Werkzaamheden in Bleijenhoek en op bedrijventerrein de Sleutel

geplaatst op maandag 25 maart 2019

In opdracht van gemeente Bladel voert Aannemersbedrijf Reyrink uit Esbeek in week 13 werkzaamheden uit in de Bleijenhoek en op bedrijventerrein de Sleutel.
 

Bleijenhoek
De eerste werkzaamheden starten op donderdag 28 maart om 07:00 uur en betreffen het realiseren van een huisaansluiting ter hoogte van de BP. Deze werkzaamheden zijn aangegeven middels een blauw vak op de toegevoegde brief. Gedurende deze werkzaamheden kunt u via de BP de Postelweg bereiken, tevens kun u ook via Mastbos omrijden. De werkzaamheden op vrijdag 29 maart, betreffen het uitvoeren van asfaltreparaties, deze werkzaamheden zijn middels een rode cirkel op de kaart aangegeven. Gedurende de werkzaamheden op vrijdag 29 maart is het om veiligheidsredenen noodzakelijk om de Bleijenhoek vanaf 07:00 uur af te sluiten voor doorgaand verkeer. Het af te sluiten gedeelte van de Bleijenhoek is middels een rode lijn op de achterzijde van de brief gevisualiseerd. 

Gedurende de afsluiting van de Bleijenhoek blijven de bedrijven bereikbaar en kunnen de bewoners wonende in de Bleijenhoek hun woning bereiken. Om de doorstroming tegemoet te komen zullen er gedurende beide werkzaamheden verkeersregelaars worden ingezet. Deze zullen het verkeer op de kruising Bleijenhoek/Mastbos richting de Postelweg begeleiden. Deze omleidingsroute is middels een groene lijn aangegeven op de kaart, aan de achterzijde van de brief. 

Bedrijventerrein de Sleutel
De werkzaamheden starten op vrijdag 29 maart en zullen tot en met zaterdag 30 maart in beslag nemen. Er zal in twee ploegen gewerkt worden, hierdoor kunnen de werkzaamheden in twee dagen worden afgerond. De uit te voeren werkzaamheden betreffen het vervangen van putranden, het opbreken van verschillende klinker sleuven, het frezen van asfalt en het aanbrengen van nieuw asfalt. De werkzaamheden vinden plaats op de met rood aangegeven locaties op de achterzijde van de toegevoegde brief. Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren is het noodzakelijk om de straten waarin de werkzaamheden uitgevoerd worden af te sluiten. De af te sluiten straten zijn aangegeven op de plattegrond. De afsluitingen worden niet gelijktijdig afgesloten en zullen gecoördineerd worden middels verkeersregelaars.  

Er is begrip voor het feit dat de werkzaamheden voor overlast zal gaan zorgen, maar men doet er alles aan om deze overlast tot een minimum te beperken. De belangrijkste telefoonnummers zijn toegevoegd in de brieven. Mochten er nog vragen zijn over de uitvoering van de werkzaamheden in de omgeving van uw woning dan kunt u altijd contact opnemen met uitvoerder Wesley van Kan van Reyrink Aannemersbedrijf B.V., telefoonnummer 06-20177670.Archief