Onderzoek voor medewerkers naar mobiliteit in de Kempen

geplaatst op donderdag 6 juni 2019

In de Kempen start binnenkort een aantal projecten ter verbetering van de bereikbaarheid en mobiliteit in de regio: de herinrichting van de N284, een onderzoek naar de sluipverkeerroutes, een onderzoek naar een snelle fietsverbinding en diverse pilotprojecten om de mobiliteit van (niet)autobezitters te verbeteren.

Het projectteam Mobiliteitsprojecten de Kempen van het Huis van de Brabantse Kempen heeft een werknemersscan ontwikkeld. Werkgevers uit de Kempen wordt gevraagd om uw medewerking te verlenen aan het verspreiden van deze link: www.mobiliteitindekempen.nl. 

Het is van belang dat zo veel mogelijk werknemers deze scan invullen om een optimaal beeld te krijgen van de mobiliteit in onze regio. Onder de deelnemers van de werknemersscan wordt een ballonvaart verloot. Archief