ISK Nieuws April 2013

geplaatst op woensdag 24 april 2013

BHV opleiding in mei of juni 2013
Helaas is het niet gelukt een BHV opleiding te organiseren in de maand april. FAST organiseert bij voldoende deelname een opleiding BHV in mei of juni 2013. De opleiding bestaat uit drie dagen, waarvan 2 dagen EH en 1 dag B&O. De kosten bedragen € 240,00 p.p. excl. 21% BTW. Dit is inclusief koffie/thee, lunch, lesmaterialen, lotus, examen, certificaten en pasje van NIBHV. Als u interesse heeft, dan kunt u zich opgeven voor 10 mei as. bij Toos van Doorn van FAST, tel. 06-53301201, mail info@fast-kempen.nl. Zie ook toegevoegde brief. Indien u gebruik wenst te maken van CCV code 95, graag vermelding hiervan.

Taxatie Bedrijfspanden
Een aantal lidbedrijven heeft de afgelopen periode gebruik gemaakt de raamovereenkomst die ISK heeft voor de taxatie van bedrijfspanden. Heeft ook u interesse in een bedrijfstaxatie voor een ISK-tarief? Kijk dan op de ISK website voor meer informatie of neem contact op met:
- Roijmans Makelaardij, Peter Roijmans, telefoon 0497-380103, info@roijmans.nl
- Van Limpt Makelaardij, Jan van Limpt of Stephan Bleumer, telefoon 0497-361090, stephan@vanlimpt.nl
- Qualitas Bedrijfsmakelaardij, Rob Lommers, telefoon 0497-584710, welkom@q-bedrijfsmakelaar.nl

Nieuwe projecten op het gebied van energie, LED-verlichting en inspecties stookinstallaties
Het ISK-bestuur zoekt met regelmaat naar nieuwe projecten, waarmee lidbedrijven hun voordeel kunnen doen. Momenteel verloopt bij een van de BOC-lidbedrijven een traject, waarmee onderzocht wordt of de inkoop van gas en electriciteit voor medewerkers een succesvol ISK-project zou kunnen zijn.

Daarnaast heeft het onderwerp LED-verlichting de volle aandacht van het ISK-bestuur. Graag zouden zij willen vernemen in hoeverre er interesse is bij de lidbedrijven om dit aan te bieden dan wel gezamenlijk in te gaan kopen. Meld u via hetty@iskempen.nl als dat het geval is (voor 10 mei as.).

Vanwege de verplichting om stookinstallaties periodiek te keuren c.q. te inspecteren overweegt het ISK-bestuur een project op te zetten. Kunt u als lidbedrijf een rol spelen in deze vorm van dienstverlening (het keuren en inspecteren van stookinstallaties)? Of heeft u interesse als afnemer in dit project?
Neem ook dan contact op met het bestuur van ISK via hetty@iskempen.nl (voor 10 mei as.).

Samenwerking met Lyreco: inkoop van kantoorartikelen
Veel bedrijven uit de Kempen maken gebruik van de raamovereenkomst met Lyreco. Er zijn per 1 januari jl. geen prijsverhogingen doorgevoerd en er is per 1 maart jl. zelfs een prijsverlaging voor papier in de nettoprijslijst doorgevoerd.  De raamovereenkomst bevat nog steeds bijzonder goede afspraken, mede ook omdat Lyreco het belang van deze samenwerking inziet.  Interesse in deelname? Neem dan contact op met Rigt Perez de Groot van Lyreco, te bereiken onder 06-45638494 of z80104070@lyreco.com.

www.iskempen.nl - ISK, de organisatie voor inkoopsamenwerking in de westelijke kempen!Archief