OBGB Nieuwsbrief Januari 2014
 
Heeft u zich al aangemeld voor het bedrijfsbezoek aan Van Ham Tenten & Podia?

OBGB nodigt u van harte uit voor een bedrijfsbezoek aan Van Ham Tenten & Podia, Rootven 30 te Bladel, dat plaatsvindt op vrijdag 24 januari 2014.  De ontvangst vindt plaats om 15:00 uur, waar allereerst een korte presentatie gegeven zal worden over de mogelijkheden die er voor u als ondernemer zijn om deel te nemen  aan de aanbestedingen via Bizob.

De stichting Bizob is één van de eerste gemeentelijke inkoopbureaus van Nederland en inmiddels is men actief voor 21 Brabantse gemeenten (w.o. de gemeente Bladel) en voor de Veiligheidsregio. De diverse inkoopprojecten die men oppakt bieden kansen, m.n. voor lokale ondernemers!

Na deze presentatie zal vervolgens een intro en rondleiding gegeven worden op de bestaande en nieuwe bedrijfslocatie van Van Ham Tenten & Podia. Van Ham Tenten & Podia is DE specialist op het gebied van tenten, speciale structuren, podia, toebehoren en vloeren. Deze firma heeft jarenlange ervaring en is een grote speler bij diverse grote evenementen in Nederland en daarbuiten. U zult versteld staan! Uiteraard sluiten we af met een informele borrel.

Klik hier voor de uitnodiging, die reeds per post is verstuurd; aanmelden is mogelijk tot en met maandag 20 januari 2014 via een mail aan ons secretariaat (info@obgb.nl) met vermelding van bedrijfsnaam, contactgegevens en namen van de personen die aanwezig zijn.
 
Oproep lokale aannemers- en installatiebedrijven - gemeente Bladel

Op vrijdag 7 februari 2014 organiseert de gemeente Bladel een informatiemarkt over de invoering van de Verordening starterslening en over de Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren. Deze informatiemarkt wordt voorbereid in samenwerking met lokale aannemers, makelaars, installatiebedrij-ven en Woningstichting De Zaligheden.

Tijdens deze informatiemarkt kunnen bedrijven hun producten en diensten promoten. Er worden materialen tentoongesteld voor het opwekken van duurzame energie en voor het isoleren van woningen. Ook vindt promotie plaats van bouwkavels en van woningen die in de komende periode worden gebouwd en/of woningen die te koop staan.

Een aantal bedrijven heeft zich al aangemeld voor deelname aan deze informatiemarkt. Mogelijk wilt u als lokale ondernemer uw bedrijf en uw producten ook promoten. U kunt zich uiterlijk 19 januari 2014 per e-mail aanmelden bij mevrouw D. van Sambeeck van de afdeling Ruimte van team Ontwikkeling: d.vansambeeck@bladel.nl.
 
 
Bericht van lidbedrijf Gemeenschapshuis Den Tref: Metamorfose voltooid

De afgelopen maanden heeft Den Tref in Hapert een metamorfose ondergaan en zijn de zalen en vooral de foyer, gemoderniseerd. In de foyer werd een lichtstraat aangebracht en verlichtingsarmaturen werden vervangen door een moderne versie. De toiletgroepen zijn geheel vernieuwd en de wanden door het hele gebouw hebben een frisse nieuwe kleur gekregen.
Den Tref is de ideale locatie voor bedrijven die een bijeenkomst willen organiseren in een accommodatie met een capaciteit die, afhankelijk van de gebruikte zaal, kan oplopen tot 500 personen.

Er zijn 9 zalen ter beschikking, variërend in grootte van 26 m2 tot 580 m2, waar u al uw activiteiten kunt laten plaatsvinden. Alle gangbare instructie- en conferentiehulpmiddelen zijn op verzoek te leveren. Door het hele pand is Wifi beschikbaar. Kijk op de website (www.dentref.nl) om een indruk te krijgen van het resultaat.
 
Nieuwe voorzitter Teckniekportaal de Kempen: Jan ten Doeschate

Per 1 januari 2014 is Jan ten Doeschate aangetreden als voorzitter van het bestuur van de  stichting Techniekportaal De Kempen. Hij volgt in deze functie Tonnie Smulders op. De stichting Techniekportaal is een stichting van het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) die zich bezig houdt met de aansluiting tussen Arbeidsmarkt en Scholing in de Brabantse Kempen.

In het stichtingsbestuur van Techniekportaal werken drie maatschappelijke partners samen: overheid, onderwijs en ondernemers. In navolging van Brainport wordt dit de triple helix genoemd. De stichting ontwikkelt projecten met concrete “arbeidsmarkt-onderwijs”-doelen. De onderliggende filosofie van de stichting is te vinden in de regio-behoefte aan goed opgeleide jonge (vak-)mensen, met name in de techniek. Er is een tekort. De Kempen-regio heeft behoefte aan jonge mensen die kiezen voor technische opleidingen en beroepen.

Projecten van de stichting die hieraan bijdragen zijn o.a. Kies Kempische Bedrijven voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs (KKB) en het project Ondernemend Onderwijs De Kempen (OOK), een interactieve website voor werkgevers en
werkzoekenden. In de steigers staat ook een nieuw initiatief dat onder de werktitel Leerportaal zich richt op diverse doelgroepen: op scholieren en studenten, op werkloze mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (o.a. via KempenPlus) en op  “instromers” uit diverse (wind-)richtingen. Leerportaal gaat op de arbeidsmarkt de vraag van ondernemers en het aanbod van potentiele werkgevers bij elkaar brengen en waar nodig passende (bij-)scholing faciliteren.

Aftredend voorzitter Tonnie Smulders gaf jarenlang succesvol leiding aan het stichtingsbestuur van Techniekportaal. Haar grote verdienste is dat zij in nauwe samenwerking met het Kempisch Ondernemers Platform de opstart van de stichting en de
genoemde projecten mede vorm gaf. Haar bestuurlijk motto geeft aan waar het KOP om te doen is: “Een vitale Kempische regio”. Met Jan ten Doeschate treedt een nieuwe voorzitter aan die garant wil staan voor de continuiteit van de ambitie van de stichting: het bevorderen van een aantrekkelijke regio, waar de economie de kwaliteit van leven, van wonen en werken versterkt. Jan ten Doeschate is een ervaren bestuurder die met name ook in het Kempisch Ondernemers Platform zijn sporen heeft verdiend en die van binnenuit de missie van de stichting Techniekportaal kent. 
 

www.obgb.nl
info@obgb.nl
OBGB

Secretariaat OBGB
Postbus 52
5530 AB Bladel