OBGB Nieuwsbrief Januari 2016
 
OBGB Bijeenkomsten in het voorjaar 2016

OBGB heeft voor het voorjaar de volgende bijeenkomsten ingepland. Uitnodigingen volgen, maar handig om te noteren:

Donderdag 3 maart 2016 7:45 uur WVK-Groep, Raambrug 8, Bladel
Ontbijtbijeenkomst Parkmanagement met onderwerpen Actieplan Waterbestendige Bedrijventerreinen, Nieuwbouw KBP en WVK-Groep.

Donderdag 31 maart 2016 15:30 uur Therminon, Hallenstraat 9, Bladel
Bedrijfsbezoek met presentatie, rondleiding en netwerkmoment.

Donderdag 14 april 2016 19:00 uur Gemeenschapshuis den Tref, Alexanderhof 7, Hapert
Algemene Leden Vergadering en/of Ondernemerscafe gemeente Bladel.

Donderdagavond 19 mei 2016  RSZK, Wielewaal 10, Bladel
Vrouwennetwerk OBGB

Aanmelden voor de bijeenkomsten is alvast mogelijk via een mailbericht naar info@obgb.nl  met vermelding van bedrijfsnaam en namen van aanwezigen.
 
Young Entrepeneurs OBGB

Op 28 januari vond de eerste bijeenkomst plaats, bedoeld voor jonge (we hebben de leeftijdsgrens op 35 jaar vastgesteld) Kempische ondernemers. We bieden hiermee een platform aan jonge ondernemers op een informele manier, waarbij kennisoverdracht een essentiele rol speelt.

Veel enthousiasme, tijdens de lunchbijeenkomst bij Divino Restaurant & Wijnbar te Hapert. Mede initiatiefnemer Ruud Schippers is zeer tevreden en plant het volgende evenement. Het is 'meer dan visitekaartjes uitwisselen', quote Willem Brouwer in zijn artikel in het Eindhovens Dagblad van 29 januari 2016. Na de lunch in de familiekamer, onder het toeziend oog van 'the godfather' (voor foto's, kijk op onze evenementen pagina) werden de aanwezigen door Erik van Lint rondgeleid in De Oude Jongensschool, waar inmiddels een flink aantal flexwerkplekken en kantoorruimtes gerealiseerd zijn (www.deoudejongensschool.nl).

Interesse voor dit Kempenbrede initatief? Meld je dan via het secretariaat van OBGB, via info@obgb.nl
 
Kansen voor Health Innovation Campus

Máxima Medisch Centrum (MMC) is het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant. MMC vervult een belangrijke rol in de zorgbehoefte van veel mensen in deze regio. Het technologische profiel van MMC en de ligging in de Brainportregio bieden de unieke kans om samen met partners Health Innovation Campus (HIC) te ontwikkelen.

Health Innovation campus (HIC) richt zich op de versterking van het regionale ecosysteem op het gebied van brede integrale en (top-)klinische zorg. HIC wordt het platform in de Brainportregio, waarbinnen nieuwe initiatieven, innovaties en samenwerkingsverbanden ontwikkeld zullen worden. Deze ontwikkelingen ontstaan door de invloedrijke autonome maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in het (nationale) zorglandschap én door de kansen die in de Brainportregio worden gecreëerd door clusters en cross-overs tussen de domeinen 'zorg' en 'techniek'.

Ziet u mogelijkheden of kansen voor uw bedrijf (of startup) binnen de ontwikkeling van deze campus? Meld dit dan aan Marja de Bruin van het KOP (via een mail naar info@hetkop.nl), zodat het KOP uw idee/verzoek mee kan nemen richting HIC.
 
De Sleutel en De Kleine Hoeven ontvangen Europese bijdrage voor groene inrichting

Het Interreg project 2B Connect is in januari 2016 gestart om een aantal bedrijventerreinen in België en Nederland meer natuurgericht in te richten. Onlangs is het subsidieverzoek geaccordeerd door de Europese Commissie. Diverse bedrijven en gemeenten in de grensstreek België- Nederland zetten zich in voor meer biodiversiteit op  ca. 70 bedrijventerreinen. Eén van deze partners is het Huis van de Brabantse Kempen, dat samen met de gemeente Reusel-de Mierden, gemeente Bladel en OBGB deel neemt  aan het project met de bedrijventerreinen  Kleine Hoeven in Reusel  en bedrijventerrein De Sleutel in Bladel.

Gemeenten Reusel-De Mierden en Bladel willen de bedrijventerreinen groen inrichten en beheren. De groene infrastructuur die zo ontstaat draagt bij aan de biodiversiteit en een (grensoverschrijdende) natuurverbinding. Bovendien zorgt groen voor een aantrekkelijk openbaar gebied,  betere luchtzuivering, waterretentie en een aangename omgeving voor bedrijven en hun werknemers. Ook een natuurlijke inrichting van de uitloopgebieden van de bedrijventerreinen biedt kansen voor het vergroten van de biodiversiteit. In 2016 worden de plannen voor de bedrijventerreinen uitgewerkt.

Voor de Kempen betekent deelname aan het project een bijdrage van € 200.000 voor de bedrijventerreinen Kleine Hoeven en De Sleutel. Dit betreft een cofinanciering van 50%. Daarnaast levert het project een bijdrage aan de realisatie van een gedeelte van de ecologische verbindingszone De Raamsloop. Deze verbindingszone is gelegen tussen de bedrijventerreinen en grenzend aan De Sleutel. 2B Connect  loopt van januari 2016 tot en met 2018. Het project draagt bij aan de invulling van de Biodiversiteitsstrategie 2020 van de Europese Commissie.

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met parkmanager Hetty van der Hamsvoort.
 
Nieuw bij OBGB: icreatori - de bedenkers

In iedere organisatie liggen “eieren van Columbus” verborgen. Nieuw OBGB-lid icreatori helpt u deze te vinden:

Faciliteren
icreatori biedt u de kracht van het faciliteren aan.
Of het nu gaat om het dagvoorzitterschap van een informatiedag, om uw “heidedag”, of om een innovatietraject van langere tijd. Externe facilitering zorgt ervoor dat u er méér uit haalt! Een externe facilitator zal u en uw team op zo’n manier prikkelen, motiveren en begeleiden dat u het maximale uit uw ideeënvorming en innovatiekracht weet te halen.
De waan van de dag
De kans bestaat dat een team, ná een inspirerende sessie, weer in de waan van de dag vervalt. Ook ná de sessie blijft icreatori u scherp houden zodat de ontwikkelde ideeën of innovatieplannen tot uitvoer worden gebracht. Na de sessie(s) laten we u niet alleen!
Methoden
Iedere sessie is uniek. Iedere sessie is daarom maatwerk. Ook gebruiken we verkorte trainingen als energizer, waarbij, naast het team building aspect, ook inzichten overgebracht worden.
Trainingen / lezingen
Onze kennisgebieden en ervaring zetten we in voor facilitering van sessies en innovatietrajecten. Ook delen we onze kennis graag met u in trainingen / lezingen over onze achtergronden zoals bv facilitering, Six Sigma, ethiek, filosofie, ...

Wij faciliteren uw succes! www.icreatori.nl info@icreatori.nl
 
Nieuw bij OBGB: ZENS

ZENS, gevestigd op High Tech Campus in Eindhoven heeft zich aangemeld als OBGB-lid. ZENS is een jong en innovatief bedrijf, opgericht in 2011 gevestigd in het technologische hart van Europa: Eindhoven, waar revolutionaire producten en technologieën (bijv. CD, Blu-ray etc.) werden ontwikkeld. ZENS richt zich op de ontwikkeling, productie en marketing van producten die niet alleen zinvol zijn, maar ook het leven voor de consument vergemakkelijken. ZENS erkent het potentieel van opladen via inductie en staat volledig achter de Qi-standaard. Het was het eerste bedrijf in Europa dat een serie producten op basis van deze technologie op de markt bracht. Innovatie en design staan centraal bij alle ZENS-oplossingen.

ZENS Wireless Charging - High Tech Campus 10 - 5656 AE · Eindhoven, Nederland - www.makezens.com.
 
Nieuw bij OBGB: J&A Watertechniek

Ook J&A Watertechniek is vanaf 2016 OBGB-deelnemer. Het team van tuinberegening.nl bestaat uit Jeroen Hurkmans en Arjan Geenen welke al meer dan 18 jaar ervaring hebben in de beregeningsbrance:. 'Hierdoor kopen wij zeer scherp in en kunnen wij u ook zeer goed technische advies geven. Wij staan dan ook klaar om elke vraag te beantwoorden. Zelf tuinberegening aanleggen of aanpassen hoeft niet moeilijk te zijn maar goed advies is bij eventuele vraagstukken essentieel!'

J&A Watertechniek - Hallenstraat 12B - 5531 AB Bladel - 0497-380430 - www.tuinberegening.nl
Afhalen of bezoek alleen na afspraak.
 
Cursus Brabantse Kempen Onderneemt

Het Huis van de Brabantse Kempen start op 15 februari de cursus ‘Brabantse Kempen Onderneemt’ voor startende ondernemers en ondernemers met uitbreidingsplannen. De cursus bestaat uit 10 praktijkgerichte workshops, gegeven door verschillende ervaringsdeskundigen. Een aantal ondernemers heeft zich al aangemeld. Aanmelden kan nog tot 1 februari 2016.

De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:
• Tien praktijkgerichte workshops
• Praktijkondersteuning / -coaching
• Netwerkavonden
De workshops worden gegeven door ervaren ondernemers. Er wordt ingegaan op de basiselementen van een ondernemersplan, communicatie inclusief social media en thema’s zoals marketing, accountancy, boekhouding en belasting komen aan bod.

Inschrijven voor de cursus ‘Brabantse Kempen Onderneemt’ kan nog tot 1 februari door een email te sturen naar Willeke van de Pol; wvdpol@brabantsekempen.eu . Kijk voor meer informatie op www.brabantsekempen.eu.
 

www.obgb.nl
info@obgb.nl
OBGB

Secretariaat OBGB
Postbus 52
5530 AB Bladel