Opstarten van handhaving

geplaatst op woensdag 30 november -1

Op 18 juni 2018  heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden over het beleid van de gemeente ten aanzien van bedrijfswoningen. Tijdens deze bijeenkomst is door wethouder d’ Haens medegedeeld dat de gemeente gaat  handhaven op de illegale bewoning van bedrijfswoningen en het gebruik van bedrijfspanden. Op 8 januari jongstleden heeft het college besloten tot het opstarten van de handhaving.

Inmiddels is gestart met de handhaving op bedrijventerrein De Sleutel. Het doel is om eind 2020 alle bedrijfspanden en bedrijfswoningen op De Sleutel te hebben gecontroleerd.Archief