Werkzaamheden aan Industrieweg op bedrijventerrein Hapert

geplaatst op vrijdag 11 oktober 2019

Vanaf maandag 14 oktober 2019 vinden werkzaamheden plaats aan een gedeelte van de Industrieweg in Hapert (klik hier voor de schets). In opdracht van Brabant Water vervangt aannemer Hurkmans de oude asbestcement waterleidingen door nieuwe pvc leidingen. 

Werkzaamheden bevinden zich aan de noordzijde van de rijbaan, met name in parkeerstroken, groenstroken en inritten. De rijbaan blijft gehandhaafd. Er zal mogelijk wel sprake van verkeershinder zijn als er een halve wegafzetting wordt toegepast. Aanliggende ondernemers zullen door Brabant Water en Hurkmans te woord gestaan worden indien zij direc te maken hebben met de werkzaamheden.  Archief