Gemeenten optimaliseren ontsluiting De Sleutel en Kleine Hoeven

geplaatst op vrijdag 9 juni 2017

Wethouder Cees van de Ven (Reusel-De Mierden) en (voormalig) wethouder Wim van der Linden (Bladel), hebben op 31 mei intentieafspraken ondertekend voor een gezamenlijke verbetering en optimalisering van de ontsluiting en bereikbaarheid van de bedrijventerreinen De Sleutel (Bladel) en Kleine Hoeven (Reusel). De komende periode wordt onderzocht hoe de toegang tot de bedrijventerreinen en de verbinding tussen beide terreinen kan worden geoptimaliseerd.
 

Door de huidige ontsluitingsproblemen op bedrijventerrein de Sleutel en de te verwachten toename van verkeer bij toenemende bedrijvigheid op bedrijventerrein Kleine Hoeven is het nodig om de ontsluiting te verbeteren.  Bij een recente grote brand op bedrijventerrein De Sleutel is gebleken dat een goede calamiteitenontsluiting ontbreekt. Gemeente Bladel realiseert daarom op de korte termijn een calamiteitenontsluiting met een directe aansluiting op de Provincialeweg.

De intentieafspraken vloeien voort uit de probleemanalyse naar de bereikbaarheid van de Provincialeweg en het aangrenzende gebied die in maart 2016 is opgeleverd.

 Archief