Mobiliteit in de Kempen

geplaatst op vrijdag 6 maart 2020

We blikken terug op een inspirerende OBGB-bijeenkomst met het thema mobiliteit op donderdag 5 maart jl.. Deze informatieve bijeenkomst voor ondernemers vond plaats in het sfeervolle 'café' bij Habufa te Hapert. Tijdens deze middag lichtte Martin Wouters van het project N284 de bereikbaarheids- en mobiliteitsstrategie De Kempen toe, waarbij hij aangaf dat er hard gewerkt wordt aan het uitwerken van de inmiddels gekozen voorkeurstraject (op 31 maart as. wordt dit toegelicht). Het project maakt onderdeel uit van het maatregelenpakket mobiliteit voor de Kempen. 

Peter van Overdijk van het Huis van de Brabantse Kempen adviseerde medewerkers te stimuleren de vragenlijst over mobiliteit in te vullen: https://nl.surveymonkey.com/r/brabantsekempen. Voor bedrijven met meer dan 20 respondenten wordt een mobiliteitsverslag uitgewerkt. Daarbij krijgt u als ondernemer adviezen over subsidie en diverse tips. Bernd Niessen van Habufa vertelde de aanwezigen dat zijn bedrijf enkele jaren geleden al gestart is met o.a. fietsstimulering, een goede fietsenstalling, de aanschaf van poolauto's en het splitsen van werktijden om daarmee de drukte op de wegen te voorkomen. Het bedrijf onderzoekt op dit moment de mogelijkheid van een intern afhaalpunt voor boodschapppen en pakketten. 

Ook binnen de gemeente Bladel kunnen ondernemers de krachten bundelen! Dat gaf Joost Blatter van Toogethr aan. Ridesharing met collega’s is de duurzame, gemakkelijke en sociale manier om samen naar werk te rijden. Door samen rijden te stimuleren zorgt Toogethr ervoor dat de parkeerdruk vermindert, de bereikbaarheid verbetert en het woon-werkverkeer verduurzaam. OBGB informeert haar leden op korte termijn over de mogelijkheden die er zijn. Heeft u interesse in deelname of vragen? Neem dan contact op met pvoverdijk@brabantsekempen.eu of hetty@obgb.nl Archief