Voorkeursalternatief N284

geplaatst op maandag 20 april 2020

Aan de provinciale weg N284 die dwars door de Kempen loopt, vindt vanaf 2023/2024 groot onderhoud plaats. De weg en omgeving worden aangepakt. In het door de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden gekozen voorkeursalternatief zijn doorstroming,  verkeersveiligheid en bereikbaarheid sleutelwoorden.
 

Diverse kruispunten worden verbeterd, er komen twee extra fietstunnels, fietsroutes worden aangelegd, ov-haltes worden aangelegd of verplaatst en er komen maatregelen op het gebied van smart mobility. Voor het verbeteren van de N284 tussen Reusel - A67 wordt in totaal 40 miljoen euro gereserveerd. Het aanpakken van de N284 is hard nodig. Dagelijks staan er files tijdens de spitsuren, dorpen hebben last van sluipverkeer en er is sprake van gevaarlijke situaties voor fietsers en
voetgangers om over te steken. Dat moet in 2026 verleden tijd zijn.
 

Gedeputeerde Staten en de gemeenteraden van Bladel en Reusel-De Mierden moeten nog instemmen met het voorkeursalternatief. Om aan alle geïnteresseerden o.a. het voorkeursalternatief toe te lichten, was een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis van Bladel ingepland. Deze bijeenkomst is uitgesteld; een nieuwe datum wordt kenbaar gemaakt via www.n284.nl en via de diverse media. Klik hier voor meer informatie. Archief