Nieuwe voorzitter Kempisch Ondernemers Platform

geplaatst op woensdag 10 april 2013

Op donderdag 4 april jl. heeft Michel Eugster de voorzittershamer van het Kempisch Ondernemersplatform KOP overgedragen aan Ben van Gool. Het KOP is in 2005 opgericht en doet dienst als de koepelorganisatie van 4 Kempische Ondernemersverenigingen die hun krachten gebundeld hebben met het doel het ondernemersklimaat in regio de Kempen bovenlokaal te bevorderen, van Bergeijk tot aan Reusel.

Michel Eugster, ondernemer uit Bladel, was voorzitter van het KOP sinds januari 2009. Onder zijn leiding heeft KOP een interessante bestuurlijke ontwikkeling doorgemaakt en zijn er belangrijke initiatieven van de grond getild op het terrein van onderwijs, infrastructuur, bedrijfsterreinen en parkmanagement, inkoop en branding De Kempen.

Zijn opvolger Ben van Gool is sinds ruim 40 jaar woonachtig in de Kempen. Eerst in Eersel en daarna in Netersel. Van Gool is zelfstandig bedrijfsadviseur. Hij heeft daarnaast ruime bestuurlijke ervaring in diverse omgevingen o.a. in het onderwijs en in het bedrijfsleven zowel lokaal als daar buiten. Vorig jaar legde hij zijn voorzitterschap van TWC Het Snelle Wiel neer. Momenteel is hij voorzitter van de raad van commissarissen van Rabobank De Kempen-West.
Voor verdere informatie zie www.hetkop.nl of bel met 06-55944250.
 Archief