Mobiliteit in de Kempen

geplaatst op maandag 27 augustus 2018

Om de mobiliteit in de Kempen op een hoogwaardige niveau te krijgen, is in 2016 de Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant opgesteld. Een programma met zo’n 130 kleine en grote mobiliteitsprojecten in 21 gemeenten. Voor de Kempengemeenten gaat het om ruim 30 projecten. In veel gevallen gaat het om infrastructurele aanpassingen die het fiets- en autoverkeer verbeteren. Of die het gebruik van het openbaar vervoer toegankelijker maken. Daarnaast heeft het programma nog negen slimme mobiliteitsprojecten die de bereikbaarheid van de hele regio verbeteren.

Op de website www.mobiliteitindekempen.nl houden de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden u op de hogte van de verschillende mobiliteitsprojecten. Op deze website is informatie te vinden over projecten als doorstroming autoverkeer N284 en verkeer m.b.t. bedrijventerrein de Sleutel. Uiteraard komen deze onderwerpen ook aan de orde tijdens de parkmanagement overleggen die plaatsvinden tussen OBGB en gemeente. Archief