OBGB Nieuwsbrief November 2012
 
Laatste mogelijkheid om aan te melden voor de Eindejaarsbijeenkomst!

Op vrijdag 7 december as. (vanaf 17:00 uur) vindt de Eindejaarsbijeenkomst 'Onderweg naar huis' voor leden bij lidbedrijf v.v. Bladella, Bossingel 7 te Bladel plaats.

De agenda van de avond ziet er als volgt uit:
- Ontvangst v.a. 17:00 uur met een hapje en een drankje
- Korte toelichting op de status van het project Camerabeveiliging
- Optreden van tonproater Andy Marcelissen (www.andymarcelissen.nl)

We hopen dat ook u er bij bent om er vooral een gezellige bijeenkomst van te maken en het OBGB-jaar af te sluiten. Aanmelden is nog mogelijk tot en met donderdag 29 november as. bij Ingrid Beerens van het OBGB-secretariaat via info@obgb.nl.
 
ISK Nieuws

ISK Energie Inkoop ISK Energie is alweer 5 jaar actief en koopt inmiddels voor ruim 150 bedrijven in de Kempen elektriciteit en gas in. Per 1 januari 2013 gaat het nieuwe elektriciteitscontract met GDF Suez (Electrabel) van start wat voor de deelnemers opnieuw een leuke besparing betekent. Als gevolg van de recessie zijn energieprijzen historisch laag waardoor het interessant is om voor langere tijd in te kopen. ISK Energie heeft dit gedaan tot en met 31 december 2015. Neemt u nog niet deel en heeft u interesse, neem dan contact op met Dave Lusthof op 06-20424621 of via d.lusthof@cinergie.nl.
Mogelijkheden voor personeel om mee te doen
Begin 2013 zal ISK onderzoeken of deelname aan het 'ONS energiecollectief' van CINergie interessant zou kunnen zijn voor het personeel van de lidbedrijven. Het betreft hier dan ook de inkoop van zowel elektriciteit als gas. Meer informatie hierover volgt!

ISK en Arbo
Zoals wij u eerder meldden, orienteert ISK zich momenteel op de huidige samenwerkingsovereenkomst met ArboVitale en onderzoekt de alternatieven. Wij hopen u op korte termijn meer informatie over dit traject te kunnen bieden. 

Herinnering: Papierveiling i.s.m. Lyreco: bespaar op de inkoop van papier!
In samenwerking met kantoorartikelenpartner Lyreco is wederom besloten om met het collectief papier in te kopen. De opzet is dit keer anders dan we eerder dit jaar gedaan hebben:
- Bij bestelling van 10 dozen krijgt de ISK-deelnemer 1 doos gratis.
- Bij bestelling van 20 dozen krijgt de ISK-deelnemer 3 dozen gratis.
- Bij bestelling van 40 dozen (pallet) krijgt de ISK-deelnemer 6 dozen gratis.
- Bij bestelling van 80 dozen (2 pallets) krijgt de ISK-deelnemer 12 dozen gratis.
- 1 doos bevat 5 pakken papier; een pallet bevat 40 dozen.
- Dit geldt voor de kwaliteiten Lyreco Budget, Lyreco Standaard en Navigator Universal. Minimum afname is dus 10 dozen per klant. De actie is geldig t/m 30 november 2012.
- Uitlevering zal plaatsvinden in de eerste week van december 2012.
- Indien er sprake is van een totaalafname van ISK-deelnemers van minimaal 15 pallets papier, zal de prijs per pak nog eens met € 0,05 dalen (per doos dus met € 0,25).
- De prijs is niet geldig voor reguliere bestellingen.
- Bestellingen kunnen geplaatst worden via deze link
- Ook lidbedrijven die hun kantoorartikelen momenteel niet inkopen via Lyreco kunnen meedoen aan de actie. Ook zij volstaan met het volgen van de stappen via de link; een klantnummer is dan niet van toepassing.
Vragen? Neem dan contact op met Rigt Perez van Lyreco (tel. 06-45638494) of Hetty Maas van ISK (tel. 06-41559548).

Decemberzegels
Via Lyreco is het ook mogelijk om decemberzegels online in opdracht te zetten (per vel van 20 zegels), referentie 6.090.421. De speciale kerstzegels kunnen gebruikt worden voor het versturen van alle kerst- en nieuwjaarspost in de periode van 20 november 2012 tot en met 6 januari 2013. Het speciale decembertarief is € 0,40 per zegel (bruikbaar voor brieven t/m 50 gram), dus € 8,= per vel.

ISK-ledenvergadering
Op 1 november  j.l. vond de ISK-ledenvergadering plaats, waarin de leden en de kascommissie de financiële cijfers over 2011 en de begroting voor 2012 goedkeurden. Een gedeelte van de overtollige ISK-reserves is in juni uitgekeerd aan de deelnemende ondernemersverenigingen OVBRM, IGE, OBGB en BOC. Dit naar rato van de inbreng van omzetten door de aangesloten lidbedrijven. Met de aanwezige leden is tevens de planning voor 2012 en mogelijk nieuw op te pakken projecten besproken.
Tijdens de vergadering gingen de leden akkoord met het voorstel om Gonard Tamerus (Wasserij Steensel, IGE) als nieuw bestuurslid te benoemen. De volgende personen blijven zitting nemen in het ISK bestuur: voorzitter Wim van Eijk (Van Eijk Caravans, OBGB), penningmeester Peter Swaans (Castelijns & Swaans accountants-adviseurs, IGE), secretaris Willem Janssen (WTI Service, OVBRM), Rob Bierens (Rob Bierens Bedrijfsverbetering, BOC), Patrick Coppens (Cotax Transport, OVBRM) en Anton van Limpt (Van Limpt Makelaardij & Hypotheken, OBGB). Wij bedanken de aanwezige leden voor hun bijdrage en aanwezigheid!

Eindhoven & de Kempen In Bedrijf
Het is nu extra voordelig te adverteren of een advertorial te plaatsen in het zakelijke magazine Eindhoven & de Kempen In Bedrijf. Mits u aangesloten bent bij één van de deelnemende ondernemersverenigingen aan ISK, ontvangt u een extra korting van € 200,=. Heeft u interesse? Neem dan contact op met Fred van Dijk, tel. 06-42439730 en f.vandijk@weijmans.com.

www.iskempen.nl - ISK, de organisatie voor inkoopsamenwerking in de westelijke kempen!
 

www.obgb.nl
info@obgb.nl
OBGB

Secretariaat OBGB
Postbus 52
5530 AB Bladel