Meldingen

geplaatst op donderdag 11 januari 2018

Voor zaken op onze bedrijventerreinen die een gevaarlijke situatie opleveren belt u de Calamiteitenlijn: 0497-361444 (dag en nacht). Voor alle andere meldingen was het in het verleden mogelijk deze te doen op de website www.kvobladel.nl.

Om de meldingen gestructureerd en beter op te volgen is het voortaan (alleen) nog maar mogelijk meldingen te doen via de website van de gemeente Bladel: www.bladel.nl . Hier kunt u melding doen van allerlei zaken die 'mis' zijn zoals schade aan wegmeubilair, verstopte straatriolering, klachten over groenonderhoud, schade aan voetpaden, fietspaden en straten. Maar ook verdachte situaties die geen haast hebben (verdachte kentekens en situaties etc.) kunnen hier gedaan worden. 

Archief