Meer groen op bedrijventerreinen De Sleutel en Kleine Hoeven

geplaatst op donderdag 9 juli 2015

Het Huis van de Brabantse Kempen heeft een Europese subsidie verworven waarmee op de bedrijventerreinen de Sleutel en de Kleine Hoeven alsmede op het tussenliggende agrarische gebied de natuurwaarden de komende jaren worden versterkt en de biodiversiteit wordt vergroot. Het betreft de inrichting van groen op publiek eigendom, (gemeenten en Waterschap De Dommel) op de bedrijventerreinen zelf en inrichting van groen op privaat eigendom van de bedrijven evenals de inrichting van de tussenliggende ecologische verbindingszone op private gronden.
 

Partner in Europees project 2B Connect

Het Huis is projectpartner geworden in het Europese project 2B Connect en vormt de verbinding naar de deelpartners gemeente Reusel-De Mierden, gemeente Bladel en Ondernemersvereniging Bedrijventerreinen Gemeente Bladel (OBGB). Deze deelpartners ondertekenen op woensdag 15 juli om 17.00u in D’n Tref in Hapert een samenwerkingsovereenkomst met het Huis van de Brabantse Kempen. Het project wordt samen met de provincie Noord-Brabant en het Waterschap De Dommel gerealiseerd.
Bedrijven krijgen gericht advies en waar nodig een beheerplan ten behoeve van hun investering in een multifunctionele inrichting van hun terreinen. Ook wordt een rekentool ontwikkeld waarmee bedrijven zelf hun verwachte voordelen, kosten en netto baten van hun investering kunnen berekenen. Daartoe wordt een aantal opgeleide consulenten ingezet die de bedrijven behulpzaam zullen zijn.
 

Grensoverschrijdende samenwerking – versterking Natura 2000-gebieden

In het Europese project 2B Connect wordt in België en Nederland een aantal bedrijventerreinen aangepakt (in totaal 135 ha. op terreinen/ ca. 70 bedrijven) die gekenmerkt worden door de aanwezigheid van Natura2000-gebieden in de onmiddellijke nabijheid van het bedrijventerrein. De gekozen bedrijventerreinen kunnen de tussenliggende en omringende Natura2000-gebieden versterken mits een goede inrichting en beheer van hun groene infrastructuur. Zo kunnen zij een belangrijke natuurverbinding en leefgebied vormen voor beschermde habitats en soorten.

Meer informatie vindt u op www.brabantsekempen.eu  onder ‘Financieringsloket’.

 Archief