OBGB Extra Nieuwsbrief Mei 2017
 
Bedrijfsbezoek aan Habufa

OBGB organiseert op donderdag 8 juni 2017 een bedrijfsbezoek aan lidbedrijf Habufa Meubelen B.V., Hoogakker 4 te Hapert. De ontvangst vindt plaats om 13:30 uur, waarna een presentatie en een rondleiding (mede op de locatie aan de Metaalweg gegeven zullen worden).

Habufa Meubelen B.V. is een internationaal opererende meubelfabrikant en heeft drie sterke meubelconcepten in Europa: Henders & Hazel, XOOON, Happy @Home. Onder het merk Coco Maison zet Habufa een eigen lijn decoratieartikelen in de Europese markt neer.

Uiteraard wordt afgesloten met een borrel. Aanmelden is mogelijk voor donderdag 1 juni as. met een mail naar info@obgb.nl met vermelding van bedrijfsnaam, contactgegevens en namen van de personen die aanwezig zijn. 
 
OBGB Motortoertocht op zaterdag 24 juni 2017

Voor alle OBGB-leden, relaties, vrienden en bekenden organiseert een OBGB werkgroep (bestaande uit Wim van Eijk, Ton Lavrijssen, Walter Sleegers en Jan Kerkhofs) op zaterdag 24 juni as. een OBGB Motortoertocht. De tocht wordt uitgezet op GPS en kan bij vertrek voor de Garmin bezitters gedownload worden. Deelnemers doen mee op eigen risico en er wordt in groepjes (rustig) gereden. Mensen die zelf niet in het bezit van een motor zijn kunnen achterop bij anderen meerijden (aanmelden als passagier). 

De lengte van de tocht is plm. 150 km. Ontvangst vindt plaats bij Poort van Brabant in Hapert vanaf 9:00 uur (koffie en gebak op kosten van OBGB). Er wordt rond 12:30 uur gelunchd in Scherpenheuvel (op eigen kosten). Via een stop bij Tante Thee in Bergeijk (eigen kosten) wordt rond de klok van 16:30 uur de tocht geeindigd bij Poort van Brabant (met een hapje en drankje op kosten van OBGB). 

Deelname op eigen riscio - Kosten van stop in Scherpenheuvel en Bergeijk op eigen kosten - Aanmelden is noodzakelijk via een mail naar info@obgb.nl - uiterlijk vrijdag 16 juni 2017. 
 
Bijeenkomst Young Entrepreneurs

 In verband met ziekte is het bezoek aan ZENS Group op 31 maart jl. niet doorgegaan. Daarom is een nieuwe datum gepland: Young Enterpreneurs - powered by OBGB - organiseert op vrijdag 23 juni 2017 (aanvang 15:30 uur) een bedrijfsbezoek aan ZENS Group, gevestigd aan High Tech Campus 10 te Eindhoven. Een bedrijfsbezoek voor en aan jonge Kempische ondernemers! 

Bij een smartphone denk je meteen aan slim, handig en doordacht. Dat geldt niet voor de adapters om ze op te laden. En daar maakt ZENS korte metten mee! Brainport en broers; een markante combinatie. Na Philips, Van Doorne en de gebroeders Kerkhof (vooruit dan) lijkt het nu de beurt aan Erik en Johan Plasmans (geboren en getogen in Hapert) om naam te maken. Alle jonge (tot plm. 35 jaar) ondernemers zijn van harte welkom. De middag bestaat uit een bedrijfsbezoek aan ZENS, rondleiding op de campus en een netwerkborrel. 

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 16 juni via een mail met opgaaf van naam en bedrijfsnaam naar info@obgb.nl
Vol = vol, deelname is gratis. 
 
Samen werken aan klimaatbestendige bedrijventerreinen

Gemeente Bladel, Waterschap De Dommel en OBGB zijn een project gestart om de klimaatbestendigheid van de bedrijventerreinen te verbeteren. Als eigenaar/gebruiker van een bedrijfspand kunt u daar van profiteren en er een belangrijke bijdrage aan leveren. 

Gemeente en waterschap hebben al acties genomen om de bedrijventerreinen waterproof te maken, zoals bijvoorbeeld het aanleggen van gescheiden riolering, waterbergingsvoorzieningen en ontlastpunten.
Deze maatregelen zijn door klimaatverandering in de toekomst waarschijnlijk niet meer toereikend.

Daarom is het wenselijk om bij de bedrijfspanden de riolering in beeld te brengen. Gedeeltelijk kan dit van achter het bureau, maar een bedrijfsbezoek is daarvoor ook noodzakelijk. Op basis van dit onderzoek kan ingeschat worden hoe kwetsbaar uw pand is voor (toekomstig) wateroverlast. Kleinschalige verbetervoorstellen worden direct kosteloos uitgevoerd en u ontvangt een (gratis) advies over eventuele (verbeterings)voorstellen. Met uitzondering van de nieuwbouwpanden worden alle gebouwen geinventariseerd.

Ondernemers worden over het project geinformeerd tijdens kantinebijeenkomsten (per segment c.q. straat op het bedrijventerrein). Er wordt gestart op bedrijventerrein de Sleutel met een pilotfase. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de voortgang en de resultaten!
 
Klik hier voor meer informatie. Het project wordt mogelijk gemaakt door middel van financiele ondersteuning door Provincie Noord-Brabant. 
 

www.obgb.nl
info@obgb.nl
OBGB

Secretariaat OBGB
Postbus 52
5530 AB Bladel