Inrichting van ecologische zone aan zuid- en westkant de Sleutel

geplaatst op maandag 27 november 2017

Op bedrijventerrein de Sleutel in Bladel maar ook het tussenliggende gebied tussen bedrijventerrein de Sleutel en bedrijventerrein de Kleine Hoeven in Reusel - De Mierden zijn plannen uitgewerkt voor een ecologische verbindingszone. Met het aanleggen van deze ecologische zone aan de zuid- en westkant van De Sleutel wordt de oorspronkelijke functie van de Raamsloop die over het bedrijventerrein loopt hersteld. Het doel is om, grenzend aan het bedrijventerrein, de natuurwaarden te versterken en de biodiversiteit te vergroten.
 

De groenzone bestaat momenteel uit een houtwal van voornamelijk volwassen eiken en dichte ondergroei. De maatregelen bestaan in hooflijnen uit het aanbrengen van meer structuur en variatie door de randen te kappen en een mantelzoom vegetatie in te richten. Daarnaast worden er natuurvriendelijke oevers en poelen in gericht. Na het inzaaien van een bloemrijk mengsel worden specifieke zaden ingebracht. Samen met het aanbrengen van bes- en bloemdragende bosplantsoen en bomen wordt een enorme diversiteit gecreeerd, waar alle soorten profiteren.
 

De uitvoering van het inrichtingsplan start begin 2018. Voor meer informatie over de plannen over meer biodiversiteit mailt u naar GStappaerts@bladel.nl. Klik hier voor de plattegrond van de vergroening aan de zuidzijde. Archief