N284

geplaatst op dinsdag 1 september 2020

Aan de provinciale weg N284 die dwars door de Kempen loopt, vindt vanaf 2023/2024 groot onderhoud plaats. De weg en omgeving worden aangepakt. In het door de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden gekozen voorkeursalternatief zijn doorstroming, verkeersveiligheid en bereikbaarheid sleutelwoorden.

Diverse kruispunten worden verbeterd, er komen twee extra fietstunnels, fietsroutes worden aangelegd, ov-haltes worden aangelegd of verplaatst en er komen maatregelen op het gebied van smart mobility. Ook OBGB is betrokken - als vertegenwoordiger van de ondernemers op de bedrijventerreinen binnen gemeente Bladel - en is in gesprek met gemeente Bladel en de werkgroep om extra aandacht te vragen voor de ontsluiting en doorstroming, parkeerproblemen, gevaarlijke situaties voor fietsers, knelpunten m.b.t. openbaar vervoer en verkeersinrichting (voor o.a. vrachtverkeer). 

Het is interessant om te kijken naar een uitzending van Kempen TV waarin wethouder Frank Rombouts van de gemeente Reusel-De Mierden en Roland Mallens, technisch manager N284 toelichting op de plannen geven.Archief