OBGB Nieuwsbrief December 2014
 
Eindejaarsbijeenkomst OBGB goed bezocht op Pius-X Praktijkschool

Ook dit jaar sloot OBGB het ondernemersjaar af met een gezellig samenzijn en een informele netwerkborrel.

Veilig ondernemen
“Het was een geslaagd jaar”, steekt OBGB-voorzitter Frits Oomen in zijn openingswoord direct van wal. “We hebben ons leden-voor-leden-programma verder uitgebreid, gaan de mogelijkheid van een Ondernemersklankbordgroep onderzoeken, en  zullen ons in 2015 nog meer richten op jonge en startende ondernemers in de gemeente.” Daarnaast is dit jaar het project camerabeveiliging van start gegaan."

Ook werd dit jaar het KVO-certificaat (Keurmerk Veilig Ondernemen) continu samenwerking verlengd. “Het is een certificaat dat garant staat voor de veiligheid op vijf bedrijventerreinen in de gemeente”, geeft OBGB-parkmanager Hetty Maas uit. “Dit certificaat hebben we al vanaf 200 8 en dit is het eerste jaar dat alle bedrijventerreinen samen dit keurmerk uitgereikt krijgen. En het heeft voor ondernemers ook een voordeel: verzekeringspremies zijn lager als je je bevindt op een veilig en gecertificeerd bedrijventerrein.”

Samen werken
OBGB blijft zich inzetten om een nog grotere meerwaarde te zijn voor haar lidbedrijven. Een voorbeeld is de locatie van de Eindejaarsbijeenkomst: de praktijkschool van het Pius-X College. Die is natuurlijk niet toevallig gekozen. Harrie Bakx, teamleider van het Bladelse Praktijkonderwijsschool: “Op de praktijkschool stomen wij kinderen tussen de van 12 tot 18 jaar klaar voor het uitstromen naar de arbeidsmarkt”, legt hij uit. “Onze leerlingen hebben wat extra ondersteuning nodig. Veel kinderen hebben ook een extra rugzakje. Wij willen tegemoetkomen aan hun individuele ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en burgerschap, om ze zo voor te bereiden op zelfstandig functioneren in de maatschappij.” 

In de praktijk
Niet alleen opleiding en werk staan daarbij centraal, maar juist ook sociale en maatschappelijke aspecten. Ook de link naar de aanwezige ondernemers kwam naar voren. De leerlingen van de praktijkschool hebben, zoals de naam al verklapt, praktijkervaring nodig. Ervaring in een echte werkomgeving is van onschatbare waarde. En wie kunnen daar nu beter in faciliteren dan de vele ondernemers in de gemeente, die allemaal geïnteresseerd zijn in samenwerking? Het is allemaal besproken tijdens de gezellige afsluiting van de avond, voorzien van door leerlingen zelf gemaakte en rondgebrachte hapjes en drankjes.
(naar tekst, PC55, Stijn Lamers)

Interesse in het bieden van praktijkervaring aan deze leerlingen? Meld dat dan via Hetty Maas (hetty@obgb.nl).
 
Nieuwjaarsontmoeting gemeente Bladel - 7 januari 2015

Gemeente Bladel organiseert op woensdag 7 januari 2015 haar jaarlijkse Nieuwjaarsontmoeting. Deze vindt plaats in het gemeentehuis, Markt 21 te Bladel tussen 19:00 en 20:00 uur. Een bijzonder goede gelegenheid, ook voor ondernemers, om in een informele sfeer nieuwjaarswensen uit te wisselen.
 
Nieuw OBGB-lidbedrijf Architectuur Atelier | KNEEP

“Architectuur en interieur moeten niet alleen functioneel, technisch, detailtechnisch en constructief van hoge kwaliteit zijn. Ik voeg daar nog twee belangrijke aspecten aan toe: namelijk schoonheid en geluk. Ik streef naar een vormgeving die niet alleen mooi is maar tevens een bijdrage levert aan het verhogen van uw levensgeluk.”

Nieuw OBGB lidbedrijf Architectuur Atelier | KNEEP verrast met onverwachte en slimme ontwerpen en oplossingen. "Wij worden gekenmerkt door onze conceptionele en soms onconvensionele aanpak, daarbij stimuleren wij vanaf de beginfase het ontwerpproces - een samenwerking tussen opdrachtgever, gebruiker en specialisten. Onze ambitie is het ontwikkelen en produceren van innovatieve oplossingen. Persoonlijk contact en goed luisteren staat aan de basis van concepten-op-maat. Hierin ligt juist de specifieke kracht van ons bureau. Wij beperken ons niet tot een bepaalde stijl. Iedere opdrachtgever is anders. Het resultaat van onze oplossingen is steeds een weerspiegeling van het specifieke vraagstuk en de persoonlijke identiteit van onze opdrachtgevers."

Architectuur & interieur gaat over mensen en de kwaliteit van het leven.
ToM Kneepkens | architect - architectuur atelier | KNEEP - M. +31 6 54 79 88 34 - www.atelierKNEEP.nl
 
Plaats voor een MBO-BBL leerling?

KOP en Pius X-college zijn op zoek naar zes bedrijven waar gedurende het komende schooljaar (2015-2016) plaats is voor een MBO-BBL leerling. Deze leerlingen werken wekelijks 4 dagen en gaan een dag naar school.

Men zoekt bedrijven in de elektrische, mechanische en constructie/las sector. U kunt zich melden bij Cor van de Ven (cor.vandeven@vencomatic.com) of Peter Bons (P.Bons@piusx-college.nl), die tevens aan kunnen geven wat zij te bieden hebben:
- Een bedrijfsfilm, gemaakt door de makers van het Pius X Journaal emt daarin een duidelijk profiel van de betreffende functie.
- Een kennismakingsavond in februari 2015 waar ouders en leerlingen kennis kunnen maken met uw bedrijf.
- Een fantastische mogelijkheid om in een vroeg stadium die ene goede kracht binnen het bedrijf te halen.
 
Hercertificering KVO

Op 3 december j.l. zijn gemeente Bladel, brandweer, politie en OBGB 'met vlag en wimpel' geslaagd voor het KVO-B-certificaat. Dat betekent, dat onze bedrijventerreinen de komende twee jaren weer voorzien zijn van een KVO-certificaat. Het KVO is een samenwerkingsovereenkomst tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer waarin de werkwijze (plan van aanpak) is vastgelegd om te komen tot een structureel veilig bedrijventerrein.

Wij zullen u in de loop van 2015 nader informeren over de uitslag van de enquête, die door zo'n 75 ondernemers is ingevuld. Ook het vernieuwde plan van aanpak t.b.v. de twee komende jaren zal gecommuniceerd worden.

Onder de lidbedrijven die hun bijdrage hebben geleverd d.m.v. het retourneren van enquête hebben wij drie heerlijke KVO-slagroomtaarten verloot.
De winnaars zijn:
- Tokheim Netherlands B.V.
- Mechanisatiebedrijf Vissers B.V.
- Diffutherm
Van harte gefeliciteerd; de taarten zullen in januari 2015 bezorgd worden!
 
Leden voor Leden pagina: aanbod ABC Olie

OBGB-lidbedrijf ABC Olie is officieel brandstoffen en smeermiddelen distributiepartner van Shell Nederland Verkoopmaatschappij. Daarnaast levert het bedrijf onder de naam ABC Smeertechniek diensten aan de industrie. ABC Smeertechniek is sterk in het aangaan van partnerships met klanten waardoor aanzienlijke kostenbesparingen worden behaald.
De klant kan rekenen op kwaliteitsproducten en snelle leveringen uit voorraad. Smeermiddelen worden o.a. geleverd aan de Industrie-, Transport- en  Automotivesector en een team van technisch specialisten ziet het als een uitdaging om voor ieder probleem een innovatieve oplossing te vinden.

Buiten de levering van producten en diensten exploiteert ABC onder eigen naam een vijftal tankstations in regio Tilburg, waaronder 1 in Bladel. U vindt dit (zakelijke) onbemande tankstation aan de Nijverheidsstraat 4 (bedrijventerrein de Sleutel).  Wilt u goedkoper tanken in Bladel? Neem contact op met de binnendienst voor het maken van een afspraak: bel 013 – 542 52 00 voor een speciaal aanbod voor OBGB-lidbedrijven. Kijk voor meer info op de Leden voor leden pagina van de OBGB website.
 
ISK Nieuws

Belastingverhoging verwerking van afval
Op 13 november 2014 heeft de Tweede Kamer de voorstellen van staatssecretaris Wiebes aangaande een verhoging van de verbrandingsbelasting  overgenomen. Dit heeft geleid tot een belasting op de verwerking van brandbaar afval van € 13,- per ton per 1 januari as. Ook verhogen de verbrandingsovens de verwerkingstarieven bovenop deze belastingmaatregel.

Container- en Afvaloverslagbedrijf P. van Erp & Zn. heeft na onderhandelingen met ISK besloten de aanpassingen zo laag mogelijk te houden en de prijzen slechts te verhogen met de belastingmaatregel van € 13,= per ton (met ingang van 1 januari 2015). Mocht u vragen hebben over deze aanpassingen, dan kunt u contact opnemen met Toon van Lith, accountmanager van P. van Erp & Zn., telefoon 06-50998241 of Hetty Maas, inkoopmanager ISK, telefoon 06-41559548.

Kijk voor meer informatie over het belastingplan 2015 op http://www.afvalgids.nl/belastingplan-2015-aangenomen-door-tweede-kamer/ .

ISK-ledenvergadering
Op 19 november j.l. vond de ISK-ledenvergadering plaats, waarin de leden en de kascommissie de financiële cijfers over 2013 en de begroting voor 2014 goedkeurden. Een gedeelte van de overtollige ISK-reserves is inmiddels uitgekeerd aan de deelnemende ondernemersverenigingen OVBRM, IGE, OBGB en BOC. Dit naar rato van de inbreng van omzetten door de aangesloten lidbedrijven. Met de aanwezige leden is tevens de planning voor 2014 en 2015 en mogelijk nieuw op te pakken projecten besproken; in een constructief overleg is o.a. gediscussieerd over nieuw op te pakken projecten en zijn diverse ideeën ontstaan.

Nieuwe projecten
Een onderwerp dat eerder dit jaar gepasseerd is is de behoefte bij een aantal lidbedrijven aan advies en begeleiding op het gebied van ISO-certificering. Wij vernemen graag van lidbedrijven als daar interesse in is. Als er leden zijn die een adviserende rol op zich zouden kunnen nemen, dan kunnen zij contact opnemen met Hetty Maas.

Tevens is gesproken over de koop, lease en financiering van personen-, bedrijfswagens en bedrijfsmiddelen. Als hier interesse in is, kunt u dat per mail melden aan hetty@iskempen.nl. Ook in geval u als lidbedrijf een aanbod kunt doen voor onze leden.

www.iskempen.nl - ISK, de organisatie voor inkoopsamenwerking in de westelijke kempen!
 
 
TOM Omnichannel Management 2e plaats in verkiezing Brabants werkgever met maatschappelijk hart 2014

Op vrijdag 14 november heeft OBGB lidbedrijf Tom Omnichannel Management uit Bladel/Tilburg de tweede prijs uitgereikt gekregen in de verkiezing tot Brabants werkgever met maatschappelijk hart 2014.

Expertisecentrum BESO reikt de prijs voor de vierde keer uit en stelt de werkgever centraal. Zij ondersteunt, adviseert en faciliteert Brabantse werkgevers over de wijze waarop zij Inclusief werkgeverschap zakelijk interessant kunnen maken. Inclusief werkgeverschap bestaat onder andere uit het in dienst nemen en houden van mensen met inzet naar vermogen, zoals langdurig werklozen, arbeidsgehandicapten, mensen in de bijstand, Wajongeren en oudere ontslagwerklozen.

Tom Omnichannel Management is een innoverend multichannel Business 2 Business en Retail organisatie die sinds 2005 actief is in retail en b2b met zowel een groothandel (T.W.M.), een fysieke winkel (Giga Bikes Tilburg) en diverse internet bedrijven (www.internet-bikes.com, www.internet-toys.com, www.internet-sportclubs.com, www.internet-sportandcasuals.com, www.quality-shops.nl). Tom te Riele (CEO): ‘Wij hebben het werken met medewerkers met inzet naar vermogen verweven in onze gehele bedrijfsfilosofie. Zij maken wezenlijk deel uit van onze organisatie. Wij kijken constant naar mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden binnen ons bedrijf. Het behalen van deze mooie tweede prijs onderstreept onze filosofie!’’
 
De beste wensen....

Het OBGB-bestuur, secretaresse Ingrid Beerens en parkmanager Hetty Maas wensen u fijne feestdagen.
Voor u, uw gezinsleden en medewerkers een goed, gezond en gelukkig 2015!
 

www.obgb.nl
info@obgb.nl
OBGB

Secretariaat OBGB
Postbus 52
5530 AB Bladel