Werkgeverssubsidies bij aannemen werkzoekenden Zuidoost-Brabant

geplaatst op vrijdag 8 maart 2013

Regio zet in op versterking arbeidsmarkt
 

Wie een werkzoekende uit de regio Zuidoost-Brabant (uit de 21 SRE-gemeenten) in dienst neemt, kan in aanmerking komen voor een subsidie. Dat hebben partijen uit het bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen, verenigd in het Regionaal Arbeidsmarkt Platform Zuidoost-Brabant (RAP), besloten. Het is een van de maatregelen die voortvloeit uit het door het RAP ondertekende arbeidsmarktconvenant. Met het convenant wordt ingezet op het versterken van de arbeidsmarkt in de regio. Dit is van belang, ook gezien de recente cijfers waaruit blijkt dat het aantal werkzoekenden stijgt. De subsidies kunnen aangevraagd worden via www.werkgeverssubsidies.nl. Daar staat een overzicht van de diverse subsidiemogelijkheden.
 

Bedrijven ontvangen een subsidie wanneer zij een (half)jaarcontract of een leerwerkovereenkomst aanbieden aan werkzoekende jongeren tot 27 jaar uit de regio Zuidoost-Brabant (de reeds bestaande ‘Werkcheque’) of aan een 45-plusser met een WW-uitkering. De subsidies variëren van €1500 tot €4500. Ook zijn er subsidies voor aanvullende scholing.
Naast deze regionale subsidies staan er op www.werkgeverssubsidies.nl  ook diverse gemeentelijke subsidiemogelijkheden.

 Archief