Evaluatie nieuwe situatie Kruispunt Raambrug - N284

geplaatst op maandag 3 september 2012

De gemeente Bladel heeft in overleg met Provincie Noord-Brabant onlangs de evaluatie van het gewijzigde kruispunt Raambrug-N284 afgerond. Ook OBGB-lidbedrijven hebben een rol gespeeld in deze evaluatie omdat ook zij punten van aandacht aangedragen hebben. Helaas is de evaluatie sterk vertraagd, maar zijn inmiddels de volgende zaken te melden:
 

1. Het is niet mogelijk gebleken de filevorming op de Raambrug op te lossen met de verkeersregelautomaat zonder dat dit extreme consequenties zou hebben op alle andere richtingen op het kruispunt. Ondanks de file is er geen sprake van onveiligheid en is het probleem is van korte duur..
2. Bussen (binnen de dienstregeling) kunnen de voorrang nog steeds beïnvloeden d.m.v. een KAR systeem in de bus. Onderzoek heeft aangetoond, dat er buiten de dienstregeling geen misbruik gemaakt wordt van het systeem.
3. De ontruimingstijd op verschillende autorichtingen was te kort, waardoor conflicterende richtingen elkaar te vroeg tegen konden komen. Deze tijden zijn inmiddels aangepast.
4. De storing in de regensensor (die de fietser voorrang geeft) is inmiddels verholpen.
5. De 'groen' tijd is, m.n. voor grotere groepen fietsers flink opgehoogd.
6. De ontruimingstijden voor fietsers (m.n. vanuit Reusel richting Bladel) zijn verhoogd.
7. Helaas is geen aanpassing mogelijk m.b.t. de detectielussen voor motorrijders. Dit vanwege het effect op naastgelegen rijbanen.
8. Er wordt aanvullende verlichting geplaast bij de fietsoversteekplaats richting WVK-Groep. Aan de voorrangsituatie van de ventweg verandert niets; voorheen hadden auto's voorrang, nu de fietsers.
De provincie heeft haar acties reeds uitgevoerd in het tweede kwartaal van 2012 en de gemeente zal punt 8 met spoed uitvoeren.

> Mochten er ondanks dit overzicht toch nog vragen of opmerkingen zijn, neem dan contact op met Hetty Maas, parkmanager van OBGB (hetty@obgb.nl). Archief