OBGB Nieuwsbrief Februari 2019
 
Ondernemerscafe gemeente Bladel en ALV OBGB op woensdag 27 maart

Op woensdag 27 maart 2019 (aanvang 20:00 uur) vindt de 20e editie van het Ondernemerscafé gemeente Bladel plaats. Alle ondernemers uit de gemeente Bladel zijn van harte welkom in het auditorium van Rabobank De Kempen aan de Markt in Bladel. Marcel van Dijk, eigenaar en floral designer van Oogenlust uit Eersel neemt u mee in 'Passioneel Ondernemen met een Missie'. Oogenlust creëert sfeer. Onderwerpen als passie, creativiteit, internationale evenementen, maar ook samenwerking met overheden en ondernemen in de Kempen komen aan de orde in zijn verhaal.

Voorafgaand aan het Ondernemerscafe vindt op dezelfde locatie de Algemene Leden Vergadering van OBGB plaats.  Alle bij OBGB aangesloten bedrijven ontvangen per post een persoonlijke uitnodiging voor beide bijeenkomsten. De aanvang van de avond zal om 18:30 uur zijn; reserveer de avond alvast in uw agenda!
 
Genomineerden KVO/OBGB-trofee

Mede op basis van de bevindingen van de schouw op 4 februari jl. heeft de KVO-werkgroep in samenwerking met het Bedrijvenpreventieteam besloten dat onderstaande bedrijven genomineerd zijn voor de KVO/OBGB-trofee 2019: Pantex Holland B.V. -  ATD Machinery B.V. - CoTrans - FittinQ - Moeskops Grafisch Afwerkingsbedrijf - Transportbedrijf Van Dingenen - Libra Service ICT - TOM B.V. - Van de Brande Metaal B.V. - Vissers Mechanisatie B.V.

De uitreiking van de KVO/OBGB-trofee zal plaatsvinden tijdens de Algemene Leden Vergadering aan dat bedrijf, dat het best voldoet aan de vastgestelde KVO-criteria  op het gebied van veiligheid, verlichting, deelname aan het collectief beveiligingsproject, diefstalgevoeligheid en b.v. belemmering van vluchtwegen. Samen met de gemeente reikt de OBGB deze prijs jaarlijks uit. De trofee is een ambachtelijk gemaakt kunstwerk door één van onze lidbedrijven en is een jaar lang in het bezit van de betreffende winnaar.
 
Werkzaamheden riolering De Sleutel

Op maandag 25 februari start de firma Reyrink in opdracht van gemeente Bladel met werkzaamheden aan de riolering aan de Berschotten op bedrijventerrein de Sleutel. Er wordt een extra lozingspunt gerealiseerd naar het oppervlaktewater zodat de hemelwaterriolering tijdens piekneerslag het water sneller kan afvoeren. Dit vermindert de kans op water op straat en verkort de tijdsduur indien dit onverhoopt toch zal optreden. Deze werkzaamheden maken deel uit van de Verbeteringsmaatregelen aan de riolering en het project Waterbestendige Bedrijventerreinen en duren naar verwachting tot en met eind week 12. 

Bewoners zijn op de hoogte gesteld over de werkzaamheden. Er is sprake van een omleiding via de Bredasebaan en Egyptischedijk; klik hier voor de kaart en hier voor de omleiding. Uiteraard is ook de veiligheidsregio geïnformeerd over de werkzaamheden en over de omleidingsroute.

Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met Wesley van Kan, assistent uitvoerder bij Reyrink, tel. +31 (0)620177670 of e-mail wesleyvankan@reyrink.nl 

 
Bedrijvenpreventieteam KVO

Het Bedrijvenpreventieteam is ruim 10 jaar geleden opgericht als onderdeel van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Dit team houdt zich bezig met veiligheid en de personen die deel uitmaken van dit team vormen 'de ogen en de oren' van onze bedrijventerreinen. Zij zijn  werkzaam bij een van de OBGB-lidbedrijven of woonachtig op de terreinen.

OBGB is op zoek naar nieuwe contactpersonen, die deel uit gaan maken van dit team. Het is niet de bedoeling om intensief te vergaderen en te overleggen. Er wordt twee keer per jaar met de partners politie, brandweer en gemeente geschouwd op de terreinen en je bent aanspreekpunt voor OBGB-leden voor een gedeelte van het bedrijventerrein v.w.b. veiligheidszaken.

Interesse? Neem dan contact op met onze parkmanager Hetty van der Hamsvoort (hetty@obgb.nl). 
 
Uitbreidingsplannen van Diffutherm op KBP

Diffutherm heeft onlangs een kavel van bijna 1 ha op het KBP aangekocht. De aankoop is bedoeld om de uitbreidingsplannen van Diffutherm op een aangrenzende kavel te kunnen realiseren. Diffutherm groeit daarmee naar een oppervlakte van 5 ha en borgt toekomstige groei. 

Diffutherm BV in Hapert ontwikkelt en produceert al ruim 50 jaar coatings (anticorrosie, anti-steenslag, geluiddempend), lijmen en afdichtingen. De ontwikkeling en productie vinden plaats volgens de laatste techno-logieën, (milieu)technische normen en volgens de meest recente veiligheidseisen. Diffutherm heeft op dit moment 114 medewerkers en is sinds 2013 onderdeel van de Duitse Würth-Groep. 
 
Opstarten van handhaving

Op 18 juni 2018  heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden over het beleid van de gemeente ten aanzien van bedrijfswoningen. Tijdens deze bijeenkomst is door wethouder d’ Haens medegedeeld dat de gemeente gaat  handhaven op de illegale bewoning van bedrijfswoningen en het gebruik van bedrijfspanden. Op 8 januari jongstleden heeft het college besloten tot het opstarten van de handhaving.

Inmiddels is gestart met de handhaving op bedrijventerrein De Sleutel. Het doel is om eind 2020 alle bedrijfspanden en bedrijfswoningen op De Sleutel te hebben gecontroleerd.
 
Excursies voor kinderen

Dit jaar willen de techniekcoaches op de basisscholen nog meer werk gaan maken van de bedrijfsexcursies bij Kempische bedrijven. De excursie moet een logisch vervolg worden op de techniekles in de klas. Daarom willen de techniekcoaches samen met bedrijven meedenken en meehelpen bij het ontwikkelen van een passende en actieve excursie.

Afgelopen tijd is hier al wat ervaring mee opgedaan. De coaches zijn op zoek naar bedrijven die ook met hen willen samenwerken om te komen tot een excursie op maat bij een bedrijf. Wanneer je als bedrijf hier iets meer over wil weten, neem dan contact op via dit e-mailadres (jan.v.d.sanden@hetkop.nl) of bel naar 06-16860112. 
 
Werkgelegenheid in metaalindustrie in Bladel nummer vier van Nederland

In Bladel zijn veel metaalbedrijven gevestigd; zowel naast de N284 als op het Kempisch Bedrijvenpark. Over het algemeen worden in Bladel geen eindproducten geproduceerd van metaal, maar vooral onderdelen. Daarmee is Bladel een belangrijke leverancier voor OEM’ers in de hele Brainport regio. Bedrijven in Eindhoven kunnen dan ook niet groeien, zonder de onderdelen die in de Kempen worden gemaakt. Bladel is daardoor een onmisbaar onderdeel van de Brainportregio.

Dat Bladel op het gebied van de metaalindustrie al een belangrijke speler is, wordt nogmaals onderstreept door de werkgelegenheid in de metaalindustrie (klik hier voor de afbeelding). In totaal heeft Bladel 1.189 banen in de metaalindustrie (op een totaal aantal banen van 13.437). Dat is 8,8 procent van het totaal aantal banen in de gemeente Bladel en die verhouding is uniek in Nederland. Daarmee scoort Bladel na Bergeijk, Beesel en Stein het beste van Nederland. De bollen geven de mate van specialisatie aan, uitgedrukt in de zogenaamde locatiequotiënt. De locatiequotiënt wordt berekend door het delen van het totaal aantal banen met het aantal banen in de metaalindustrie. Hoe hoger de locatiequotient, hoe groter de werkgelegenheid. Bladel heeft een locatiequotiënt van 7,6 en staat daarmee op nummer vier van Nederland (bron: LISA). 
 
Nep documenten

Één van onze lidbedrijven meldde de ontvangst van een nep document 'Missing EBN European Business Number' van het 'Netherlands Department'. Naar verwachting is dit document naar meerdere bedrijven in de gemeente verstuurd. 

Blijf dus alert op spookfacturen en nepdocumenten. Ze bevatten vaak kenmerken die er op wijzen dat er al een klantrelatie bestaat, wat dus niet het geval is .Informeer eventueel bij Kamer van Koophandel of het bedrijf is ingeschreven.
 
 

www.obgb.nl
info@obgb.nl
OBGB

Secretariaat OBGB
Postbus 52
5530 AB Bladel