OBGB Nieuwsbrief Januari 2018
 
Meldingen

Voor zaken op onze bedrijventerreinen die een gevaarlijke situatie opleveren belt u de Calamiteitenlijn: 0497-361444 (dag en nacht). Voor alle andere meldingen was het in het verleden mogelijk deze te doen op de website www.kvobladel.nl.

Om de meldingen gestructureerd en beter op te volgen is het voortaan (alleen) nog maar mogelijk meldingen te doen via de website van de gemeente Bladel: www.bladel.nl . Hier kunt u melding doen van allerlei zaken die 'mis' zijn zoals schade aan wegmeubilair, verstopte straatriolering, klachten over groenonderhoud, schade aan voetpaden, fietspaden en straten. Maar ook verdachte situaties die geen haast hebben (verdachte kentekens en situaties etc.) kunnen hier gedaan worden. 


 
Ontbijtbijeenkomst voor bedrijven op de Sleutel - Donderdag 1 maart 2018

Hoe maken we bedrijventerrein De Sleutel toekomstproof en interessant voor investeringen? Dat is de centrale vraag die gemeente Bladel en Stec groep samen met u (bedrijven op de Sleutel) willen bespreken tijdens een ontbijtsessie bij Willems Baling Equipment op donderdag 1 maart 2018 (van 7:30 tot 9:30 uur). Klik hier voor de uitnodiging. 

Stec groep stelt in opdracht van Gemeente Bladel en in samenwerking met de OBGB en de gevestigde bedrijven een businessplan op voor een vitaal en toekomstproof bedrijventerrein. Daarmee willen we  de juiste investeringen op het juiste moment doen, samen met u afspraken maken over een upgrade van privaat en publiek terrein en de belangrijkste projecten voor de komende jaren uitstippelen.

Er komt een actieplan met concrete uitvoeringsprojecten. Tijdens de ontbijtsessie wordt u gevraagd om uw inbreng, ideeën en aandachtspunten te leveren.  Aanmelden is mogelijk via info@obgb.nl met vermelding van bedrijfsnaam en namen van de aanwezigen (uiterlijk vrijdag 23 februari 2018). Voor vragen is Jesse Scheres van gemeente Bladel bereikbaar op 06-16110415 of j.scheres@bladel.nl
 
Unieke kans: gratis veiligheidsscan voor kleine bedrijven

Gemeente Bladel biedt in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) ondernemers van kleine bedrijven (maximaal 50 werknemers) een gratis veiligheidsscan aan. Een veiligheidsdeskundige van het CCV zal bedrijven in de gemeente Bladel bezoeken en hen kosteloos voorzien van veiligheidsadviezen.

De veiligheidsdeskundige onderzoekt uw onderneming op zwakke plekken in de organisatorische, bouwkundige en elektronische veiligheidsmaatregelen. Na het onderzoek ontvangt u een rapport met bevindingen en concrete aanbevelingen. Tussen 2 en 13 april kunnen Roland van Rooij of Jeroen Overig van het CCV bij u langskomen. Zij kunnen de veiligheidsscan direct bij u uitvoeren of een afspraak maken voor een later moment. Als u zeker wilt zijn dat één van de heren bij u langs komt, kunt u dit melden via vkb@hetccv.nl onder vermelding van ‘Bladel 2018’.

Deze actie is een eenmalig vervolg op de Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB), een initiatief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Wilt u meer weten over deze aanpak? Kijk dan op www.veiligondernemenbeginthier.nl/aanpak-veiligheid-kleine-bedrijven.
 
Zeilensnijders actief op KBP

In de nacht van 13 op 14 januari jl. hebben zeilensnijders tientallen vrachtwagens van een van onze lidbedrijven op het KBP stuk gesneden. Een paar weken eerder was een ander transportbedrijf op het KBP het doelwit. De politie is uiteraard hiervan op de hoogte en er zijn camerabeelden en kentekens opgevraagd. 

In het bijzonder willen wij onze transport lidbedrijven hier voor waarschuwen en alert te zijn en te blijven! Wij hopen uiteraard dat de politie de daders te pakken krijgt. 
 
Subsidie voor bedrijven en biodiversiteit

Binnen het Interreg project 2B Connect is sprake van subsidie voor bedrijven op bedrijventerrein de Sleutel om daarmee de bijdrage aan biodiversiteit te stimuleren. Er zijn diverse mogelijkheden om de biodiversiteit te stimuleren op eigen terrein, zoals: Groene gevels met klimplanten - Wadi's en poelen - Bloem- en kruidenrijke beplanting - Hagen, heggen en bomen - Halfopen verharding - Nestkasten, bijenhotels en vleermuiskasten. Het opstellen van inrichtingsplannen en vervolgens het daadwerkelijk inrichten van het perceel behoren tot de mogelijkheden en worden voor  50% gefinancierd door het project

Een aantal lidbedrijven is enthousiast en druk bezig met de plannen en er is - op dit moment nog - ruimte om mee te doen. Via deze link is de 'inspiratiegids voor ondernemers' voor biodiversiteit op bedrijventerreinen in te zien. Interesse in deelname of wenst u de brochure per post te ontvangen? Parkmanager Hetty van der Hamsvoort licht u in over de mogelijkheden die er zijn. 
 
Klimaatscan voor bedrijven op het Rootven

Gemeente Bladel, Waterschap De Dommel en OBGB zijn samen een project gestart om de klimaatbestendigheid van de bedrijventerreinen te verbeteren. Binnen het project wordt gewerkt aan een gescheiden riolering, waterbergingsvoorzieningen en ontlastpunten. Ook de bedrijven worden betrokken bij dit project. De eerste bedrijven op de Sleutel hebben reeds een uitgebreide klimaatscan ontvangen en inmiddels zijn bedrijven (op het Rootven) benaderd d.m.v. een onderzoek met de Riosonic® apparatuur.

Het is de bedoeling om de rioolaansluitingen in beeld te brengen en te combineren met de klimaatscan. In de straat ligt een gescheiden stelsel, wat inhoudt dat regenwater en vuilwater gescheiden worden afgevoerd. Foutieve aansluitingen zorgen voor overlast en vervuiling van het oppervlaktewater. Meer info? Mail dan naar hetty@obgb.nl

 
 
Nieuw OBGB-lid: Van Hoof IT

Van Hoof IT is een gedreven, no-nonsense IT organisatie die zich richt op: Systeem- en netwerkbeheer, het leveren van hard- en software, Cloud computing en Hosted VoIP telefonie. We bouwen graag een persoonlijke en duurzame relatie met je op en worden zo dé IT partner waar je van op aan kan!

Wij vinden dat goed functionerend ICT vanzelfsprekend moet zijn. Zo kom je immers vooruit. Daarom denken wij graag strategisch mee over jouw bedrijfssituatie: Wat heb je nodig? Hoe ontwikkelt je organisatie zich? Wat kan efficiënter, makkelijker of goedkoper? Wij kunnen je hele ICT-omgeving inrichten en beheren.

Samenwerken met Van Hoof IT betekent: – Een partner die meedenkt over je hele bedrijfsproces – Alleen diensten die je nodig hebt – Volledig inzicht in de kosten – Eén aanspreekpunt voor al je ICT-vragen – Goede bereikbaarheid en opvolging

We willen graag met je in gesprek over de voorsprong die jouw organisatie nog kan halen! Bel of mail ons om kennis te maken! 
Tom van Hoof - Van Hoof IT - T. 0497 700 260 - M. 06 209 18 207 - tom@vanhoofit.nl - www.vanhoofit.nl
 
DigiPro biedt subsidiemogelijkheden voor innovatieve ondernemers

De industrie verandert radicaal. Door nieuwe technologieën en digitale transformatie komen mkb’ers voor nieuwe uitdagingen te staan in een snel veranderende wereld. Digipro ondersteunt mkb’ers financieel bij product- en procesinnovaties en stimuleert samenwerking en kennisoverdracht over de Duitse grens. Digipro is een springplank naar realisatie van intelligente producten, productieprocessen en bedrijfsmodellen.

DigiPro is een project van het Huis van de Brabantse Kempen in samenwerking met Brainport Development voor de regio Oost-Brabant. Meer informatie over Digipro en deelname: www.brabantsekempen.eu en www.digipro-interreg.eu. Klik hier voor de flyer met meer info. 
 
Voorkeursroute vrachtverkeer nabij bedrijventerrein Hapert

Het is goed te merken dat het weer beter gaat met de economie. Een betere economie gaat gepaard met meer transporten. Op sommige wegen geeft dat voor bewoners helaas meer overlast. Graag willen wij de bedoelde routes voor transporten, in het bijzonder bij bedrijventerrein Hapert bij u nogmaals onder de aandacht brengen. Klik hier voor de voorkeursroute.

Vrachtverkeer tussen bedrijventerrein Hapert en Hoogeloon vindt bij voorkeur plaats via de Lemel en Burgemeester van Woenseldreef, waardoor de Loonseweg en Landrop zoveel mogelijk worden ontlast. Vrachtverkeer richting Eersel en Eindhoven neemt de N284 (de voorkeursroute). Bedankt voor uw medewerking en begrip! 
 
Mobiliteitscafe VVD Bladel: N284

De files en vertragingen op de provinciale wegen N284 (Hapert - Reusel), N397 (Bergeijk en Eersel) en de N69 moeten worden opgelost. Goede doorstroming op deze wegen voorkomt veel ergernis tijdens de ochtend- en avondspits. Het is goed voor de economie en zorgt voor minder uitstoot van stilstaande auto’s. En dat is weer beter voor het milieu. Minder sluipverkeer door de kernen is goed voor de veiligheid en leefbaarheid in onze dorpen.

Provincie Noord-Brabant heeft met de Kempengemeenten een fors bedrag uitgetrokken om de knelpunten van de N284 op te lossen. VVD de Kempen nodigt de inwoners en ondernemers van de Kempen van harte uit voor het Mobiliteitscafé met VVD-gedeputeerde Christophe van der Maat als gastspreker. Er is mogelijkheid tot discussie en wethouder Marko van Dalen zal de gesprekken in goede banen leiden. De VVD lijst-trekkers in de Kempen zullen zich die avond ook kort aan u voorstellen.

De avond vindt plaats op maandag 19 februari 2018 in De Poort van Brabant te Hapert. Om 19:30 uur start de inloop met koffie en thee. Om 20:00 uur start het gesprek met Christophe van der Maat. Deze avond inclusief hapjes en de eerste drankjes wordt u aangeboden door de VVD de Kempen. Iedereen is welkom. Aanmelden is wenselijk op secretaris@vvddekempen.nl
 

www.obgb.nl
info@obgb.nl
OBGB

Secretariaat OBGB
Postbus 52
5530 AB Bladel