Hoe reis jij in de Kempenregio? - Een werknemersscan

geplaatst op donderdag 11 juli 2019

In de Kempen start binnenkort een aantal onderzoeken ter verbetering van de bereikbaarheid en mobiliteit in de regio. Tevens worden er proefprojecten opgezet om de mobiliteit van (niet)autobezitters te verbeteren in de Kempen. Om goed inzicht te krijgen in het gebruik van vervoer- en vervoersmiddelen in de Kempen is door het Huis van de Brabantse Kempen een werknemersscan ontwikkeld.

Met de resultaten van dit onderzoek snappen we beter hoe de werknemer reist, hoe de werknemer denkt over mobiliteit en welke oplossingen er in de Kempen nodig zijn. Met de gecombineerde informatie van alle deelnemers aan dit onderzoek kan er gericht worden gewerkt aan de mobiliteit van de toekomst in de regio. De link naar de vragenlijst is: https://nl.surveymonkey.com/r/brabantsekempen. Werkgevers worden gevraagd de link zoveel mogelijk te delen met werknemers.
 Archief