OBGB Nieuwsbrief Februari 2018
 
Datum Ondernemerscafé en Algemene Leden Vergadering OBGB

Op woensdagavond 4 april 2018 vindt de 18e editie van het Ondernemerscafé gemeente Bladel plaats in de aula van Pius X-College te Bladel. Zoals u van ons gewend bent vindt voorafgaand aan dit Ondernemerscafé de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van OBGB plaats.

Een officiële uitnodiging voor beide bijeenkomsten wordt op korte termijn verstuurd; maar 'save the date': we hebben een interessante spreker vast kunnen leggen! Thema's voor de avond zullen de Kempen, industrie en onderwijs, onderlinge samenwerking en Brainport zijn. 
 
Ontbijtbijeenkomst voor bedrijven op de Sleutel op donderdag 1 maart 2018

Hoe maken we bedrijventerrein De Sleutel toekomstproof en interessant voor investeringen? Dat is de centrale vraag die gemeente Bladel en Stec groep samen met bedrijven op de Sleutel willen bespreken tijdens een ontbijtsessie bij Willems Baling Equipment op donderdag 1 maart 2018 (van 7:30 tot 9:30 uur). Klik hier voor de uitnodiging; het is nog mogelijk u aan te melden voor maandag 26 februari 2018 12:00 uur. 

Stec groep stelt in opdracht van Gemeente Bladel en in samenwerking met de OBGB en de gevestigde bedrijven een businessplan op voor een vitaal en toekomstproof bedrijventerrein. Daarmee willen we  de juiste investeringen op het juiste moment doen, samen met u afspraken maken over een upgrade van privaat en publiek terrein en de belangrijkste projecten voor de komende jaren uitstippelen. Er komt een actieplan met concrete uitvoeringsprojecten en tijdens de ontbijtsessie wordt u gevraagd om uw inbreng, ideeën en aandachtspunten te leveren. Aanmelden: via een e-mail naar info@obgb.nl
 
Wegwerkzaamheden aan Landrop, Hapert

De gemeente Bladel is voornemens om twee snelheidsremmers aan te leggen in de Landrop om de verkeersveiligheid te vergroten. Om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, wordt de Landrop in beide richtingen afgesloten tussen het Dominépad en de Langrijt. Verkeer dient via het Dominépad of de Burgemeester van Woenseldreef te rijden.

De planning ziet er als volgt uit (bij ongunstige weersomstandigheden kan de planning wijzigingen):
Maandag 5 maart t/m vrijdag 9 maart (week 10), maandag 12 maart t/m vrijdag 16 maart (week 11)
De Landrop is in deze periode in beide richtingen dicht.

Klik hier voor een schets van de wegomleiding
 
Vergroening van de Sleutel

Binnen het Interreg project 2B Connect is sprake van subsidie (50%) voor bedrijven op bedrijventerrein de Sleutel om daarmee de bijdrage aan biodiversiteit te stimuleren. Er zijn diverse mogelijkheden om de biodiversiteit te stimuleren op eigen terrein, zoals: Groene gevels met klimplanten - Wadi's en poelen - Bloem- en kruidenrijke beplanting - Hagen, heggen en bomen - Halfopen verharding - Nestkasten, bijenhotels en vleermuiskasten. Ook gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden zijn partners in het project en zullen op zeer korte termijn starten met de aanleg op openbaar gebied. 

Een aantal lidbedrijven is enthousiast en druk bezig met de plannen en er is - op dit moment nog - ruimte om mee te doen. Via deze link is de 'inspiratiegids voor ondernemers' voor biodiversiteit op bedrijventerreinen in te zien. Interesse in deelname of wenst u de brochure per post te ontvangen? Parkmanager Hetty van der Hamsvoort licht u in over de mogelijkheden die er zijn. 
 
Praktijkgerichte cursus door professionals

De cursus Brabantse Kempen Onderneemt is uniek omdat ervaren ondernemers en ervaringsdeskundigen uit de praktijk u leren een succesvol ondernemer te zijn. In een 10 tal praktijkgerichte workshops krijgt u inzicht in het schrijven van een ondernemingsplan en onderwerpen als marketing, communicatie, verkoop bevorderende technieken, organisatievormen, risicospreiding en financiën. Voor meer informatie klik hier

Op 28 februari 2018 organiseert het Huis van De Brabantse Kempen een informatieavond. De bijeenkomst start om 19.00 uur bij de WVK-groep, Hallenstraat 10 te Bladel. Geïnteresseerden worden gevraagd om zich aan te melden voor de  informatieavond door een mail te sturen naar deelname@brabantsekempen.eu.
 
Uitreiking Brabantse Kempentrofee 2017

 De Brabantse Kempentrofee 2017 wordt op zondag 25 maart 2018 uitgereikt. De organisatie is in handen van het Huis van de Brabantse Kempen in samenwerking met Centrummanagement Oirschot en gemeente Oirschot. Geheel in Oirschotse stijl heten zij u op 25 maart van harte welkom. De uitreiking begint om 16.00 uur en wordt gehouden in de Raadskelder van het Oude Raadhuis aan de Markt in Oirschot. Vanaf 15.30 uur staat de koffie voor u klaar. Aanvankelijk zou de uitreiking op 11 december 2017 plaatsvinden. Jammer genoeg kon door de hevige sneeuwval op die dag de uitreiking niet doorgaan.

Voorafgaand aan de feestelijke overhandiging van de Kempentrofee zal er door ondernemers uit Oirschot een aantrekkelijk publieksprogramma op en rond de Markt van Oirschot worden georganiseerd als start van het nieuwe seizoen. Het monumentale en bourgondische karakter van Oirschot staan daarbij centraal.

Aanmelden is wenselijk en mogelijk door middel van een e-mail naar deelname@brabantsekempen.eu. Klik hier voor meer informatie over de Kempentrofee. 
 

www.obgb.nl
info@obgb.nl
OBGB

Secretariaat OBGB
Postbus 52
5530 AB Bladel