OBGB Nieuwsbrief Augustus 2019
 
Energiebesparingsplicht en informatieplicht: bijeenkomst op 2 september 2019

Een aantal bedrijven heeft reeds een start gemaakt met het voldoen aan de informatieplicht, die per 1 juli 2019 van kracht is. Een grote groep bedrijven en instellingen heeft de plicht om te rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Ook geldt de energiebesparingsplicht voor veel bedrijven, waarin deze verplicht gesteld worden om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen.

Op maandag 2 september 2019 (aanvang 16:00 uur) vindt een bijeenkomst plaats in samenwerking met de Kempengemeenten, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (handhavende partij), KOP en ISK bij Totaal Events aan Postelweg 35 te Bladel. Klik hier voor de uitnodiging en de wijze van aanmelden. De bijeenkomst is voor alle Kempische ondernemers. 
 
Algemene Leden Vergadering OBGB - Aanvullende informatie

Door omstandigheden had de kascommissie geen mogelijkheid om voorafgaand aan de Algemene Leden Vergadering die plaatsvond op 27 maart 2019 de cijfers te controleren. Inmiddels heeft deze controle (over de cijfers van 2018) plaatsgevonden en hebben Yvonne Moeskops en Theo Lauwers aangegeven dat de boekhouding keurig verzorgd is. Hiermee is décharge verleend aan penningmeester Twan Hertogs. 
 
Bestuurswisseling bij OBGB: nieuwe penningmeester

In mei 2017 heeft Twan Hertogs van Accombis zitting genomen als penningmeester in het OBGB-Bestuur.  Enkele maanden geleden heeft hij aangegeven te willen stoppen als OBGB-bestuurder. 

Het bestuur heeft in zijn laatste vergadering besloten per 1 juli 2019 Frans van der Heijden te benoemen als nieuwe penningmeester/bestuurslid en als zodanig in te schrijven in het register van de KvK; in de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering van OBGB zal het bestuur de leden verzoeken om deze benoeming officieel te bekrachtigen. Wij bedanken Twan voor zijn inzet en wensen Frans veel succes toe als penningmeester van OBGB. 

Frans van der Heijden is bijna 40 jaar werkzaam als registeraccountant in de samenstelpraktijk bij WVDB in Waalre: 'Ik neem het verzoek om als bestuurslid aan te treden graag aan omdat ik de bedrijven in Bladel, Hapert en omstreken een warm hart toe draag en een bijdrage wil leveren in de verdere ontwikkeling van de bedrijvenparken in deze mooie gemeente.' Frans is minder gaan werken en krijgt meer tijd om andere dingen te gaan doen en nieuwe mensen te ontmoeten. Wij wensen Frans veel succes als penningmeester en bestuurslid van OBGB!
 
Werkzaamheden bij bedrijventerrein Hapert

Gemeente Bladel meldt dat Wegenbouw Steevens B.V. uit Valkenswaard de verkeersdrempel ter hoogte van Loonseweg – Zwartven in Hapert gaat herstellen. De werkzaamheden starten in week 33 en zullen naar verwachting een weekje duren. 

Voorafgaande de werkzaamheden worden er ook vooraankondigingsborden geplaatst.
 
KVO-Enquete

Het KVO-B Certificaat voor onze bedrijventerreinen wordt eind 2019 gehercertificeerd. Daarom vragen wij alle ondernemers en bewoners, gevestigd op de bedrijventerreinen van de gemeente Bladel een enquête in te vullen. De resultaten van deze  enquête (met onderwerpen als inbraak, diefstal, vernieling en overlast) vormen een beeld van de terreinen op het gebied van veiligheid.

Maak kans op een heerlijke KVO-slagroomtaart (mits contactgegevens ingevuld zijn)! Via de link (klik hier) of https://mkbnl.socratos.net/direct/obgb is het mogelijk de enquête digitaal in te vullen, bij voorkeur voor 1 september as. Uiteraard wordt de ingevoerde informatie door ons vertrouwelijk behandeld. Bedankt voor de medewerking - het kost slechts een paar minuten van uw tijd!
 
Nationale Koffiedag op 24 september 2019 bij Fortune Coffee

Op dinsdag 24 september 2019, op Nationale Koffiedag, nodigt Fortune Coffee Hapert bedrijven uit om samen te ontbijten, te netwerken en koffie te drinken op de toekomst. 'Eerst koffie' met een heerlijk ontbijt verzorgd door HK Drank & Partyservice uit Bladel.  

Tijdens de bijeenkomst zal Martijn van den Broek, eigenaar van Van Ham Tenten & Podia meer vertellen over de 'race naar de toekomst' met zijn bedrijf en zijn rally hobby. Daarna is er voldoende gelegenheid om te netwerken.
Dinsdag 24 september 8:00 - 10:00 uur - Raambrug 12, Bladel - Aanmelden: https://www.fortune.nl/koffiedag-hapert/ 
 
 
Hoe reis jij in de Kempenregio? - Een werknemersscan

In de Kempen start binnenkort een aantal onderzoeken ter verbetering van de bereikbaarheid en mobiliteit in de regio. Tevens worden er proefprojecten opgezet om de mobiliteit van (niet)autobezitters te verbeteren in de Kempen. Om goed inzicht te krijgen in het gebruik van vervoer- en vervoersmiddelen in de Kempen is door het Huis van de Brabantse Kempen een werknemersscan ontwikkeld.

Met de resultaten van dit onderzoek snappen we beter hoe de werknemer reist, hoe de werknemer denkt over mobiliteit en welke oplossingen er in de Kempen nodig zijn. Met de gecombineerde informatie van alle deelnemers aan dit onderzoek kan er gericht worden gewerkt aan de mobiliteit van de toekomst in de regio. De link naar de vragenlijst is: https://nl.surveymonkey.com/r/brabantsekempen. Werkgevers worden gevraagd de link zoveel mogelijk te delen met werknemers.
 
Deelname aan Ondernemersbezoeken in 2019/2020

Sinds 2008 is voor ondernemers van IGE de zeer succesvolle activiteit 'Ondernemersbezoeken' georganiseerd. Vanaf 2015 zijn deze bijeenkomsten ook toegankelijk voor OBGB, OVBRM, POB - BOC / OIC - lidbedrijven. In 2018 hebben 52 enthousiaste ondernemers deelgenomen. 

Er worden groepen samengesteld uit zo'n 6 of 7 leden, die elkaars bedrijven bezoeken (frequentie 1 x per 6-8 weken, tijdstip van 17.00u tot 19.00u, in principe op maandagavond, maar per groep uiteindelijk zelf te bepalen). De doelstelling is om elkaar te leren kennen en als collega ondernemers op collegiale (waar gewenst vertrouwelijke) wijze informatie uit te wisselen en/of thema’s te bespreken.

In september 2019 wordt gestart met een nieuwe ronden en IGE neemt  de algemene coördinatie van deze activiteit voor haar rekening. Interesse in deelname? Stuur dan een mail naar secretariaat@industriegroepeersel.nl (met een cc naar info@obgb.nl) voorr 1 september a.s.. Klik hier voor meer informatie. 

 
 

www.obgb.nl
info@obgb.nl
OBGB

Secretariaat OBGB
Postbus 52
5530 AB Bladel