OBGB Extra Nieuwsbrief November 2012
 
Informatieavond bedrijventerrein Kleine Hoeven

Gemeente Reusel-De Mierden is al geruime tijd bezig met de ontwikkeling van bedrijventerrein Kleine Hoeven. Inmiddels is er een aantal ontwikkelingen die vragen om een toelichting.

De gemeente Reusel-De Mierden organiseert daarom in samenspraak met de OVBRM en de OBGB een informatieavond over Kleine Hoeven. Hiervoor zijn alle ondernemers die geïnteresseerd zijn in Kleine Hoeven uitgenodigd. Deze avond wordt een presentatie gegeven over:
-          Stand van zaken met betrekking tot bestemmingsplanprocedure
-          Uitgiftebeleid
-          Beeldkwaliteitsplan
-          Gronduitgifte

Lidbedrijven van OBGB en OVBRM zijn van harte uitgenodigd voor deze informatieavond. De avond vindt plaats op woensdag 28 november 2012 bij de Faes Group (Hamelendijk 2, in Reusel) en start om 19.00 uur. Er is voldoende parkeergelegenheid aan de achterzijde van het gebouw.

Vragen
Als u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de heer J. van Heumen, projectleider Kleine Hoeven, bereikbaar 0497 650 069 of jvheumen@reuseldemierden.nl of met Marleen Seegers, beleidsmedewerkster toerisme, recreatie en economische zaken, tel. 0497  650 020.
 
 
8e editie van Ondernemerscafé gemeente Bladel

De 8e editie van het ondernemerscafé wordt gehouden op woensdag 21 november 2012 vanaf 20.00 uur in het Auditorium van de Rabobank, Markt 7 te Bladel. Het thema van de avond is: “De Brabantse Kempen
Bedrijfsleven en gemeenten hebben samengewerkt in het project ‘Branding De Brabantse Kempen’, met als resultaat dat op 15 juni 2012 de lancering van het beeldmerk en de promotiefilm van onze Brabantse Kempen heeft plaatsgevonden. Burgemeester Swachten zal een korte toelichting geven op het gevolgde proces en de vervolgstappen.

Ook topbedrijven uit onze regio leveren een belangrijke bijdrage aan het beeld van De Brabantse Kempen. Academy Bartels, gevestigd in Hooge Mierde, is een internationaal topsport paardenbedrijf met internationale uitstraling. De economische spin off van de Academy voor de regio zorgde ervoor dat zij winnaar werden van de ‘subsidietender’ van de provincie Noord Brabant. Twee generaties van de familie Bartels, vader Joep Bartels en dochter Imke Schellekens- Bartels, leggen uit wat Academy Bartels doet. Daarnaast gaat Imke in op haar ervaringen als tweevoudig Olymisch deelneemster, winnaar zilver medaille in Peking. Ook wordt er meer over het Rabo Talentenplan verteld dat veel overeenkomsten heeft met talentscouting en -begeleiding in het bedrijfsleven. 

Het tweede deel van de avond biedt u de ruimte om in contact te komen met uw medeondernemers. Het netwerkgedeelte vindt plaats in Japans Restaurant Nagoya, Markt 3 te Bladel. 

Heeft u interesse, dan kunt u zich vóór 15 november aanmelden bij Christel Rampen van de gemeente Bladel via c.rampen@bladel (per bedrijf maximaal 2 personen).  Het Ondernemerscafé wordt georganiseerd door de Ondernemersvereniging Bedrijventerreinen Gemeente Bladel (OBGB), Ondernemersvereniging Bladel (OVB), MKB Hapert- Hoogeloon, Land van de Zaligheden, Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisaties (ZLTO) en de gemeente Bladel
 
Eindejaarsbijeenkomst 'Onderweg naar huis' voor OBGB lidbedrijven

Op vrijdag 7 december as. (vanaf 17:00 uur) vindt wederom een Eindejaarsbijeenkomst 'Onderweg naar huis' voor leden bij lidbedrijf v.v. Bladella te Bladel. Wij hopen het succes van vorig jaar te kunnen evenaren en hopen dan ook dat u deze datum en tijdstip alvast in uw agenda heeft genoteerd! 

Per post hebben alle lidbedrijven reeds een uitnodiging ontvangen en tijdens deze avond zal kort aandacht besteed worden aan camerabeveiliging, een project waar wij al geruime tijd mee bezig zijn. Maar er is ook tijd voor Brabantse humor: tonproater Andy Marcelissen, die een behoorlijke naamsbekendheid heeft opgebouwd in Brabant zal een optreden verzorgen tijdens deze bijeenkomst (kijk op www.andymarcelissen.nl).

Aanmelden is mogelijk via het secretariaat (info@obgb.nl, maximaal 2 personen per lidbedrijf).
 

www.obgb.nl
info@obgb.nl
OBGB

Secretariaat OBGB
Postbus 52
5530 AB Bladel