Uitnodiging Bijeenkomst Smart Industry - The Next Step

geplaatst op donderdag 22 januari 2015

In navolging van eerdere bijeenkomsten rondom Smart Industry organiseren de Provincie Noord-Brabant, BOM, Brainport Development, Brainport Industries, TNO en Kamer van Koophandel op dinsdag 10 februari van 15.00 tot 18.30 uur een gezamenlijke bijeenkomst Smart Industry, the next step bij The Strip, High Tech Campus te Eindhoven.
 
Deze bijeenkomst is gericht op bedrijven die, na de eerdere inspiratiesessies, een volgende stap met Smart Industry willen zetten. Smart Industry is het slim benutten van alle beschikbare technologische mogelijkheden. Door intensief gebruik te maken van internet en ICT in combinatie met draadloze verbindingen, robots, sensortechnologie, big data en dergelijke ontstaan nieuwe business kansen.

Mede naar aanleiding van de sessies in 2014 is de landelijke actieagenda gepresenteerd. Middels deze bijeenkomst wil men de deelnemers, die mede input hebben gegeven aan de actieagenda, een terugkoppeling geven. Een van de activiteiten die opgepakt worden zijn het opzetten van Fieldlabs.

Tijdens deze bijeenkomst gaat men in op mogelijke vervolgacties die bedrijven kunnen oppakken én op de fieldlabs die in Noord Brabant worden opgezet. Daarnaast gaat men uitgebreid in op wat het voor uw bedrijf kan betekenen om bij een dergelijk fieldlab aangesloten te zijn.

Programma
14.30 - 15.00 uur - Inloop
15.00 - 15.20 uur - Introductie Smart Industry en terugkoppeling nationale agenda
15.20 - 15.40 uur - Toelichting regionale agenda en regionale fieldlabs
15.40 - 16.00 uur - Regionale voorbeelden Smart Industry
16.05 - 16.45 uur - 1e ronde Parallelsessies
16.55 - 17.35 uur - 2e ronde Parallelsessies
17.40 - 18.30 uur - Afsluiting en Netwerkborrel

Parallelsessies:
De parallelsessies zijn opgedeeld in twee doelgroepen:
1. Voor de deelnemers die nog zoekende zijn wat Smart Industry voor het eigen bedrijf kan betekenen zijn er sessies, waarbij samen met de andere deelnemers gekeken wordt wat Smart Industry voor u kan betekenen. In kleine groepen van ongeveer 8 deelnemers zullen de kansen worden geïnventariseerd. Als u deelneemt aan deze sessie kunt u niet deelnemen aan de andere parallelsessies (beide rondes van de parallelsessies worden hierbij benut).
2. Voor de deelnemers die al een duidelijk beeld hebben waar men mee aan de slag wil gaan zijn er de sessies rondom de voorgenomen fieldlabs:
A)     Campione: 100% voorspelbaar onderhoud in de procesindustrie
B)     Multimaterial 3D printen van polymeren
C)     De digitale fabriek: Smart networked high-tech supply chain
D)     Flexible Manufacturing
E)     Designing Ultra Personalised Products and Services (UPPS)

Kiest u voor deelname aan de sessies van de fieldlabs, dan kunt u zich voor twee van deze onderwerpen opgeven. Aanmelden voor deze Brabantse Smart Industry bijeenkomst kan via deze link tot 6 februari 2015. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Archief