatst te zien in een programma op Omroep Brabant over Brabant in 2050. Provincie Noord-Brabant heeft Richard uitgenodigd mee te doen aan de Dag van de Democratie. Deze vindt plaats op zaterdag 15 september 2018, waarbij Richard mee doet aan de Brabant Battle (waar twee teams van prominente Brabanders het tegen elkaar op gaan nemen). 

Er is die dag een groot, vrij toegankelijk evenement op het provinciehuis, met heel veel activiteiten. Ook is er ruimte om te netwerken. Alles daarover is te vinden via https://evenement.brabant.nl/DagvandeDemocratie. Mocht je als OBGB-er interesse hebben om daar (eventueel gezamenlijk) naar toe te gaan, stuur dan een bericht aan hetty@obgb.nl. Wij brengen ondernemers vervolgens in contact (zodat men gezamenlijk kan gaan). 

We wensen Richard veel succes toe in de Brabant Battle!
 
Informatieavond Brabantse Kempen Onderneemt

Het Huis van de Brabantse Kempen organiseert op 5 september een informatieavond over de cursus ‘Brabantse Kempen Onderneemt’, een cursus voor startende ondernemers of ondernemers met uitbreidingsplannen. De cursus wordt voor de 10e keer georganiseerd.

In september 2018 start weer een nieuwe cursus voor startende ondernemers of ondernemers met uitbreidingsplannen uit de Brabantse Kempen regio. Door verschillende ervaringsdeskundigen wordt bij deze cursus o.a. ingegaan op verkooptechnieken en -doelstellingen, marketing en communicatie (inclusief het gebruik van social media). De cursus wordt aangeboden voor slechts € 302,50 incl. BTW in totaal. Voorgaande jaren namen al 161 startende ondernemers deel aan de cursus.

De informatiebijeenkomst start om 19.00 uur bij het Kempisch Bedrijvenpark, Diamantweg (ongenummer) 5527 LC te Hapert. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de informatieavond via deelname@brabantsekempen.eu. Ook aanmelden is al mogelijk! 
 

www.obgb.nl
info@obgb.nl
OBGB

Secretariaat OBGB
Postbus 52
5530 AB Bladel