Techniekcoaches gevraagd door Kies Kempische Bedrijven

geplaatst op maandag 17 december 2012

KOP wil slag slaan door techniekonderwijs te verbeteren op basisscholen
Het Kempisch Ondernemers Platform hield op 13 december een bijeenkomst waarbij Kempische ondernemers waren uitgenodigd om de plannen van de projectgroep ‘Kies Kempische Bedrijven’ aan te horen. Wanneer er nu geen actie ondernomen gaat worden, loopt de Kempen leeg en is er straks een enorm gebrek aan technisch personeel. Een onwenselijk situatie waar iets aan gedaan kan worden aldus de sprekers.

Samenwerken noodzakelijk
Zowel Tonnie Smulders, Pieter van der Aa als Wim van Lieshout zijn ervan overtuigd dat de oplossing van het groeiend probleem zit in samenwerking. “Het is niet óf dit óf dat; het is én én. Elkaar ondersteunen, versterken en helpen. Samen tot oplossingen komen om het groeiend tekort aan technisch personeel in de Kempen een halt toe te roepen. De Kempen moet vitaal blijven; leefbaarheid maak je samen, de toekomst ligt hier.” Alle betrokken partijen moeten de handen ineen slaan; overheid, ondernemers en onderwijs. De vraag van de ondernemers staat centraal, het onderwijs participeert en de overheid faciliteert.

Techniekcoaches
De projectgroep Kies Kempische Bedrijven organiseert al jaren met groot succes bedrijfsbezoeken. Kinderen krijgen pas een idee wat techniek inhoudt als ze het zelf kunnen zien en meemaken. Deze bezoeken zullen in de toekomst gewoon doorgaan maar er komt iets bij. KKB wil in eigen beheer techniekcoaches gaan opleiden om het vak techniek op de basisscholen te verbeteren. Elke coach zal gelinkt worden aan een school en daarmee het vaste gezicht voor techniekonderwijs worden. Het grote voordeel voor de scholen is dat de druk bij de leerkrachten weggehaald wordt en er geen kosten verbonden zijn aan de coaches. De techniekcoaches worden geworven onder het uitgetreden personeel van technische bedrijven. Er moet potentieel zitten onder de VUT’ers en gepensioneerden. Mensen die hun kennis graag over willen brengen op de jeugd.

Kent u iemand die een goede techniekcoach zou kunnen worden of voelt u uzelf aangesproken? Meld uzelf, hem of haar dan vrijblijvend aan via info@hetkop.nl. In maart zal een eerste bijeenkomst worden gepland waar de precieze invulling van de functie verder uitgelegd zal worden. De jeugd heeft behoefte aan de kennis van de ouderen. Geeft u die kennis door?
 Archief