Nieuwsbrief OBGB januari 2012
 
Bedrijvenbezoek aan Schippers: Passion for Farming

Op donderdag 8 maart 2012 vindt een bedrijvenbezoek plaats aan Schippers, gevestigd op Ronddeel 12 te Bladel. Vanaf 15:30 uur ontvangen wij de aangesloten leden, waarna om 16:00 uur een presentatie zal volgen over het bedrijf door Mark Schippers. Schippers is een innovatieve, internationale verkooporganisatie voor een verantwoorde intensieve veehouderij en levert daartoe een totaalpakket van middelen en diensten. Schippers heeft vestigingen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, de Filippijnen, Italië en Canada. Binnen de Schippersgroep zijn meer dan 150 mensen werkzaam. Nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom; het is noodzakelijk uw aanwezigheid (2 personen per lidbedrijf) voor 1 maart a.s. per e-mail te melden aan ons secretariaat (info@obgb.nl).
 
Collectieve beveiliging i.s.m. Securitas

De mensen van Securitas surveilleren en controleren op een preventieve manier door middel van het project Collectieve Surveillance. Acht uur per nacht worden de bedrijventerreinen van de gemeente Bladel bewaakt, waarbij veel leden tevens gekozen hebben voor de combinatie met een snelle alarmopvolging. Momenteel hebben zich zo'n 90 lidbedrijven aangesloten, waarbij zij automatisch gebruik maken van een zeer interessante korting op de premies voor verzekeringen voor gebouwen, inventaris, voorraden en bedrijfsschade. Voorwaarden zijn het lidmaatschap van OBGB (KVO) en de deelname aan het beveiligingscollectief. Informeer bij uw verzekeraar, want er zijn lidbedrijven bij die hier zelfs uiteindelijk financieel voordeel mee behalen! Het verzekeringsvoordeel is in dat geval hoger dan de kosten om deel te nemen aan OBGB en het beveiligingscollectief.
Vanaf 2008 zijn er geen prijsverhogingen in de tarieven t.b.v. de collectieve beveiliging doorgevoerd. Prijsonderhandelingen hebben er toe geleid, dat OBGB uiteindelijk een verhoging van 2,65 % heeft geaccepteerd met ingang van 1 januari 2012. Mocht u vragen hebben, of interesse hebben in deelname? Neem dan contact op met Kenny van Leur van Securitas, kvleur@securitas.nl, telefoonnummer 06-51916697.
 
Nominatie lidbedrijf Sleegers Quality Meat Products: succes uit de Kempen

OBGB lidbedrijf Sleegers Quality Meat Products is genomineerd voor de Nationale Succes Award 2012 voor het programma de Succesfactor van RTL 7. Dit is op zondag 29 januari 2012 om 12.50 uur te zien in het programma de Succesfactor op RTL7 (en tijdens herhalingen op RTL Z in de daaropvolgende week). Dit programma gaat over alles wat met succes te maken heeft! Hierin worden o.a. interviews met succesvolle topondernemers getoond en er is een wekelijks succesjournaal. Kijken dus a.s. zondag! Voor meer info ga naar www.succesfactor.tv.
 
ISK Nieuws

BHV- en VCA-curssussen
ISK organiseert gedurende de eerste helft van 2012 in samenwerking met Verrijt wederom BHV-cursussen. Voor dezelfde prijsstelling als in 2011 garandeert Verrijt de inzet van een lotusslachtoffer, waarmee de cursussen interessanter en nog meer praktijkgericht zullen zijn. De data en ook locaties voor de BHV-herhalingscursussen liggen vast en zijn (telkens van 8:30 tot 17:00 uur):
Vrijdag 3 februari 2012 bij Faes Group, Reusel
Dinsdag 6 maart 2012 bij Wagenbouw Hapert, Hapert
Donderdag 29 maart 2012 bij The Fax Lunchshop & Catering, Bladel
Vrijdag 13 april 2012 bij Wagenbouw Hapert, Hapert
Woensdag 25 april 2012 bij Faes Group, Reusel
Donderdag 28 juni 2012 bij Faes Group, Reusel
Interesse? Bel dan  Verrijt Fire & Safety Trainingscenter, telefoonnummer 0497-572956. Er worden binnen de overeenkomst met ISK ook BHV-basis en VCA-cursussen verzorgd (op locatie in Lommel).

Energie-inkoop i.s.m. Cinergie
De energiemarkt is een roerige markt die men kan vergelijken met de aandelenbeurs. Meerdere keren per dag zijn er prijswijzigingen als gevolg van grondstofprijzen zoals olie, kolen en gas, en wijzigingen in vraag en aanbod. Sinds de start van de recessie eind 2008 zijn elektriciteit- en gasprijzen op verschillende momenten erg voordelig geweest. ISK Energie heeft hier als collectief succesvol op ingespeeld en historisch lage energieprijzen weten vast te leggen tot eind 2015. De kracht van het collectief is:
-          Volumebundeling waardoor scherpe tarieven en condities mogelijk zijn.
-          Bewaken van de marktontwikkeling om van lage prijsmomenten te kunnen profiteren.
-          Een servicedesk voor alle vragen en problemen.
De actuele marktprijzen zijn opnieuw erg gunstig, dus dit is een mooi moment om alsnog deelnemer te worden. Als u ons een recente energieafrekening beschikbaar stelt, berekenen wij graag vrijblijvend hoeveel u kunt besparen. Voor meer informatie bel 06-26334188 of mail naar m.vanoort@cinergie.nl.

Samenwerking met Lyreco: inkoop van kantoorartikelen
Veel bedrijven uit de Kempen maken gebruik van de raamovereenkomst met Lyreco. Eind 2010 meldden wij u, dat op de nettoprijslijst (van ruim 650 artikelen) diverse prijsverlagingen doorgevoerd werden per 1 januari 2011. Er zijn vervolgens geen prijsverhogingen doorgevoerd in 2011, ondanks de  enorme papierprijsstijgingen tijdens dat jaar. Per 1 januari 2012 hebben wij (uiteindelijk) een minimale prijsverhoging (van 3%) van papier en papiergerelateerde producten moeten accepteren, evenals eenzelfde verhoging voor cateringgerelateerde artikelen. De raamovereenkomst bevat nog steeds bijzonder goede afspraken, mede ook omdat Lyreco het belang van deze samenwerking inziet. De door Lyreco voorgestelde verhoging voor HP-toners en -producten is door ISK niet geaccepteerd. Concluderend betekent dat de prijzen gelijk blijven in 2012 voor het grootste deel van de artikelen in de  nettoprijslijst. Interesse in deelname? Neem dan contact op met Rigt Perez de Groot van Lyreco, te bereiken onder 06-45638494 of z80104070@lyreco.com.

www.iskempen.nl - ISK, de organisatie voor inkoopsamenwerking in de westelijke kempen!
 
 
Nieuwe leden: Haver Project/Benjo Nederland B.V.

Haver Project uit Bladel is een professioneel (licht)reclamebedrijf dat alle facetten in de lichtreclamebranche beheerst en als zodanig fabriceert. Haver Project maakt onder andere lichtbakken, gevelteksten, neoninstallaties, bewegwijzering, reclamezuilen, raamdecoraties, mastreclames en Indoor Signing. Benjo Nederland BV is de Nederlandse vestiging van de Benjo Group met een 5-tal vestigingen in Belgie, 2 in Nederland en Spanje. De Benjo Group bestaat 50 jaar, is een familiebedrijf en fabriceert kantoormeubelen, stoelen en maatwerkmeubilair. Men verzorgt een compleet interieurplan waarbij uw identiteit vertaald wordt naar een passend interieur rekening houdend met uw budget. Kijk voor meer informatie op www.haverproject.com.
 
Nieuwe leden: LDE Accountants

"LDE Accountants B.V. is een middelgroot accountantskantoor met vestigingen in Goirle en sinds 3 november jl. ook in Bladel aan de Raambrug 28a. LDE staat voor Levendig, Dynamisch en Enthousiast. Met 6 accountants, vele zeer ervaren assistent-accountants, 3 fiscalisten, een corporate finance specialist, bancair specialist en een afdeling loonadministratie mag het duidelijk zijn dat we staan voor kwaliteit. Wij streven er niet naar om zo snel mogelijk groot te worden, maar vooral om een kwalitatief hoogwaardig accountantskantoor te zijn met veel aandacht voor de adviesfunctie, waarbij wij onze relaties ook persoonlijk willen blijven kennen. Wij onderscheiden ons als kantoor, werken met vaste prijsafspraken die ook vast zijn, zitten bewust op het industrieterrein en dus dichtbij de ondernemers. Ondernemers willen actief geadviseerd worden. Wij doen dat en zorgen er voor dat de ondernemer zich kan richten op het ondernemen. We zijn meer dan accountants, proberen één stap verder te zijn dan onze klanten. Dat wordt gewaardeerd." Kijk voor meer informatie op www.LDEaccountants.nl.
 
 
Camera's op N284

Het is u ook vast opgevallen: de camera's die geplaatst zijn op de N284, o.a. ter hoogte van bedrijventerrein Hapert. Deze camera's maken onderdeel uit van een project van Provinicie Noord-Brabant; 'Bravissimo'. Dat betekent uitmuntend, maar staat ook voor BRAbants VerkeersInformatieSysteem voor Sturing, Informatie en MOnitoring. Men wenst met dit project een goed en actueel inzicht te krijgen in de verkeersafwikkeling op belangrijke Brabantse wegen. De gespecialiseerde camera's bepalen gemiddelde reistijden en verkeersintensiteiten. De bedoeling is om de verkeersgegevens via panelen maar ook zo snel mogelijk via het internet te presenteren met een beeld over de actuele toestand op de Brabantse wegen. Serviceproviders zoals de ANWB, Verkeersinformatiedienst en TomTom ontvangen deze nieuwe verkeersgegevens. Voor meer informatie klikt u hier.
 
Hennepkwekerijen

Met regelmaat worden in schuren of op zolders illegale hennepkwekerijen ontdekt. De gemeenten Bladel, Eersel, Bergeijk en Reusel-de Mierden hebben o.a. met de politie, woningstichtingen en energieleveranciers, een overeenkomst gesloten voor de gezamenlijke aanpak van hennepkwekerijen in de Kempen. In toegevoegde leaflet is meer informatie weergegeven. Vermoedens kunnen o.a. gemeld worden via www.politiebladel.nl, telefoonnummer 0900-8844 of telefoonnummer 0497-361636 (gemeente Bladel).
 
P&O bijeenkomst VICK

Het VICK nodigt bedrijven uit voor de eerstvolgende P&O bijeenkomst op donderdag 26 januari 2012 van 15:00 tot 17:30 uur (locatie: Libra Service Automatisering BV, Postelweg 41-43 te Bladel). 
Het thema van deze bijeenkomst is: Leren MULTITASKEN aan de hand van een heel krachtige oefening…..

Tijd vliegt door uw handen als zand in een zandloper. U bent de hele dag druk geweest, maar eigenlijk niet toegekomen aan de juiste dingen. Uw bureau ligt vol en de computer piept om de minuut om het volgende mailtje aan te kondigen.
U hebt eigenlijk ook geen tijd om aan je time management te werken. Komt dat bekend voor? Dan is het tijd om in actie te komen. In de Time Management Experience wordt u in twee uur in snel tempo meegenomen naar een van de belangrijkste aandachtspunten met betrekking tot het managen van uw tijd: het Multi Tasken. De workshop wordt gegeven door Johan de Haas Trainen & Coachen BV. Johan de Haas is een all round trainer op het gebied van persoonlijke effectiviteit, teams en projectmanagement. Een haas in de atletiek helpt u om een snellere tijd te maken en het laatste stukje rent u zelf. Dat is ook zijn filosofie: U op weg helpen om in uw praktijk nog succesvoller te zijn.

Aanmelden voor deze bijeenkomst is mogelijk door middel van het sturen van een mail naar Johan de Kort, j.de.kort@agio.nl.
 
Spooknota's

Er zijn zogenaamde spooknota's (nep-facturen) geconstateerd van het bedrijf Zakelijkenummers.nl, o.a. door Martin Crul van OBGB-lidbedrijf Vision AV Productions. Miranda Craninckx van Notarissen Van Voskuijlen & Koekkoek meldde ons een spooknota van Internet Registratie Dienst. Wees dus op uw hoede!
 

www.obgb.nl
info@obgb.nl
OBGB

Secretariaat OBGB
Postbus 52
5530 AB Bladel