OBGB Extra Nieuwsbrief Juli 2015
 
OBGB Ontbijtbijeenkomst donderdag 10 september 2015

OBGB organiseert op donderdagochtend 10 september 2015 een ontbijtbijeenkomst voor haar lidbedrijven bij
Divino Restaurant & Wijnbar, Kerkstraat 27 te Hapert
Het ontbijt vangt aan om kwart voor acht, waarna er vervolgens aandacht besteed zal gaan worden aan de volgende onderwerpen:

- Benutting energie(rest)stromen op onze bedrijventerreinen
Frank de Bruijn, energie(rest)stromen makelaar van de provincie geeft in een presentatie van plm. 10 minuten aan waar kansen liggen. Heel eenvoudig: door vraag en aanbod op het gebied van energie aan elkaar te koppelen! Bedoeling is vooral ook om te inventariseren waar de behoeften van ondernemers liggen en wat we daarmee kunnen.
- OBGB-projecten
Kort bijpraten over biodiversiteit, jong-OBGB, het vrouwennetwerk maar ook Parkmanagement Brabant. Input (op voorhand) van leden van harte welkom!

We hopen met deze (andere) aanpak meer met elkaar te kunnen delen (en er vervolgens vanuit OBGB wat mee te doen), waarna we rond 9:30 uur het ontbijt afsluiten.

Aanmelden is alvast mogelijk via info@obgb.nl met vermelding van bedrijfsnaam en namen van de aanwezigen. Vragen op voorhand kunnen aan Hetty van der Hamsvoort, parkmanager (hetty@obgb.nl) gesteld worden.
 
Meer groen op de Sleutel

Het Huis van de Brabantse Kempen heeft een Europese subsidie verworven waarmee op de bedrijventerreinen de Sleutel (Bladel) en Kleine Hoeven (Reusel) en in het tussenliggende agrarische gebied de natuurwaarden de komende jaren worden versterkt en de biodiversiteit wordt vergroot. Het betreft de aanleg van groen in de openbare ruimte  van de bedrijventerreinen, het stimuleren van bedrijven om groen aan te leggen op hun kavels en de aanleg van een ecologische zone die twee natuurgebieden met elkaar gaat verbinden.

Een groene inrichting van de openbare ruimte draagt bij aan een goede uitstraling van het bedrijventerrein, zorgt voor de opvang en infiltratie van regenwater en draagt bij aan de biodiversiteit op het bedrijventerrein. Het bedrijventerrein de Sleutel is al relatief groen, maar zowel de ondernemersvereniging OBGB als de gemeente zien kansen om op een aantal plekken de uitstraling te verbeteren met een groene inrichting. Een inrichting op openbaar, maar ook op privaat (ondernemrs) gebied!

Bedrijven die interesse hebben in deelname krijgen gericht advies over de voordelen van groen en worden gestimuleerd om ook op hun eigen kavel aandacht te besteden aan beplanting. Ook wordt door de Europese partners een rekentool ontwikkeld waarmee inzichtelijk wordt gemaakt wat de (financiële) voordelen zijn  van groen.  Een aantal consulenten zullen de bedrijven begeleiden en adviseren.

Meer informatie? Kijk op www.brabantsekempen.eu  onder ‘Financieringsloket’, neem contact op met OBGB of kom naar de ontbijtbijeenkomst.
 
 
Op zoek naar jonge ondernemers...

Lidbedrijf JAM onderzoekt in samenwerking met gemeente Bladel de mogelijkheden om een ondernemershuis in Bladel op te starten, genaamd Startpunt. Er is in Bladel en nabije gemeenten veel vraag naar betaalbare bedrijfsruimtes voor startende ondernemers. Veel jonge ondernemers verhuizen helaas vaak naar de stad. Het is belangrijk dat deze potentiële ondernemers in de Kempen blijven omdat hier zoveel mogelijkheden zijn om een eigen onderneming te starten!

Ook OBGB ondersteunt dit initiatief en dit onderzoek. Tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering hebben de leden het initiatief om een 'Jong OBGB' te faciliteren en verder uit te werken ondersteund. Het bestuur is hiermee bezig en ziet mogelijkheden in de samenwerking met het JAM-initiatief.

Het is de bedoeling dat binnen het op te zetten Startpunt een aantal kleine kantoorruimtes aangeboden wordt. Jonge ondernemers, die elkaar versterken in de verschillende disciplines worden hiermee gefaciliteerd in de behoefte om in een professionele omgeving klanten en relaties te ontvangen. Het zal een concept worden waarbij ervaren ondernemers support zullen bieden. E zullen activiteiten zoals lezingen en seminars georganiseerd worden waardoor er een ‘’community’’ gevoel ontstaat onder de jonge ondernemers. De ondernemers kunnen een eigen kantoor huren of gebruik maken van de flexwerkplekken.

Het doel is om een broedplaats creëren voor (startende) jonge ondernemers en jong ondernemerschap in de Kempen te stimuleren. JAM wil graag met deze doelgroep in contact komen en de mogelijkheden en interesses bespreken. Wil je eens met JAM om de tafel hierover? Of heb je een andere vraag? Neem dan contact op met Hanne Schippers van JAM, te bereiken onder hanne@jamwerkt.nl of 06-83698016.
 
Low, slow en outdoor cooking voor OBGB-ers

Met 110 bezoekers kunnen we wederom van een geslaagde OBGB zomer BBQ spreken. Deze vond plaats op donderdag 10 juli jl. met medewerking van lidbedrijven Cooking Adventure en Cafe 't Pleintje. Kijk voor een impressie van deze avond op de evenementen pagina van de OBGB website http://www.obgb.nl/evenementen/ .
 
ISK Nieuws

Succesvolle gasinkoop door ISK
Begin juni heeft ISK Energie een aanbesteding uitgevoerd en gas voor ingekocht voor de aangesloten bedrijven v.w.b. levering van 1 januari 2016 t/m 31 december 2018. Na een spannende aanbesteding is een fantastisch resultaat geboekt met een absolute bodemprijs. Er is een besparing gerealiseerd van gemiddeld 16% wat neerkomt op ruim 100.000 euro per jaar voor alle deelnemers samen.

De leverancier is Gazprom waarbij de volgende afspraken gemaakt zijn:
Periode: 1 januari 2016 t/m 31 december 2018
Prijs per m3: 24,984 € ct
Deelnemers zijn al geinformeerd. Heeft u ook interesse in deelname aan het energieproject? Neem dan contact op met Hetty van der Hamsvoort, inkoopmanager van ISK (hetty@iskempen.nl).

HumanCapitalCare en ISK werken samen aan arbeid en gezondheid
HumanCapitalCare en Inkoop Samenwerking de Kempen (ISK) zijn dit jaar een samenwerking gestart op het gebied van arbeid, vitaliteit en gezondheid. Lidbedrijven van ISK ontvangen bij een overeenkomst voor 3 jaar 10% korting op het aansluittarief/pakket per medewerker. Op alle overige verrichtingen van de gezondheidscoördinator, arboverpleegkundige, casemanager en bedrijfsarts geldt een kortingspercentage van 5%, waaronder de inzet van spreekuren, probleemanalyses, actueel oordeel en medisch dossier. Bovendien hebben bedrijven binnen deze samenwerking recht op een collectieve korting voor de CZ zorgverzekering van medewerkers en hun gezinsleden.
Veel animo
Een flink aantal ondernemers in de Kempen heeft de overstap inmiddels gemaakt. De verwachting is dat meer bedrijven zullen volgen. HumanCapitalCare krijgt positieve terugkoppelingen over de werkwijze en dienstverlening. De dienstverlener zet zich op deze manier samen met ISK en de ondernemers uit de regio in voor steeds langer gezonde, gemotiveerde en competente werknemers.

Interesse in deelname? Neem dan contact op met Cindy de Groot van HumanCapitalCare op telefoonnummer 040-2066900.

BHV-basis en herhalings opleidingen in najaar 2015
Bij voldoende belangstelling organiseert FAST een basisopleiding BHV in oktober of november 2015. Er zijn reeds een aantal BHV herhalingsopleidingen vastgelegd in het najaar van 2015 en afhankelijk van de getoonde interesse is het nog mogelijk deel te nemen aan deze cursussen of worden nieuwe data ingepland. Uiteraard worden de cursussen voor een bijzonder interessant tarief gegeven, is sprake van een NIBHV-certificaat, een lotusslachtoffer en lesmateriaal.

Wilt u meer weten of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met:
- Toos van Doorn van FAST, tel. 06-53301201, mail info@fast-kempen.nl
- Hetty van der Hamsvoort van ISK, tel. 06-41559548, mail hetty@iskempen.nl
In geval u gebruik wenst te maken van code 95, dient u dit vooraf te melden. Hier zijn extra kosten aan verbonden.

www.iskempen.nl - ISK, de inkooporganisatie voor de westelijke Kempen!
 
Leden voor leden: een goed alternatief voor de excedentpensioenregeling PME en PMT

OBGB lidbedrijf Jouwpensioenplan helpt u als ondernemer én werkgever bij het inrichten van een pensioenregeling en voorzieningen in geval van arbeidsongeschiktheid of overlijden. Jouwpensioenplan ondersteunt u hierbij van het advies tot en met het beheer. Natuurlijk verzorgen wij ook graag bij de communicatie over uw pensioenregeling.

Vervallen van de verplichte excedent pensioenregeling bij de Pensioenfondsen Metaal & Techniek en Metalektro voor inkomens boven € 70.000,00.
Werkgevers aangesloten bij deze pensioenfondsen moeten vóór 1 oktober 2015 doorgeven of deze excedent pensioenregeling in 2016 moet doorlopen. Jouwpensioenplan kan hiervoor een modern alternatief aanbieden waarbij de werknemers meer flexibiliteit en zeggenschap over hun eigen pensioen krijgen met (vaak) lagere kosten voor werkgever en werknemer.

Jouwpensioenplan biedt OBGB leden aan om hen vrijblijvend te informeren over dit alternatief en te vergelijken met de regeling van de pensioenfondsen.Bovendien biedt Jouwpensioenplan alle OBGB leden in 2015 een korting van 10% op de tarieven.

Als u meer informatie wenst stuurt dan een email naar Gerie van Leeuwen via gerie@jouwpensioenplan.nl .
Kijk ook op http://www.obgb.nl/leden-voor-leden/ of www.jouwpensioenplan.nl   voor meer info.
 
 
Special Ondernemend Bladel in Belgie

Grensoverschrijdende samenwerking met onze zuiderburen biedt veel mogelijkheden voor ondernemers in de Brabantse Kempen. Mogelijkheden om zaken met elkaar te doen, maar ook mogelijkheden voor nieuwe projecten en subsidies, innovatie en nieuwe afzetmarkten. Zowel OBGB als de gemeente Bladel onderstrepen de mogelijkheden die er heel dicht bij, over de grens zijn.

Ook vanuit België worden activiteiten ontplooid om die samenwerking een impuls te geven. Onlangs hebben gemeente Bladel en OBGB hierover gesprekken gehad met Pedro Bonnet van het Belgische zakenplatform Big Media Group. Met hun magazine Manager Magazines hebben ze een lezerspubliek van 50.750 topmanagers, ondernemers en bestuurders. Daarnaast wordt alles volledig crossmediaal verzonden, via de website, mailing, social media en tv.

In de editie Limburg Managers van  november 2015 verschijnt een special over de gemeente Bladel, in het bijzonder over ondernemers. Het magazine wordt verspreid in de regio Belgisch Limburg en Antwerpen. Een mooie kans dus om de Bladelse bedrijvigheid op de kaart te zetten bij onze zuiderburen. We nodigen alle ondernemers uit om ook van deze gelegenheid gebruik te maken en hun bedrijf te presenteren in deze special. Indien u daar interesse in heeft, kunt u contact opnemen met Jaimy Panjoel via j.panjoel@bladel.nl . Meer informatie over Big Media Group leest u op www.managermagazines.be  en www.manager-tv.be.
 
OBGB lidbedrijf JAM wint Sprout 25 onder de 25 Publieksprijs

Van de 25 meest veelbelovende ondernemers onder de 25 jaar van Nederland heeft OBGB-lidbedrijf JAM dit jaar met maar liefst 1216 stemmen de Publieksprijs in de wacht gesleept voor 'Beste jonge ondernemers van het jaar'. Jaarlijks wordt deze lijst uitgeroepen door Sprout Magazine, onderdeel van MT Media Group. Martijn (19), Miranda (23) en Ruud Schippers (22) gaven aan erg blij te zijn met deze waardering. "Dit is een waardering op landelijk niveau voor een initiatief dat jongeren lokaal op een innovatieve manier aan werkervaring helpt", aldus Ruud Schippers.

Graag wil JAM via deze weg alle OBGB-leden bedanken die op ze gestemd hebben.
 

www.obgb.nl
info@obgb.nl
OBGB

Secretariaat OBGB
Postbus 52
5530 AB Bladel