OBGB Nieuwsbrief Mei 2016
 
Update plattegrond AED-apparatuur & Vluchtroutes

In de eerstvolgende parkmanagement nieuwsbrief zal een vernieuwde en actuele plattegrond met AED-apparatuur (en calamiteitenkaart) op de bedrijventerreinen gemeente Bladel opgenomen worden.

Lidbedrijven doen met de vermelding op deze plattegrond (automatisch) de toezegging hun medewerking te verlenen in geval van nood; zij stellen dan hun AED-apparatuur beschikbaar. Daarnaast zijn dankzij het KVO-traject twee AED-apparaten geplaatst bij Autoschade Bleijenberg en Tristar (aan de buitenzijde van de panden) en voor een ieder toegankelijk (ook aangegeven op de plattegronden).

Om een actueel beeld te krijgen van de aanwezige AED-apparatuur verzoeken wij onze leden voor vrijdag 20 mei as. via hetty@obgb.nl:
- aan te geven of de informatie op de huidige plattegrond (klik hier) nog actueel is.Uitbreiding m.b.t. het Kempisch Bedrijvenpark zal uiteraard plaatsvinden!
- aan te geven, dat zij toegevoegd dienen te worden op de nieuwe plattegrond (contactgegevens, plaats AED-apparaat, naam contactpersoon) omdat ook zij beschikken over een AED-apparaat.
 
Zomer BBQ op donderdag 14 juli 2016 bij Van Mossel Hapert en Poort van Brabant

Evenals andere jaren organiseert OBGB weer haar jaarlijkse zomer BBQ. Dit jaar wordt deze in Hapert georganiseerd in samenwerking met lidbedrijven:
- Van Mossel Hapert te Hapert -  http://van-mossel.nl/
- Poort van Brabant te Hapert - http://www.poort-van-brabant.nl/

De BBQ vindt plaats op donderdag 14 juli as. aan het einde van de middag. Van Mossel Hapert zal zich kort presenteren op haar eigen locatie (waarbij uiteraard ook de mogelijkheid geboden wordt om een proefrit te maken) waarna we van een heerlijke BBQ gaan genieten bij buurman Poort van Brabant (beide bedrijven zijn gevestigd aan de Oude Provincialeweg, Hapert).

Een uitnodiging per post volgt, aanmelden is mogelijk via een mail naar info@obgb.nl met vermelding van bedrijfsnaam, contactgegevens en namen van de personen die aanwezig zijn.
 
Startevent 2B Connect: bedrijven en biodiversiteit

In de grensstreek België-Nederland zet het Interregproject '2B Connect' zich in voor meer biodiversiteit op bedrijventerreinen. Vanuit de gemeente Bladel is bedrijventerrein de Sleutel deelnemer aan het traject, evenals bedrijventerrein Kleine Hoeven te Reusel.

Op donderdag 9 juni 2016 tussen 9:30 en 17:10 uur laten verschillende sprekers hun licht schijnen over dit thema: welke argumenten hebben bedrijven om te investeren in natuur, welke rol kunnen bedrijventerreinen spelen voor die natuur en wat kan biodiversiteit op en rond bedrijventerreinen betekenen voor bedrijven zelf? Locatie: Automotive Campus 30, 5708JZ Helmond, Nederland

Inschrijven.
Deelname aan dit startevenement is gratis. Om organisatorische redenen vragen we evenwel om vooraf in te schrijven en je keuze voor het namiddagprogramma aan te duiden. Dat kan tot donderdag 2 juni 2016 via deze link.

Vragen over het project biodiversiteit in relatie tot bedrijventerrein de Sleutel? Mail dan naar Hetty van der Hamsvoort, hetty@obgb.nl.
 
Donderdag 19 mei bijeenkomst voor ondernemende Kempische vrouwen!

Op donderdag 19 mei aanstaande vindt  de derde editie van het Vrouwennetwerk OBGB plaats. Paula Nelissen, voorzitter Raad van Bestuur van RSZK, is gastvrouw gedurende deze avond.

Het thema van de avond is: Mijn zorg, onze zorg - Nieuwe initiatieven voor een zorgeloze toekomst in de Kempen

De avond wordt gestart met een aantal persoonlijke en ondernemende verhalen van Kempische vrouwen die zich bezighouden met ‘zorg’ in de meest brede zin van het woord. Vervolgens ga je in groepjes uiteen om te brainstormen en discussiëren over de zorg nu en in de toekomst. Uiteraard wordt er afgesloten met een hapje en drankje om elkaar nog beter te leren kennen.

Ontvangst vindt plaats om 19:30 in zaal ‘Zevenster’, RSZK Floriaan, Wielewaal 10 te Bladel. De avond start om 20:00 uur. Aanmelden is tot en met 13 mei as. mogelijk via Ingrid Beerens van OBGB (info@obgb.nl), met vermelding van naam, bedrijfsnaam,  e-mailadres en telefoonnummer. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Een bevestiging volgt per mail.
 
Nieuw OBGB-lid: Win-it, bedrijfskleding en meer...

In 2014 zijn we begonnen met sportprijzen… inmiddels is Win-it verder gegroeid en ligt onze focus meer en meer op bedrijfs-, promotionele- en sportkleding. Win-it heeft een mooie collectie voor tal van sectoren die gekenmerkt wordt door een hoge kwaliteit en die bovendien naar wens bedrukt of geborduurd kan worden. Mooie, eigentijdse kleding voor tal van sectoren: industrie, bouw, horeca, zorg en transport.

Om werknemers in gevaarlijke momenten te beschermen, bieden we zowel een ruim assortiment aan high visibility en vlambeschermende kleding als persoonlijke beschermingsmiddelen. Denk hierbij o.a. aan werkhandschoenen, veiligheidshelmen, stofmaskers, beschermbrillen, veiligheidsschoenen etc.

Maar we doen meer…
Op zoek naar een waardevol geschenk of een leuk “weggevertje” voor uw klanten? Van eenvoudige pennen tot luxe geschenkartikelen. Indien gewenst kunt u de artikelen laten personaliseren. Persoonlijk, uniek en voor ieder budget toegankelijk!

Win-it, Kerkstraat 25, Hapert - 06-15165984 - info@win-it-hapert.nl - www.win-it-hapert.nl
 
Nieuw OBGB-lid: WBSO Portaal

WBSO Portaal te Eersel houdt zich al sinds 2011 bezig met het screenen voor, begeleiden van en aanvragen van verschillende subsidievormen waarvan het accent ligt op Technische Innovatie, Duurzaamheid of (Inter)regionale samenwerking.

De Brabantse Kempen is dé maakindustrie van Nederland. Jammerlijk genoeg worden er veel kansen op subsidies niet (volledig) benut. Een passende subsidie vinden en realiseren blijkt vaak lastiger dan gedacht. Daarom willen veel ondernemers pro-actief geadviseerd worden. Doordat ondernemingen haar projecten kosteloos kunnen laten screenen valt er ineens een hoop te winnen en zorgen er zo voor dat de ondernemer zich kan richten op het ondernemen.

Kijkt u voor meer informatie op www.WBSOPortaal.nl  of maak vrijblijvend eens een afspraak onder het genot van een kop koffie. We voorzien u immers graag van goed subsidieadvies.

WBSO Portaal, Sigarenmaker 10A, Eersel - 085 2736489 - www.wbsoportaal.nl
 
KempenTech 2016: Bedrijvenrelatie dag en KOP symposium op vrijdag 27 mei 2016

Het Kempisch Ondernemers Platform organiseert op vrijdag 27 mei het KempenTech KOP symposium tijdens de Dutch Technology Week op het Kempich Bedrijvenpark. Leden van de deelnemende industriële Kempische ondernemersverenigingen van OBGB, OVBRM, IGE, POB en netwerkrelaties zijn van harte uitgenodigd (aanmelden via info@hetkop.nl).  Het programma start om 16.00 uur; er is een inloop met koffie/thee vanaf 15.30 uur.

Op vrijdag 27 mei en zaterdag 28 mei organiseert het KOP, in samenwerking met het Kempisch Bedrijvenpark, het Huis van de Brabantse Kempen en Brainport, KempenTech als onderdeel van de Dutch Technology Week 2016. Tijdens KempenTech laten bedrijven zien hoe inspirerend techniek is om in te werken, in te studeren, te ondernemen of te investeren.

Op vrijdag 27 mei presenteren Kempische innovatieve high tech- en maakbedrijven zich tijdens de bedrijvenrelatiedag. In de ochtend is er een programma speciaal voor het onderwijs. Op zaterdag 28 mei is de High Tech Ontdekkingsroute, de publieksdag voor iedereen. Bezoekt u vooraf gaand aan het symposium ook de bedrijvenrelatiedag vanaf 10.00 uur!

Kijk voor meer informatie op www.brabantsekempen.eu.
 
Nieuw OBGB-lid: Ellys-tct: training, coaching en trajectbegeleiding

Ik werk volgens het basisprincipe: kansen zien in mensen en uitgaan van mogelijkheden, talenten en eigen krachten. De uitdaging hierin zit voor mij in het benutten van deze kwaliteiten in combinatie met de mogelijkheden binnen de maatschappij.
                                          
Ik bied training, coaching en trajectbegeleiding aan jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke en/of met een psychische beperking (LVB). Door hun, meestal niet zichtbare, psychosociale problematiek ontstaat vaak een grote afstand tot de arbeidsmarkt, het zelfstandig(er) wonen en een invulling van vrije tijd die aansluit bij hun mogelijkheden. Mijn uitgangspunt daarin is de uiterst haalbare grens te bereiken binnen hun mogelijkheden. Ellys-tct biedt mogelijkheden voor training, coaching en trajectbegeleiding binnen werksituatie, wonen en vrije tijd.  Maar ook deskundigheidsbevordering voor begeleiders. Er is kennis over de doelgroep en handvatten om met deze doelgroep te kunnen samenwerken op het gebied van wonen, werken en vrije tijd.

Elly Schilders, Lindenstraat 72, Hapert - 06-57315683 - info@ellys-tct.nl -  www.ellys-tct.nl 
 

www.obgb.nl
info@obgb.nl
OBGB

Secretariaat OBGB
Postbus 52
5530 AB Bladel