Ontbijtbijeenkomst voor OBGB-lidbedrijven: Arbeidsrecht in 2015

geplaatst op vrijdag 6 februari 2015

Op verzoek van een aantal lidbedrijven organiseert OBGB in samenwerking met UWV Werkbedrijf en gemeente Bladel een informatieve ontbijtbijeenkomst op

Donderdag 26 februari 2015 7:45 uur
bij lidbedrijf The Fax Lunch shop & Catering, Raambrug 48, Bladel

Wethouder Joan Veldhuizen, verantwoordelijk voor de portefeuille Sociale Zaken en Arbeidsmarkt binnen de gemeente Bladel opent deze bijeenkomst na een smakelijk ontbijt.
Vervolgens neemt UWV Werkbedrijf bedrijfsadviseur Toon van Schaik de lidbedrijven mee in de veranderende zaken m.b.t. het arbeidsrecht. Dit jaar staat in het teken van een volledige hervorming; vanaf 1 januari jl. is namelijk de Wet werk en zekerheid (Wwz) gefaseerd ingevoerd. Op 1 juli as. treedt de tweede tranche van deze wet in werking (en deze richt zich m.n. op de modernisering van het ontslagrecht en een verkorting van de ketenbepaling). Er is genoeg informatie te delen op dit gebied:

- Het is bijzonder lastig om te overzien wat precies de gevolgen van de Wwz zijn.
- Kunnen ondernemers bijvoorbeeld nog wel een proeftijd afspreken?
- Is een concurrentiebeding nog mogelijk bij tijdelijke contracten?
- Wanneer geldt er een aanzegplicht en wanneer moet u uw werknemer dan uiterlijk laten weten of het contract al dan niet verlengd wordt?

Aanmelden is verplicht i.v.m. het feit dat er beperkt ruimte is op de locatie. Bij veel belangstelling wordt uitgeweken naar een andere locatie. Aanmelding dient plaats te vinden via info@obgb.nl , met opgave van (maximaal) twee personen per lidbedrijf, uiterlijk maandag 23 februari as.Archief