Nazorg grote brand bij OBGB-lidbedrijf Koster Keunen op de Sleutel

geplaatst op zaterdag 12 november 2016

Door vele betrokkenen is de grote brand geëvalueerd die op donderdagavond 27 oktober jl. een deel van waxfabriek Koster Keunen aan de Raambrug/Hallenstraat  in de as heeft gelegd. Ook OBGB heeft deelgenomen aan de terugblik naar de plaatsgevonden brandbestrijding en de gevolgen daarvan. Vastgesteld is dat met name verbeteringen wenselijk en noodzakelijk zijn met betrekking tot een nog meer adekwate communicatie richting bewoners en bedrijven. Onderkend is dat OBGB hierbij van toegevoegde waarde kan zijn. De afspraak is daarom gemaakt dat OBGB voortaan bij calamiteiten als deze nadrukkelijker en structureel een rol namens de ondernemers gaat vervullen.  

Lidbedrijf Koster Keunen wordt alle succes toegewenst bij een voortvarende herbouw van haar bedrijfsaccommodatie in Bladel. Archief