Gemeenteraad van Bladel onderschrijft OBGB doelstellingen

geplaatst op vrijdag 26 september 2014

In zijn vergadering van 25 september 2014 heeft de gemeenteraad van Bladel het raadsprogramma vastgesteld. Dat programma is op hoofdlijnen beschreven en bevat de speerpunten van beleid voor de zittingsperiode 2014 - 2018.

Ook voor OBGB en de bij haar aangesloten lidbedrijven is het raadsprogramma belangrijk, met name daar waar het gaat om de samen met de gemeente Bladel te bereiken doelstellingen. Op basis van het nu vastgestelde raadsprogramma kunnen we optimistisch zijn over gezamenlijk te bereiken resultaten. Een greep uit de doelstellingen van OBGB dat een plaats heeft gekregen in het raadsprogramma:

• het huidige samenwerkingsverband Parkmanagement Bedrijventerreinen Gemeente Bladel wordt voortgezet waarmee het ultimo 2014 bereikte gunstige vestigingsklimaat wordt gewaarborgd c.q. verbeterd;
• de dienstverlening voor ondernemers binnen de gemeentelijke organisatie wordt verbeterd en geoptimaliseerd;
• de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen voor verkeer (o.a. betere doorstroming op de N284 en ontsluiting van de terreinen) wordt verbeterd;
• het ook voor de bedrijventerreinen van belang zijnde openbaar vervoer wordt adekwaat aangepast aan de vraag van de reizigers; nu en in de toekomst;
• de digitale bereikbaarheid (snel internet) van de bedrijventerreinen wordt verder uitgebreid en geoptimaliseerd;
• er wordt detailhandelsbeleid voor de bedrijventerreinen opgesteld waarbij regionale afstemming zal plaatsvinden en ruimte zal worden geboden voor lokale ontwikkelingen;
• gestreefd wordt naar een voortzetting van de samenwerking met buurgemeenten om een goede coördinatie te bereiken en te behouden met betrekking tot de uitgifte  van industriegrond en de herbestemming van vrijkomende lokaties.



Archief