OBGB Nieuwsbrief Oktober 2011
 
Ondernemerscafé van de gemeente Bladel op maandag 14 november 2011

Op 14 november a.s. vindt de 6e editie van het Ondernemerscafé van de gemeente Bladel plaats. Alle ondernemers uit de gemeente Bladel zijn hiervoor van harte uitgenodigd; leden van OBGB hebben reeds per post een uitnodiging ontvangen. Het Ondernemerscafé vindt plaats bij Het Wapen van Bladel, Markstraat 14 te Bladel. De a vond vangt om 20.30 aan (ontvangst vanaf 20.00 uur) en het thema van de avond luidt ‘Samenwerken is Brabants voor organiseren’. Gastspreker Hans Huijbers, voorzitter ZLTO en eigenaar v an een melkveebedrijf te Wintelre, zal een inleidend verhaal houden. Hij geeft aan waarom het voor ondernemers noodzaak is om in nieuwe vormen van (coöperatief) ondernemerschap te gaan samenwerken. Vervolgens vindt er een discussie plaats met een panel welke uit Kempische ondernemers bestaat. Tijdens het tweede deel va n de avond is het tijd om te netwerken! I nteresse? Aanmelden is noodzakelijk en mogelijk (tot 8 november a.s.) bij Christel Rampen van de gemeente Bladel via c.rampen@bladel (per bedrijf maximaal 2 personen). Het Ondernemerscafé wordt georganiseerd door de Ondernemersvereniging Bedrijventerreinen Gemeente Bladel (OBGB), Ondernemersvereniging Bladel (OVB), MKB Hapert- Hoogeloon, Land van de Zaligheden, Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisaties (ZLTO) en de gemeente Bladel.
 
 
Parkmanagement Bedrijventerreinen Gemeente Bladel

Eind deze week wordt de eerste uitgave van de Parkmanagement Nieuwsbrief huis aan huis verspreid op de bedrijventerreinen in de gemeente Bladel: een tastbaar bewijs van de nieuwe samenwerkingsvorm tussen publiek (gemeente) en privaat (ondernemers). Binnen de drie werkgroepen Veiligheid (voorheen KVO), Beheer en Onderhoud en Communicatie worden onderwerpen opgepakt, die de kwaliteit van onze bedrijventerreinen zullen behouden en verbeteren. De afgelopen jaren was al sprake van een stee ds int ensievere samenwerking tussen de ondernemers en gemeente op diverse niveaus. Het KVO-project is daarvan een goed voorbeeld. De informatie die in het verleden opgenomen was in de KVO Nieuwsbrief, zal voortaan ook deel uit maken van de Parkmanagement Nieuwsbrief. Ook het project gladheidbestrijding maakt deel uit van het parkmanagementtraject.
 
Bent ú voorbereid op de winter? Een inventarisatie naar gladheidbestrijding en de onderlinge samenwerking tussen ondernemers en gemeente op de bedrijventerreinen binnen de gemeente Bladel

De strenge winter van 2010/2011 verraste velen….. mede daarom is binnen Parkmanagement Bedrijventerreinen Gemeente Bladel prioriteit toegekend aan het onderwerp gladheidbestrijding. De gemeente Bladel draagt zorg voor een adequate bestrijding van gladheid binnen het openbaar gebied van de bedrijventerreinen (1e prioriteit) en veel ondernemers hebben afspraken met diverse partijen om hun pri vaat terrein vrij van sneeuw en ijs te houden. Een uitdaging dus om op dit gebied met elkaar samen te werken! De verwachting is dat samenwerking en coördinatie op dit gebied voordeel op zou moeten kunnen leveren!
Een tweetal weken geleden hebben wij de aangesloten leden verzocht om een aantal vragen kort te beantwoorden. Helaas hebben we maar 20 reacties mogen ontvangen. Daarom zal de vragenlijst in de loop van deze week nogmaals verstuurd gaan worden en bedanken wij u op voorhand voor uw medewerking!
 
Eindejaarsbijeenkomst op donderdag 1 december a.s.

Op donderdagavond 1 december a.s. vindt een bijzondere bijeenkomst plaats voor OBGB-leden, bedrijven die geïnteresseerd zijn in het OBGB-lidmaatschap en ambtenaren en bestuurders van gemeente Bladel. ‘Onderweg naar huis’ (aanvang v.a. 17:00 uur) wordt u bij OBGB-lidbedrijf Hoeks Verhuur (Bedrijventerrein Hapert) op een feestlo catie verwelkomd met een smakelijk buffet. Vervolgens informeert een deskundige u over de ins en outs van ‘social media’, waarna we gezamenlijk het glas zullen heffen op de start van het parkmanagementtraject binnen de gemeente Bladel. Daarnaast hopen wij ons 250ste lid bekend te kunnen maken! Dit mag u niet missen! Een persoonlijke uitnodiging zal per post volgen en aanmelding is (alvast) mogelijk via Ingrid Beerens van het OBGB-secretariaat (info@obgb.nl ).
 
Nieuwe leden

Nieuw OBGB-lid Paardenpension Fancy Farm ligt in het buitengebied van Hoogeloon en Casteren. Het bedrijf grenst direct aan de bosrand wat de recreatieve ruiter erg zal aanspreken! Een paardenpension biedt stalling voor paard of pony en in de regel is dit voor langere tijd bedoeld, maar ook voor een vakantie- of revalidatie-periode kan een paard of pony bij Fancy Farm terecht. Er is een binnenbak, buitenbak, overdekte longeercirkel, overdekte stapmolen, weilanden, paddocks, poetsplaatsen, overdekte trailerstalling en een gezellig ruiterverblijf voor na de inspanningen. Stallen zijn er in diverse maten, zowel binnen als buiten en ook kan een eigenaar ervoor kiezen om zelf de stal te verzorgen (mits meer dan 1 paard). Heeft u interesse? Kom dan gerust een kijkje nemen. Voor meer informatie en contactgegevens, zie www.fancyfarm.nl .
Shieltronics BV is kennisleverancier voor het ontwikkelen van technologien om maaltijd componenten op hoog culinair niveau in de magnetron te bereiden en/of op te warmen en heeft zich aangemeld als OBGB-lid. Per 1 juli jongstleden is Shieltronics overgenomen door Winstore Europe BV en wordt nu vanuit haar nieuwe kantoor in Eindhoven geleid door Hans en Dick Gehéniau. Een van shieltronics, gepatenteerde, technologien maakt het mogelijk dat verschillende maaltijdcomponenten tegelijkertijd opgewarmd kunnen worden in de magnetron. Door een speciale Energy Reflector in de verpakking op te nemen ontvangt iedere maaltijdcomponent de juiste energie die gewenst is. Om dit te bereiken wordt tijdens het productieproces van de maaltijdverpakking een Alu-Grid label geïntegreerd die het mogelijk maakt de energie, geheel, gedeeltelijk of zelfs niet door te laten. Deze “shielding technologie” zorgt ervoor dat ieder voe d ingscomponent in een samengestelde maaltijd selectief kan worden opgewarmd, zonder aan kwaliteit, textuur en smaak te verliezen. Shieltronics technologie wordt reeds onder licentie toegepast in plastic disposables, pouches en de steeds populairder wordende microwave-steamers. De functionaliteit van het Alu-Grid concept is enig in zijn soort en wordt door de markt als revolutionair bestempeld. In 2008 ontving het bedrijf de prestigieuze award: “ De Gouden Noot ” . Vorig jaar nog werd Shieltronics ook bekroond als winnaar “ Deutsche verpackungspreis 2010 ” Het concept is te gebruiken in ziekenhuizen, restaurants, supermarkten, catering, maar ook voor tafeltje-dek-je en in bedrijfs- en schoolkantines. Kijk voor meer informatie op www.shieltronics.com .
 
ISK Nieuwsbrief

Energieinkoop i.s.m. CIN Energie
De energiemarkt is een roerige markt die men kan vergelijken met de aandelenbeurs. Meerdere keren per dag zijn er prijswijzigingen in de tarieven veroorzaakt door diverse invloeden (waaronder grondstoffen maar ook de olie, vraag en aanbod en de economische ontwikkelingen). Die laatste laat dan ook de energie prijzen momenteel weer flink zakken zodat we in de buurt kunnen komen van de vastgelegde tarieven van het collectief. De kracht van het ISK collectief is dan ook te vertalen naar de volgende voordelen voor deelnemers:
- Het continu monitoren van de markt en hiermee het gunstigste inkoopmoment bepalen.
- Inkoopkracht door schaalgrootte wat resulteert in een gunstig tarief.
- Een service desk voor alle vragen en problemen met energie,
Mocht u nog geen deelnemer zijn dan is het nu een mooi moment om als nog in te stappen.U krijgt dan de actuele gunsti ge markttarieven die dicht bij de tarieven komen van het collectieve contract en met de collectief vastgelegde voorwaarden. Voor meer informatie bel 06-26334188 of mail naar m.vanoort@cinergie.nl.

Extra voordeel bij aansluiting op het glasvezelnetwerk
Tot het einde van het jaar heeft KPN een actie, die van toepassing is voor de bedrijventerreinen in Eersel, Bladel en Reusel-de Mierden. Bedrijven die zich dit jaar nog voor aansluiting aanmelden hoeven geen aansluitkomsten te betalen voor glasvezel; een voordeel dat op kan lopen tot 875 euro! Kijk voor meer informatie op de website van KPN businesspartner IP Visie, www.ipvisie.com .

Heeft u de overstap naar afvalinzamelaar Van Erp al gemaakt?
Wist u dat u als ISK-deelnemer kosteloos gebruik kunt maken van alle inkoopvoordelen die de ISK-contracten u bieden? Het aantal deelnemers aan het project afval blijft gestaag groeien.
Container- en Afvaloverslagbedrijf P. van Erp & Zn. B.V. is een zeer gespecialiseerde en uiterst betrouwbare partner van ISK, voor het inzamelen en bewerken van alle vrijkomende afvalstromen binnen uw bedrijf. Al meer dan een halve eeuw heeft Van Erp ervaring als veelzijdig container- en afvaloverslagbedrijf. Zeg maar gerust: een professionele afvalinzamelaar met een no-nonsense mentaliteit. Voor zeer veel bedrijven was het maar wat interessant om juist nu de overstap te maken.
Wanneer besluit u de kosten op afvalverwijdering te gaan verminderen?
Laat dit voordeel dus niet liggen en neem contact op met Toon van Lith, Account Manager P . van Erp & Zn. (toon@vanerpcontainers.nl of tel 06-50998241) zodat hij voor u kan berekenen wat uw voordeel bij deelname is. Dit project is namelijk gebaseerd op prijsstellingen, die uiterst concurrerend zijn en bewaakt worden door ISK.

Achmea Vitale introduceert Verzuim in de hand
De verzuimbegeleiding grotendeels zelf doen of alles in handen geven van een deskundige partner? Aan werkgevers de keuze. Onder de naam Verzuim in de hand biedt Achmea Vitale een nieuwe, overzichtelijke manier van verzuimbegeleiding. Verzuim in de hand bestaat uit drie pakketten waarmee de werkgever precies díe ondersteuning ontvangt die hij wil. Achmea Vitale heeft geluisterd naar de klant en begrijpt heel goed dat behoeften van werkgevers verschillen. Sommige willen een partner die over de schouder meekijkt en ingrijpt als de situatie daar om vraagt. Andere besteden de verzuimbegeleiding graag van a tot z uit. Welke behoefte dan ook, de werkgever kan altijd t erugvallen op een solide partner. Meer weten over de nieuwe verzuimdienstverlening ? Op de nieuwe website van Achmea Vitale (www.achmea.nl ) leest u alles over Verzuim in de hand.
 

www.obgb.nl
info@obgb.nl
OBGB

Secretariaat OBGB
Postbus 52
5530 AB Bladel