Nieuw traject IPK - Bijeenkomst op 30 november a.s.

geplaatst op maandag 21 november 2011

In de afgelopen drie jaar hebben ruim 60 Kempische bedrijven onder aanvoering van de stichting Innovatieprojecten De Kempen (IPK) (een initiatief van het Kempisch Ondernemers Platform) met succes deelgenomen aan de IPC-regeling. Deze bedrijven hebben subsidie gekregen voor projecten op het gebied van innovatie en samenwerking. Onlangs is dit traject afgesloten met een zeer geslaagd afsluitend congres in De Ploeg in Bergeijk. In april dit jaar heeft het IPK wederom een tweetal groepen van bedrijven bij elkaar verzameld voor een tweede traject. Helaas is dit door de landelijk grote hoeveelheid ingediende projectplannen en het beperkte subsidiebudget buiten de boot gevallen.
 

Op 22 november a.s. opent wederom een nieuwe inschrijvingstermijn voor subsidieaanvragen. Het IPK heeft besloten om de aanvraag van april in grote  lijnen opnieuw in te dienen. Hierbij is nog ruimte voor extra bedrijven. Ook bedrijven die hebben deelgenomen in het zojuist afgesloten project kunnen nu weer meedoen. Het IPK-bestuur wijst geïnteresseerde bedrijven erop dat ingediende voorstellen door AgentschapNL op kwaliteit worden beoordeeld en dat alleen de best beoordeelde voorstellen worden geplaatst. Elementen als productontwikkeling, samenwerking en inschakeling van kennisinstellingen spelen daarbij een belangrijke rol. Het IPK gaat daarom voor een kwalitatief hoogwaardige indiening. Bovendien is de sluiting van de indienperiode op 17 januari 2012 en is de hoeveelheid tijd die nog rest beperkt.


Van geïnteresseerde deelnemers wordt daarom het volgende verwacht:
- U hebt al concrete ideeën over één of meerdere projecten die u zou willen inbrengen (bij voorkeu r op het gebied van product- of dienstenontwikkeling).
- U hebt al minstens één samenwerkingspartner in uw project (bij voorkeur meerdere).
- U hebt een rol weggelegd voor kennisinstellingen in uw project.

Meer informatie over de IPC-regeling kunt vinden op: www.agentschapnl.nl/ipc


Heeft u interesse in deelname? Meldt u dan aan voor de inventarisatie- en discussie-meeting:

Datum: 30 november
Tijd: 17.00 uur
Locatie: Libra Service Automatisering, Postelweg 41-43, Bladel
Aanmelden via: ipk@hetkop.nlArchief