Infobijeenkomst Flex Campus Hapert op woensdag 16 mei 2018

geplaatst op maandag 7 mei 2018

Flex Campus Hapert B.V. heeft in nauw overleg met de gemeente Bladel en met Metaal Flex Nederland B.V. een bouwplan gemaakt dat voorziet in logiesaccommodatie voor flexwerkers. Veelal gaat het om mensen van buitenlandse (overwegend Europese) herkomst, die via verschillende detacheringsbureaus (waaronder Metaal Flex Nederland B.V.) werkzaam zijn in onze regio. 

Enkele jaren geleden is het initiatief al ontstaan. Vanwege een aantal redenen, waaronder een wisseling van de planeigenaar, heeft het vrij lang geduurd voordat het plan zijn definitieve vorm heeft gekregen. De gemeenteraad van Bladel heeft zijn principe-goedkeuring aan het plan verleend op 17 december 2015. Na enige vertraging is de gemeenteraad op 31 augustus 2017 bijgepraat over de actuele ontwikkelingen. Daarbij is door Flex Campus B.V. toegezegd dat er in het voorjaar 2018 een uitgewerkt plan aan de gemeente zou worden voorgelegd en dit is inmiddels gebeurd. De gemeente Bladel neemt het plan in procedure en zal dit publiceren langs de gebruikelijk weg. 

Flex Campus Hapert vindt het belangrijk om een ieder, waaronder de bedrijven te informeren over de plannen. Daarom wordt u uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst, waarin alle ins en outs omtrent het plan uit de doeken gedaan worden.

De informatieavond vindt plaats op:
Woensdagavond, 16 mei 2018 om 19.30 uur in Den Tref te Hapert. 

Naar verwachting duurt de bijeenkomst plm. anderhalf tot twee uur. Uiteraard is er ook ruime gelegenheid voor het stellen van vragen (plenair, maar ook individueel). Klik hier voor de uitnodiging. Archief