Wateroverlast bedrijventerrein de Sleutel 29 mei 2018

geplaatst op woensdag 30 mei 2018

Dinsdag 29 mei jl. heeft bedrijventerrein De Sleutel veel wateroverlast gehad. Deze wateroverlast had te maken met een extreme regenbui die boven het bedrijventerrein bleef hangen. Normaal is het geen probleem om regenwater af te voeren via rioliering en watergangen, maar deze bui was zo intensief dat de hoeveelheid water niet verwerkt kon worden. 

Daardoor werkten de overstorten van de riolering ook niet meer met het gevolg dat er water op de straat kwam te staan. De calamiteitendienst, buitendienst gemeente Bladel en het waterschap hebben snel alle maatregelen getroffen om zo spoedig mogelijk dit water toch af te kunnen laten voeren. Binnen een half uur was het water weer verdwenen. 

Gemeente Bladel is graag op de hoogte van de eventuele problemen die ervaren zijn bij uw bedrijf. Fijn als u aan Leo Vennix van gemeente Bladel door zou willen geven welke panden c.q. terreinen ondergelopen zijn. Ook foto's zijn van harte welkom op l.vennix@bladel.nl. Zoals u wellicht weet werken gemeente Bladel, Waterschap De Dommel en ondernemers (OBGB) aan het project Klimaatbestendige bedrijventerreinen. Extremen in het weer zullen - volgens de voorspellingen - steeds vaker aan de orde zijn. We blijven gezamenlijk aan het werk om de Sleutel klimaatbestendig te maken! Archief