Nieuwe voorzitter Teckniekportaal de Kempen: Jan ten Doeschate

geplaatst op vrijdag 10 januari 2014

Per 1 januari 2014 is Jan ten Doeschate aangetreden als voorzitter van het bestuur van de  stichting Techniekportaal De Kempen. Hij volgt in deze functie Tonnie Smulders op. De stichting Techniekportaal is een stichting van het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) die zich bezig houdt met de aansluiting tussen Arbeidsmarkt en Scholing in de Brabantse Kempen.

In het stichtingsbestuur van Techniekportaal werken drie maatschappelijke partners samen: overheid, onderwijs en ondernemers. In navolging van Brainport wordt dit de triple helix genoemd. De stichting ontwikkelt projecten met concrete “arbeidsmarkt-onderwijs”-doelen. De onderliggende filosofie van de stichting is te vinden in de regio-behoefte aan goed opgeleide jonge (vak-)mensen, met name in de techniek. Er is een tekort. De Kempen-regio heeft behoefte aan jonge mensen die kiezen voor technische opleidingen en beroepen.

Projecten van de stichting die hieraan bijdragen zijn o.a. Kies Kempische Bedrijven voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs (KKB) en het project Ondernemend Onderwijs De Kempen (OOK), een interactieve website voor werkgevers en
werkzoekenden. In de steigers staat ook een nieuw initiatief dat onder de werktitel Leerportaal zich richt op diverse doelgroepen: op scholieren en studenten, op werkloze mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (o.a. via KempenPlus) en op  “instromers” uit diverse (wind-)richtingen. Leerportaal gaat op de arbeidsmarkt de vraag van ondernemers en het aanbod van potentiele werkgevers bij elkaar brengen en waar nodig passende (bij-)scholing faciliteren.

Aftredend voorzitter Tonnie Smulders gaf jarenlang succesvol leiding aan het stichtingsbestuur van Techniekportaal. Haar grote verdienste is dat zij in nauwe samenwerking met het Kempisch Ondernemers Platform de opstart van de stichting en de
genoemde projecten mede vorm gaf. Haar bestuurlijk motto geeft aan waar het KOP om te doen is: “Een vitale Kempische regio”. Met Jan ten Doeschate treedt een nieuwe voorzitter aan die garant wil staan voor de continuiteit van de ambitie van de stichting: het bevorderen van een aantrekkelijke regio, waar de economie de kwaliteit van leven, van wonen en werken versterkt. Jan ten Doeschate is een ervaren bestuurder die met name ook in het Kempisch Ondernemers Platform zijn sporen heeft verdiend en die van binnenuit de missie van de stichting Techniekportaal kent. Archief