OBGB Nieuwsbrief September 2014
 
Uw medewerking wordt gevraagd door OBGB !

Het KVO-B Certificaat voor onze bedrijventerreinen wordt aan het einde van 2014 gehercertificeerd. Daarom vragen wij alle ondernemers, gevestigd op de bedrijventerreinen van de gemeente Bladel een enquête in te vullen.

Helaas hebben we tot op heden echt te weinig reacties ontvangen om een goed beeld te krijgen van de veiligheid op onze bedrijventerreinen. De resultaten van deze enquête, met onderwerpen als inbraak, diefstal, vernieling en overlast vormen de basis van een Plan van Aanpak (met acties en verantwoordelijkheden) voor de komende drie jaar. DIt is belangrijk en essentieel om het aspect veiligheid te kunnen bewaken (en de korting op de verzekeringspremies te behouden).

Maak kans op een heerlijke KVO-slagroomtaart (mits contactgegevens ingevuld zijn)! Via de link : https://mkbnl.socratos.net/direct/bladel4   is het mogelijk de enquête digitaal in te vullen. Het zal u plusminus 7 minuten tijd kosten om deze vragenlijst in te vullen. Uiteraard behandelen wij de info vertrouwelijk.

Bedankt voor uw medewerking - Zonder dat is het handhaven van het KVO-B Certificaat niet mogelijk!
 
 
Al aangemeld voor het slotevent van Mobika?

 Op donderdag 9 oktober 2014 bent u als OBGB-lidbedrijf van harte welkom op het slotevent van het Europees project MOBIKA. Per post heeft u inmiddels een uitnodiging ontvangen.

Met MOBIKA hebben de projectpartners, zijnde de gemeente Arendonk, de IOK, het Kempisch Logisch Centrum (KLC) en het Kempisch Bedrijvenpark (KBP) twee jaar gewerkt aan mobiliteitsuitdagingen voor en door Arendonkse en Bladelse bedrijven dankzij Europese steun. Op het slotevent verneemt u wat er allemaal gerealiseerd werd, maar uiteraard is het vooral de bedoeling om de Arendonkse en Bladelse bedrijven beter te leren kennen.  Ook OBGB verleent haar medewerking aan de organisatie van de bijeenkomst.

Het programma ziet er als volgt uit:
16:00-17:45 uur:  Bedrijfsbezoeken, waaruit u kunt kiezen uit Diffutherm, Iemants, Gewadrupo en Interfocos.
18:00 uur: Officiële gedeelte bij Staalmarkt op het Kempisch Bedrijvenpark met een kort woordje vanuit de gemeentebesturen en beide bedrijvenverenigingen. En als reflectie op deze woorden hebben we nog een verrassing petto.
19:00 uur: Een hapje en een drankje om in een ontspannen sfeer te eindigen.

Aanmelden is mogelijk via www.aanmelder.nl/Mobika.
 
 
Nieuw OBGB-lidbedrijf: Studio 20

Studio 20 is een film- en fotografiebedrijf en wordt gerund door Johan Moeskops die al 35 jaar in het vak werkzaam is. Door de jaren heen heeft hij nationaal en internationaal gewerkt voor diverse grote reclameburo’s en multinationals.

U kunt bij Studio 20 terecht voor:
- Filmproducties: bedrijfsfilms, productfilms, interviews, drone-opnamen, korte moodclips, webTV enz.
- Fotografie: bedrijfs- en productfotografie op locatie of studio en panoramafotografie.

Studio 20 werkt sinds begin 2014 op UHD ( ultra HD ) of 4K hoge filmresolutie. Neem vrijblijvend eens contact op voor alle mogelijkheden voor uw bedrijf of instantie: www.studio20.tv of neem bel met Johan Moeskops, telefoon 06-20548627.
 
Gemeenteraad van Bladel onderschrijft OBGB doelstellingen

In zijn vergadering van 25 september 2014 heeft de gemeenteraad van Bladel het raadsprogramma vastgesteld. Dat programma is op hoofdlijnen beschreven en bevat de speerpunten van beleid voor de zittingsperiode 2014 - 2018.

Ook voor OBGB en de bij haar aangesloten lidbedrijven is het raadsprogramma belangrijk, met name daar waar het gaat om de samen met de gemeente Bladel te bereiken doelstellingen. Op basis van het nu vastgestelde raadsprogramma kunnen we optimistisch zijn over gezamenlijk te bereiken resultaten. Een greep uit de doelstellingen van OBGB dat een plaats heeft gekregen in het raadsprogramma:

• het huidige samenwerkingsverband Parkmanagement Bedrijventerreinen Gemeente Bladel wordt voortgezet waarmee het ultimo 2014 bereikte gunstige vestigingsklimaat wordt gewaarborgd c.q. verbeterd;
• de dienstverlening voor ondernemers binnen de gemeentelijke organisatie wordt verbeterd en geoptimaliseerd;
• de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen voor verkeer (o.a. betere doorstroming op de N284 en ontsluiting van de terreinen) wordt verbeterd;
• het ook voor de bedrijventerreinen van belang zijnde openbaar vervoer wordt adekwaat aangepast aan de vraag van de reizigers; nu en in de toekomst;
• de digitale bereikbaarheid (snel internet) van de bedrijventerreinen wordt verder uitgebreid en geoptimaliseerd;
• er wordt detailhandelsbeleid voor de bedrijventerreinen opgesteld waarbij regionale afstemming zal plaatsvinden en ruimte zal worden geboden voor lokale ontwikkelingen;
• gestreefd wordt naar een voortzetting van de samenwerking met buurgemeenten om een goede coördinatie te bereiken en te behouden met betrekking tot de uitgifte  van industriegrond en de herbestemming van vrijkomende lokaties.
 
Gaat u mee naar de Regio Business Dagen? Hét netwerkevent van Zuidoost-Brabant

Het Brabantse Kempenplein is een nieuw initiatief van het KOP en het Huis van De Brabantse Kempen tijdens de Regio Business Dagen op 1 en 2 oktober in Eindhoven. De regio is met ondernemers uit de Kempen dit jaar voor het eerst met een Brabantse Kempenplein aanwezig. Meer informatie over de deelnemers en de beurs vindt u hier. Het KOP organiseert op 2 oktober een gezamenlijk bezoek aan de Regio Business Dagen om te netwerken en u te laten inspireren.

Het programma ziet er als volgt uit:
16.00 uur  - Samenkomst op het Brabantse Kempenplein met welkomstdrankje.
  - Ontvangst door voorzitter Ben van Gool
  - Gezamenlijke rondgang over de beurs
18.00 uur - Bierproeverij met Beerzebier

Meldt u s.v.p. voor 29 september aan door middel van een email naar info@hetkop.nl of belt u met Marja de Bruin, 06-55944250. Vermeld u in uw email s.v.p. bedrijfsnaam en de namen van de deelnemers. Uw deelname is gratis! Er wordt gekeken om zoveel mogelijk te carpoolen.

 
 
VLH Lastechniek viert 25-jarig jubileum

OBGB-lidbedrijf VLH Lastechniek, gevestigd aan Industrieweg 1de te Hapert, vierde in het weekend van 12 en 13 september haar zilveren jubileum. Op vrijdag 12 september bezochten klanten, leveranciers en op zaterdag 13 september werd de open dag door veel belangstellenden bezocht.
VLH Lastechniek is in de loop der jaren uitgegroeid tot een toonaangevende totaalleverancier in de lastechniek (www.vlh.nl), gevestigd op een prominente plaats op bedrijventerrein Hapert.  

Klik hier voor een kort verslag en omschrijving van de bedrijfsactiviteiten van VLH Lastechniek.
 
Bijeenkomst Laat je niet overvallen

Op 13 oktober 2014 wil de gemeente Bergeijk, samen met de ondernemersverenigingen, de politie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) de bijeenkomst ‘Laat je niet overvallen!’ organiseren. Ook ondernemers uit Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden kunnen hierbij aansluiten.

Tijdens deze interactieve voorlichtingsbijeenkomst leren u en uw medewerkers hoe u het risico op een overval, afpersing, winkeldiefstal of agressie in de winkel kunt verkleinen. Wellicht denkt u dat dit zaken zijn waar enkel de winkeliers mee te maken (kunnen) krijgen. Dat is echter niet waar. Ook de ‘industriële ondernemers’ kunnen te maken krijgen met zaken als overvallen, afpersing, vandalisme, inbraken enzovoort.

Workshop

Op de avond neemt u deel aan twee workshops van 45 minuten over:
- voorkom een overval en afpersing
- afrekenen met winkeldieven en omgaan met agressie
De bijeenkomst is geheel kosteloos en wordt u aangeboden door de genoemde gemeente, de politie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Locatie en programma
De bijeenkomst vindt plaats in de gemeente Bergeijk. De exacte locatie volgt met de officiële uitnodiging en is afhankelijk van het aantal aanmeldingen.
Vanaf 18.00 uur wordt u ontvangen met koffie/thee en een broodje en kunt u een bezoek brengen aan de informatiemarkt.
19.00 uur Opening door een van de Kempische burgemeesters
19.15 uur Start workshop 1
20.00 uur Korte pauze
20.15 uur Start workshop 2
21.00 uur Vragenronde aan de gemeente, politie, Openbaar ministerie en het Centrum voor
                         Criminaliteitspreventie en Veiligheid
21.30 uur Informatiemarkt en borrel
22.00 uur  Einde

Aanmelden
Indien u met uw medewerkers deel wilt nemen aan deze bijeenkomst, wilt u dan het aantal deelnemers opgeven door deze mail te beantwoorden vóór 1 oktober aanstaande via info@obgb.nl? Bij voldoende belangstelling zal de roadshow doorgaan en ontvangt u nog een definitieve uitnodiging.
 
 

www.obgb.nl
info@obgb.nl
OBGB

Secretariaat OBGB
Postbus 52
5530 AB Bladel