OBGB Nieuwsbrief Augustus 2014
 
De Ondernemerspeiling... een vooraankondiging van gemeente Bladel

Gemeenten kunnen niet zonder lokale ondernemers en omgekeerd. Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid en bedrijvigheid, sponsoren lokale initiatieven en dragen bij aan de leefbaarheid. Omgekeerd hebben de ondernemers ook de gemeente nodig, bijvoorbeeld voor vergunningen. Om stimulerend economisch beleid te ontwikkelen, dat aansluit op de behoeften van lokale ondernemers, wil de gemeente Bladel graag weten hoe ondernemers het gemeentebeleid en de dienstverlening ervaren.

De gemeente gaat dat onderzoeken met behulp van de Ondernemingspeiling, een nieuw  onderzoeksinstrument van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING).  Alle ondernemers uit de gemeente Bladel krijgen rond 21 augustus 2014 een brief met het verzoek om een digitale vragenlijst in te vullen. In de Ondernemingspeiling wordt  onder andere gevraagd wat een ondernemer vindt van de omgeving waarin het bedrijf is gevestigd, de bereikbaarheid, het contact met de gemeente en de dienstverlening. De antwoorden worden anoniem verwerkt.

Op basis van de gegevens uit het onderzoek kan de gemeente bepalen of ze op de goede weg is, of economische doelen bereikt worden en of beleid, plannen of werkwijzen moeten worden bijgesteld. Op die manier wil de gemeente er aan bijdragen dat er een goed ondernemersklimaat is en blijft in de gemeente Bladel.
 
Noteer alvast in uw agenda!

Op donderdag 9 oktober 2014 bent u als OBGB-lidbedrijf van harte welkom op het slotevent van het Europees project MOBIKA.  

Met MOBIKA hebben de projectpartners, zijnde de gemeente Arendonk, de IOK, het Kempisch Logisch Centrum (KLC) en het Kempisch Bedrijvenpark (KBP) twee jaar gewerkt aan mobiliteitsuitdagingen voor en door Arendonkse en Bladelse bedrijven dankzij Europese steun. Op het slotevent verneemt u wat er allemaal gerealiseerd werd, maar uiteraard is het vooral de bedoeling om de Arendonkse en Bladelse bedrijven beter te leren kennen.  Ook OBGB verleent haar medewerking aan de organisatie van de bijeenkomst.

Het programma ziet er als volgt uit:
16:00-18:00 uur:  Bedrijfsbezoeken, waaruit u kunt kiezen tussen Arendonkse en Bladelse bedrijven. 
18:00 uur: Officiële gedeelte bij Staalmarkt op het Kempisch Bedrijvenpark met een kort woordje vanuit de gemeentebesturen en beide bedrijvenverenigingen. En als reflectie op deze woorden hebben we nog een verrassing petto.
19:00 uur: Een hapje en een drankje om in een ontspannen sfeer te eindigen.

Natuurlijk wilt u zo’n feestelijke afsluiter niet missen. Schrijf 9 oktober 2014 daarom zo snel mogelijk in uw agenda. Een officiële uitnodiging volgt nog!
 
Voordeel van Leden voor Leden.

Op onze website is het nieuwe initiatief 'Leden voor Leden' te zien (doorklikken via de homepage). Op deze pagina worden voordelen gepresenteerd van Leden voor Leden.

OBGB-lidbedrijven maken kosteloos en vrijblijvend gebruik van de voordelen die op deze Leden voor Leden-pagina gepromoot worden. Heeft u een interessant aanbod voor uw mede-lidbedrijf, bent u minimaal 1 jaar lid van OBGB en bovendien gevestigd in gemeente Bladel? Meld uw aanbod dan via hetty@obgb.nl.

Lidbedrijf DijkmansBergJeths biedt de helpende hand bij juridische vraagstukken. U kunt als OBGB-lid vrijblijvend uw vraag stellen door telefonisch contact op te nemen en de eerste 60 minuten zijn gratis. Meer info? Kijk dan op
http://www.obgb.nl/leden-voor-leden/juridisch-advies-door-dijkmansbergjeths/
 
 
U verleent toch ook uw medewerking weer?

Het KVO-B Certificaat voor onze bedrijventerreinen wordt aan het einde van 2014 gehercertificeerd. Daarom vragen wij alle ondernemers, gevestigd op de bedrijventerreinen van de gemeente Bladel een enquête in te vullen. De resultaten van deze enquête, met onderwerpen als inbraak, diefstal, vernieling en overlast vormen een beeld van onze bedrijventerreinen op het gebied van veiligheid.

Op basis van deze gegevens zal een Plan van Aanpak (met acties en verantwoordelijkheden) opgesteld worden voor de komende drie jaar en de werkgroep veiligheid baseert hierop haar activiteiten. DIt is belangrijk en essentieel om het aspect veiligheid te kunnen bewaken (en de korting op de verzekeringspremies te behouden).

Maak kans op een heerlijke KVO-slagroomtaart (mits contactgegevens ingevuld zijn)! Via de link : https://mkbnl.socratos.net/direct/bladel4  is het mogelijk de enquête digitaal in te vullen. Het zal u plusminus 7 minuten tijd kosten om deze vragenlijst in te vullen. Uiteraard wordt de ingevoerde informatie door ons vertrouwelijk behandeld.

Bedankt voor uw medewerking - Zonder dat is het handhaven van het KVO-B Certificaat niet mogelijk!
 
Brainport Regio Eindhoven

Economisch sterkste regio
Jaarlijks voeren Elsevier en Bureau Louter een onderzoek naar de economische prestaties van de gemeenten in Nederland. In 2014 bleek de Brainport Regio Eindhoven de economisch sterkste regio te zijn. De Brainport Regio Eindhoven wordt gevolgd door de regio’s Amsterdam en Breda.

Succesvolle Kempen Corridor
Deze prestatie is volgens het onderzoeksteam met name te danken aan de succesvolle ‘Kempen Corridor’. Hieruit blijkt dat de Brabantse Kempen een grote bijdrage leveren aan het succes van Brainport. De Kempen Corridor bestaat uit de gemeenten langs de A67, vanaf de High Tech Campus in Eindhoven tot de Belgische grens. De succesvolle ontwikkeling van het Kempisch Bedrijven Park, die is aangewezen als ‘Toplocatie 2014’, heeft een positieve bijdrage geleverd aan de ranking van de regio. 

Indicatoren onderzoek
Het jaarlijkse onderzoek Toplocaties is gebaseerd op ruim veertig indicatoren, waaronder werkgelegenheid, nieuwbouw en bezetting van kantoren, uitgifte van bedrijventerreinen en de arbeidsproductiviteit. Voor de einduitslag worden de prestaties van gemeenten afgezet tegen het inwoneraantal.

Brainport
Brainport is de afgelopen jaren uitgegroeid tot het high tech centrum van Europa. Ook ondernemers in de Brabantse Kempen kunnen in hun profilering gebruik maken van het logo van Brainport en laten zien dat zij tot deze regio behoren!
 
Digitale informatieborden

De gemeente Bladel wil informatie over evenementen, activiteiten en gemeentelijke aangelegenheden graag op een moderne en professionele manier aan passanten bekend maken. Met de firma Suurland Outdoor BV is daarom een overeenkomst gesloten om op drie locaties digitale informatieborden in de gemeente Bladel, de zogeheten Info Lines, te plaatsen.

Deze informatieborden komen op strategische plekken aan de invalswegen te staan en bieden de mogelijkheid om digitaal informatie te verstrekken aan de inwoners en bezoekers van onze gemeente. Daarnaast is er ruimte voor advertenties gereserveerd. U, als ondernemer, krijgt de mogelijkheid om recla-meruimte in te kopen en zo uw organisatie of bedrijf onder de aandacht te brengen.

Advertenties
Medewerkers van Suurland kunnen binnenkort contact met u opnemen om de mogelijkheden van adverteren op deze borden met u door te nemen. Mocht u zelf vragen, of interesse hebben, dan kunt u contact opnemen met Jan Bemelen, salesmanager Suurland Outdoor, via mobiel 06-51 26 35 06 of email J.Bemelen@suurlandoutdoor.nl.
  
 
Start werkenindekempen

Op 1 september a.s gaat werkenindekempen online. Ook OBGB-lidbedrijven kunnen gebruik maken van de speciale actie: probeer de vacaturesite gratis tijdens de introductiemaand. De eerste 50 bedrijven plaatsen een gratis vacature. Op alle vacatures die daarna worden geplaatst in de maand september, ontvangt men een korting van 50%.

Het is mogelijk om de vacature nu al aan te melden. Op 1 september kan de hele Kempen deze online zien staan. Voor meer informatie over tarieven en voorwaarden, kijk op http://bedrijven.werkenindekempen.nl  meer informatie over werkenindekempen klik hier.
 
 
Kempen-plein op Regio Business Dagen

Op woensdag 1 en donderdag 2 oktober 2014 zullen in het Beursgebouw te Eindhoven de Regio Business Dagen Zuidoost-Brabant plaatsvinden. Tijdens deze dagen krijgen Ondernemingen, Overheden en Onderwijsinstanties de mogelijkheid om nieuwe relaties te ontmoeten, bestaande relaties uit te nodigen op de stand en de naamsbekendheid te vergroten.

Na deelname van het Huis van De Brabantse Kempen vorig jaar hebben OGZ en het huis van De Brabantse Kempen in samenwerking met het Kempisch Ondernemers Platform een unieke aanbieding voor u als Kempische ondernemer; er wordt een Kempen-plein gecreeerd, waar u zich als organisatie op een unieke wijze kunt presenteren. Er zal gratis extra standruimte geboden worden om een gezamenlijk terras te creëren waar een gezamenlijke borrel georganiseerd wordt. Tevens zal het plein bol staan van allerlei activiteiten en zal er o.a. een gezamenlijk uitnodigingsbeleid plaatsvinden. Interesse? Kijk dan hier en neem contact op met OGZ of het Huis van de Brabantse Kempen. 
 

www.obgb.nl
info@obgb.nl
OBGB

Secretariaat OBGB
Postbus 52
5530 AB Bladel