Kwaliteitsslag Kies Kempische Bedrijven

geplaatst op dinsdag 25 september 2012

Het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) heeft op dinsdag 18 september haar plannen gepresenteerd voor een kwaliteitsslag in het project Kies Kempische Bedrijven. Tijdens een bijeenkomst voor techniekcoördinatoren en leerkrachten van zowel het basis- als het voortgezet onderwijs, alsmede vertegenwoordigers van het openbaar bestuur van de vier Kempengemeenten, werd op de Venco Campus nader ingegaan op de vraag hoe meer leerlingen gemotiveerd kunnen worden te kiezen voor technische beroepen. In 2008 zijn door het KOP de eerste stappen gezet om leerlingen van het basisonderwijs alsmede het voortgezet onderwijs te interesseren voor technische vakken. Dit omdat er geconstateerd is dat er een terugloop is in het technisch personeel in de Kempen. Teneinde de Kempen vitaal te kunnen houden is het van belang voldoende en goed opgeleid technisch personeel te krijgen en te houden.De projectgroep Kies Kempische Bedrijven coördineert bedrijfsbezoeken van leerlingen aan technische bedrijven. Na vruchtbaar overleg met de techniekcoördinatoren is een plan geschreven om de bedrijfsbezoeken te verbeteren. Het belangrijkste verbeterpunt wordt dat de bedrijfsbezoeken een langere voorbereiding krijgen in de klas en dat er meer vakken betrokken worden. Daarnaast wordt gekeken op welke wijze het van nature nieuwsgierige kind gestimuleerd en uitgedaagd kan worden te kiezen voor een technische opleiding. In de afgelopen jaren is een waardevolle samenwerking ontstaan tussen bedrijven, onder wijsinstellingen en gemeente. Volgens Tonnie Smulders van het KOP moet deze samenwerking ‘het nieuwe normaal’ worden waar vele andere regio’s een voorbeeld aan kunnen nemen.Archief