Samen werken aan klimaatbestendige bedrijventerreinen

geplaatst op maandag 29 mei 2017

Gemeente Bladel, Waterschap De Dommel en OBGB zijn een project gestart om de klimaatbestendigheid van de bedrijventerreinen te verbeteren. Als eigenaar/gebruiker van een bedrijfspand kunt u daar van profiteren en er een belangrijke bijdrage aan leveren. 

Gemeente en waterschap hebben al acties genomen om de bedrijventerreinen waterproof te maken, zoals bijvoorbeeld het aanleggen van gescheiden riolering, waterbergingsvoorzieningen en ontlastpunten.
Deze maatregelen zijn door klimaatverandering in de toekomst waarschijnlijk niet meer toereikend.

Daarom is het wenselijk om bij de bedrijfspanden de riolering in beeld te brengen. Gedeeltelijk kan dit van achter het bureau, maar een bedrijfsbezoek is daarvoor ook noodzakelijk. Op basis van dit onderzoek kan ingeschat worden hoe kwetsbaar uw pand is voor (toekomstig) wateroverlast. Kleinschalige verbetervoorstellen worden direct kosteloos uitgevoerd en u ontvangt een (gratis) advies over eventuele (verbeterings)voorstellen. Met uitzondering van de nieuwbouwpanden worden alle gebouwen geinventariseerd.

Ondernemers worden over het project geinformeerd tijdens kantinebijeenkomsten (per segment c.q. straat op het bedrijventerrein). Er wordt gestart op bedrijventerrein de Sleutel met een pilotfase. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de voortgang en de resultaten!

 

Klik hier voor meer informatie. Het project wordt mogelijk gemaakt door middel van financiele ondersteuning door Provincie Noord-Brabant. Archief